Stránka 2 z 41PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Využití složky Doručená pošta v aplikaci Outlook 2007

Uživatel u počítače přijímající zprávy. Položka kalendáře, úkol, kontakt vytvořené ze zpráv

Pomocí aplikace Outlook můžete zprávy převést na položky, se kterými můžete provádět akce.

Po přečtení e-mailu často na základě tohoto e-mailu provedete nějakou akci. Může se jednat o okamžitou odpověď nebo o určitou sekundární akci, například svolání schůzky.

Chcete-li se zbavit nepotřebných zpráv ve složce Doručená pošta, promyslete si zprávu již při jejím čtení a rozhodněte, zda je nutné provést akci. Pokud tomu tak je, přemýšlejte, co je třeba udělat. Máte odpovědět ihned? Později? Je třeba ke zprávě přiřadit příznak pro zpracování nebo vytvořit úkol? Pomocí aplikace Outlook to provedete správnou akci ve správný čas.

Stránka 2 z 41PŘEDCHOZÍDALŠÍ