Stránka 5 z 13PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Správa poštovní schránky V: Hledání, zálohování a sdílení zpráv

Navigační podokno se složkou Složky archivu, místní nabídka zobrazuje příkaz Zavřít složku Složky archivu


V navigačním podokně může být současně zobrazen libovolný počet souborů PST. Můžete například v jednom souboru PST číst archivované zprávy staré řadu let a v jiném souboru PST prohlížet zprávy o aktuálním projektu.

Již jsme zmínili, že příliš mnoho souborů PST otevřených současně zpomaluje výkon aplikace Outlook. Jestliže již dále nepotřebujete prohlížet obsah souboru PST, můžete jej z navigačního podokna odebrat. Provedli byste to kliknutím pravým tlačítkem myši a kliknutím na příkaz Zavřít složku Osobní složky, Zavřít složku Složky archivu nebo na příkaz Zavřít, v němž je uveden jedinečný název, který jste pro soubor PST určili. (Později v tomto kurzu se dozvíte, proč je vhodné používat jedinečné názvy.)

Zavření souboru PST způsobí, že daný soubor nebude v aplikaci Outlook zobrazen, ale neovlivní jeho obsah ani jeho umístění v počítači. Stále jej můžete znovu otevřít pomocí postupu, který byl uveden dříve.

Stránka 5 z 13PŘEDCHOZÍDALŠÍ