Používání OneNotu Mobile pro Windows Phone

Neztrácejte přehled o tom, co se děje doma, v práci nebo ve škole. Pomůžou vám k tomu text, obrázky nebo zvuk v Microsoft OneNotu Mobile. Ať už potřebujete něco koupit v potravinách cestou domů, podívat se na poznámky ze schůzky nebo z vyučování nebo něco naplánovat, díky OneNotu v telefonu můžete zorganizovat a udělat všechno, co potřebujete.

Otevřený soubor OneNotu

Vytvoření nové poznámky

 1. V seznamu aplikací klikněte na OneNote Ikona OneNotu.
 2. Klikněte na Nová Ikona Nová poznámka.
 3. Pokud chcete dát poznámce název, klepněte na Zadejte název a potom zadejte název.
 4. Klepněte pod název a napište poznámky.
 5. Až budou napsané, stiskněte dvakrát tlačítko Zpět Hardwarové tlačítko Zpět pro návrat k poznámkám a uložení změn.

Pokud máte v telefonu nastavený účet Microsoft, změny se uloží do výchozího poznámkového bloku v úložišti služby OneDrive. Pokud v úložišti služby OneDrive žádný výchozí poznámkový blok není, vytvoří se nový poznámkový blok nazvaný Můj poznámkový blok a poznámky se uloží do něho. Další informace se dozvíte v tématu Synchronizace dokumentů se službou OneDrive.

Pokud v telefonu nemáte nastavený účet Microsoft, změny se na telefonu uloží do rychlých poznámek.


 Poznámky 

 • Změny se stejně jako v Microsoft OneNotu na počítači automaticky uloží, když ukončíte OneNote Mobile, třeba když stisknete tlačítko Zpět hardwarové tlačítko Zpět nebo Start hardwarové tlačítko Start na telefonu.
 • Pokud nezadáte název, jako název se použije první řádek textu poznámky.

 Tip:   

 • Chcete mít hlasovou poznámku? Pak stiskněte a podržte tlačítko Start hardwarové tlačítko Start ke spuštění rozpoznávání řeči. Pak řekněte „Poznámka“ a text poznámky. Třeba: „Poznámka, nezapomenout koupit chleba a mléko.“

Otevření poznámky

 1. V seznamu aplikací klikněte na OneNote Ikona OneNotu.
 2. Klepnutím poznámku otevřete. Pokud ji nevidíte, udělejte jeden nebo víc následujících kroků:
  • Klepněte na Hledat Ikona Hledat, zadejte slovo nebo dvě, která by mohla v poznámce být, a klepněte na Enter Ikona Enter. Klepnutím otevřete stránku.
  • Pokud na obrazovce OneNotu uvidíte seznam poznámkových bloků, klepněte na poznámkový blok s poznámkou, přejděte na stránku poznámky a klepnutím ji otevřete. Zobrazené poznámkové bloky můžou být na vašem telefonu, v úložišti služby OneDrive, na webu Microsoft SharePointu 2010 nebo novějším nebo na webu SharePointu Online, který je dostupný v Microsoft Office 365.
  • Klepněte na Poslední Ikona nejnovějších poznámek k zobrazení nedávno otevřeného seznamu poznámek a klepnutím otevřete stránku.
 3. Pokud se chcete podívat na jiné části poznámky, můžete si je přiblížit nebo oddálit stažením nebo roztažením prstů a procházet je rychlým pohybem prstu nahoru nebo dolů.

 Tip:   

 • OneNote Mobile nepodporuje všechny funkce, které nabízí Microsoft OneNote Online nebo Microsoft OneNote 2010 a novější. Pokud má poznámka obsah, který OneNote Mobile nepodporuje, můžete si ji sice otevřít a přečíst v telefonu, nepodporovaný obsah se ale nezobrazí.
 • Pokud otevřete soubor OneNotu, který byl připojený k e-mailu, nemůžete ho uložit ani upravit na telefonu.
 • Pokud je poznámka, kterou chcete otevřít, v zavřeném poznámkovém bloku, klepněte na poznámkový blok v části Zavřené poznámkové bloky, aby se otevřel. Potom přejděte na poznámku nebo ji vyhledejte.

 Tip:   

 • Máte poznámku, kterou často používáte, třeba se seznamem úkolů? Připněte si ji na úvodní obrazovku, abyste ji mohli rychle otevřít. Ve OneNotu klepněte na poznámku a podržte ji. Potok klepněte na Připnout na úvodní obrazovku.
 • Obsah poznámky můžete zkopírovat a vložit ho do jiných souborů, aplikací nebo zpráv v telefonu.

