Stránka 1 z 41PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Využití složky Doručená pošta v aplikaci Outlook 2007

E-mailové zprávy
Zkroťte chaos ve své složce Doručená pošta. Zjistěte, jak vám tradiční funkce i nové možnosti aplikace Microsoft Office Outlook 2007 mohou pomoci co nejlépe využít zprávy ve složce Doručená pošta i v jiných umístěních.

O tomto kurzu

Tento kurz obsahuje:

  • Pět lekcí pro výuku vlastním tempem a pět praktických lekcí pro bezprostřední zkušenost. Praktická cvičení vyžadují aplikaci Outlook 2007.
  • Krátký test na konci každé lekce. Testy nejsou hodnoceny.
  • Karta Rychlá reference, kterou si můžete po kurzu odnést s sebou.

Cíle

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

  • Pomocí zpráv můžete plánovat úkoly, svolávat schůzky nebo vytvářet kontakty.
  • Přiřazením příznaků ke zprávám ve složce Doručená pošta můžete vytvořit seznam úkolů.
  • Pomocí vytvořených popisků kategorií můžete zprávy barevně označovat.
  • Pomocí složek můžete zprávy uspořádat do skupin.
  • Zprávy můžete rychle vyhledávat.

Ačkoli je pravda, že e-mail komunikaci zefektivňuje, je také fakt, že objem zpráv zpráv může rychle ohromně narůst. A při příliš velkém počtu e-mailů můžete ztratit kontrolu.

Aplikace Outlook 2007 zahrnuje funkce, které vám pomohou kontrolovat objem e-mailů, vyhledat požadované položky a reagovat, pokud je požadována akce. Některé z těchto funkcí již aplikace Outlook obsahovala a některé jsou nové v této verzi. Dobrou zprávou je, že všechny tyto funkce jsou flexibilní, takže je budete moci přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašemu stylu organizace.

Tento kurz vám přiblíží možnosti, které jsou k dispozici. Během něj možná zjistíte, že některé funkce lépe vyhovují vašemu stylu práce než jiné. To je v pořádku. Jakmile zjistíte, které možnosti u vás fungují, bude snadné vymanit se z práce ve složce Doručená pošta a začít si užívat den.

Chcete-li se dozvědět o tomto kurzu více informací, přečtěte si text v částech Cíle a O kurzu nebo se podívejte na obsah. Poté můžete kliknutím na tlačítko Další začít první lekci.

Stránka 1 z 41PŘEDCHOZÍDALŠÍ