Vytvoření úkolu

Možná si vedete seznam věcí k vyřízení na papíře, v tabulce nebo v obou podobách. V aplikaci Outlook můžete vytvářet úkoly, nastavit připomenutí a sledovat jejich průběh – to vše na jednom místě.

  1. Klikněte na Úkoly > Nový úkol nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+K.

Příkaz Nový úkol na pásu karet

  1. Do pole Předmět napište název úkolu. Pokud chcete zadat větší množství informací, uveďte předmět jen stručně a podrobnosti napište do textu úkolu.
  2. Pokud má úkol pevně dané datum zahájení a ukončení, nastavte Datum zahájení nebo Termín splnění.
  3. Prioritu úkolu nastavte pomocí pole Priorita.
  4. Pokud chcete nastavit připomenutí, zaškrtněte políčko Připomenutí a nastavte datum a čas.
  5. Klikněte na Úkol > Uložit a zavřít.

Existuje rychlý způsob, jak vytvořit úkol na základě doručené e-mailové zprávy. Další informace najdete v tématu Vytvoření úkolu ze zprávy.

 
 
Platí pro:
Outlook 2013