Vytvoření sezamu úkolů

 1. Klepněte do poznámky, klepněte na Úkol Ikona Úkol a napište první položku.
 2. Klepněte na Enter Ikona Enter a napište druhou položku.
 3. Seznam úkolů zakončíte tak, že dvakrát klepnete na Enter Ikona Enter.

Vytvoření ostatních typů seznamů

 1. Pokud v poznámce chcete vytvořit seznam s odrážkami, klepněte na SeznamIkona seznamu s odrážkami a napište první položku.
 2. Klepněte na Enter Ikona Enter a napište druhou položku.
 3. Seznam s odrážkami zakončíte tak, že dvakrát klepnete na Enter Ikona Enter.
 4. Pokud chcete vytvořit číslovaný seznam, klepněte na Další Ikona Další > Číslovaný seznam a napište první položku.

Vložení obrázku do poznámky

 1. V poznámce klepněte na Obrázek Ikona Vložit obrázek.
 2. Udělejte jeden z těchto kroků:
  • Pokud chcete pořídit nový obrázek a vložit ho, klepněte na Fotoaparát Ikona fotoaparátu, stiskněte tlačítko kamery nebo klepněte na obrazovku k pořízení obrázku a klepněte na Přijmout.
  • Pokud chcete vložit existující obrázek, klepněte na album obsahující obrázek, který chcete vložit, klepněte na obrázek (nebo obrázky) a klepněte na Hotovo Ikona Hotovo.

 Tip:    Chcete vytvořit novou poznámku s obrázky, které jste pořídili pomocí telefonu? Na úvodní obrazovce Tlačítko úvodní obrazovky klepněte na Fotky Ikona Fotky > Z fotoaparátu > Vybrat Ikona Vybrat > klepněte na obrázky, které chcete do poznámky přidat > Sdílet Ikona Sdílet > OneNote.

Přidání zvuků do poznámky

 1. V poznámce klepněte na Zvuk Ikona Nahrát zvuk.
 2. Začněte mluvit a nahrajte mluvený text.
 3. Po dokončení klepněte na Zastavit.
 4. Pokud chcete nahrát zvukovou poznámku, klepněte na Zvuková poznámka Ikona Zvuková poznámka.

Naformátování textu v poznámce

 1. V poznámce napište slovo a přetáhněte kroužky na obou koncích vybraného textu tak, aby obsahovaly první a poslední slovo, které chcete naformátovat.
 2. Klepněte na Další Ikona Další > Formát.
 3. V části Formát klepněte na formátování textu, které chcete použít.

Volby formátování textu zahrnují položky Tučné Ikona Tučné, Kurzíva Ikona Kurzíva, Podtržené Ikona Podtržené a Přeškrtnuté Ikona Přeškrtnuté.

 1. Pokud chcete formátování textu ukončit, klepněte za vybraný text, klepněte na Další Ikona Další > Formát a potom klepněte na ikonu formátování, které se právě používá. Tím ho vypnete.

 Tip:    Můžete použít víc možností formátování. Postupujte tak, že vyberete text k naformátování, klepnete na Další Ikona Další > Formát a pak vyberete první možnost formátování. Potom znovu klepněte na Další Ikona Další > Formát a vyberte další možnost formátování

Otevření nové stránky v konkrétním poznámkovém bloku

 1. Na obrazovce OneNotu klepněte na poznámkový blok (může být otevřený nebo zavřený), klepněte na část notebooku a klepněte na Nová Ikona Nová poznámka.

Odstranění stránky

 1. V OneNotu otevřete oddíl v poznámkovém bloku se stránkou, kterou chcete odstranit.
 2. Klepněte na stránku a podržte ji a potom klepněte na Odstranit.
 3. V poli se zprávou Odstranit stránku? klepněte na Ano.

Pokud je poznámkový blok v úložišti služby OneDrive nebo na SharePointu, stránka se odstraní z telefonu i ze serveru.

 1. Pokud chcete odstranit aktuálně otevřenou stránku, klepněte na Další Ikona Další > Odstranit > Ano pro potvrzení.

 Tip:    Můžete taky odstranit víc stránek najednou. V části, která obsahuje stránky k odstranění, klepněte na Další Ikona Další > Vybrat stránky > klepněte na stránky, které chcete odstranit > Odstranit Ikona Odstranit > Odstranit pro potvrzení.

Odeslání poznámky v e-mailu

 1. Ve OneNotu otevřete poznámku, kterou chcete poslat jako přílohu v e-mailu.
 2. Klepněte na Další Ikona Další > Sdílet a klepněte na e-mailový účet, který chcete k poslání poznámky použít.
 3. Přidejte do e-mailu příjemce a jakékoli další informace a klepněte na Odeslat Ikona Odeslat e-mail.
 
 
Platí pro:
Office Mobile pro Windows Phone