Zobrazení odeslaných zpráv

Platí pro:
Microsoft Office Outlook® 2003

Chtěli jste někdy zkontrolovat, zda se vám podařilo zprávu úspěšně odeslat? Složka Odeslaná pošta umožňuje sledovat odeslané zprávy a jejich adresáty. Ve výchozím nastavení ukládá aplikace Outlook do složky Odeslaná pošta kopie všech odeslaných zpráv.

Otevření složky Odeslaná pošta

Zprávy ze složky Odeslaná pošta se zobrazí v podokně zpráv v pravé části obrazovky.

Umístění složky Odeslaná pošta

Složka Odeslaná pošta je ve výchozím nastavení také součástí panelu Oblíbené složky.

Odeslané zprávy nejsou zobrazeny ve složce Odeslaná pošta

Pokud není zaškrtnuto políčko Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta, nebudou do složky Odeslaná pošta ukládány kopie všech odeslaných zpráv. Ve výchozím nastavení je políčko Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta zaškrtnuto. Toto nastavení zobrazíte následujícím způsobem:

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
  2. Na kartě Předvolby klepněte na tlačítko Možnosti e-mailu.
  3. Ve skupinovém rámečku Zpracování zpráv zaškrtněte políčko Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta.

Dialogové okno Možnosti e-mailu

 Poznámka   Složka Odeslaná pošta vždy odpovídá příslušné složce Doručená pošta. Jestliže používáte více e-mailových účtů a rozhodnete se odeslat zprávu pomocí jiného účtu, bude kopie zprávy odeslána také do složky Odeslaná pošta výchozího účtu. Pokud například používáte výchozí e-mailový účet na serveru Microsoft Exchange a účet služby MSN Hotmail a odesíláte zprávu pomocí účtu služby Hotmail, bude kopie zprávy odeslána do složky Odeslaná pošta účtu služby Hotmail a také do složky Odeslaná pošta v poštovní schránce serveru Exchange.

 
 
Platí pro:
Outlook 2003