Stránka 6 z 13PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Správa poštovní schránky V: Hledání, zálohování a sdílení zpráv

Kopírování a vložení souboru PST


Jestliže dojde k selhání počítače nebo z nějakého důvodu nemáte přístup k e-mailovému serveru, je užitečné mít záložní kopie důležitých zpráv na jiném místě (například na disku CD). Toho dosáhnete zkopírováním souboru PST. Potom můžete zkopírovaný soubor (a zprávy, jež obsahuje) přesunout na jiný počítač nebo na disk CD.

Vytvoření kopie rovněž usnadňuje sdílení e-mailových zpráv například s nově přijatým spolupracovníkem nebo s osobou, která přebírá projekt po vás.

Zde je jeden způsob, jak vytvořit záložní kopii souboru PST: Vytvoříte kopii souboru v programu Průzkumník Windows. Před provedením této akce je nutné aplikaci Outlook ukončit.

Popisek 1 V programu Průzkumník Windows klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a klikněte na příkaz Kopírovat.
Popisek 2 Přesuňte ukazatel na umístění, kam chcete vložit kopii souboru, klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Vložit.
Popisek 3 Výsledek: Kopírovaný soubor je vložen s původním názvem souboru a slovem Kopie, abyste věděli, že jde o kopii.

Tipy:     Odkazy na další informace o následujících tipech naleznete na kartě Rychlá reference na konci tohoto kurzu.

  • Zálohování souborů PST vám usnadní nástroj Zálohování osobních složek aplikace Outlook, který si můžete stáhnout.
  • Při vytváření kopií je dále nutné vzít v úvahu následující skutečnost: Pokud jste soubor PST zkopírovali na disk CD nebo podobné úložné zařízení, bude nutné jej nejprve zkopírovat do jiného počítače, aby aplikace Outlook v daném počítači mohla přistupovat ke zprávám, jež obsahuje. Aplikace Outlook nemůže číst zprávy z disku CD.
Stránka 6 z 13PŘEDCHOZÍDALŠÍ