Vytvoření souboru pro ukládání informací

Při prvním spuštění aplikace Outlook se nezbytné datové soubory vytvoří automaticky. Existují však situace, kdy budete vytvářet dodatečné datové soubory. Do jiného datového souboru aplikace Outlook (PST) (Datový soubor aplikace Outlook (PST): Datový soubor, v němž jsou uloženy zprávy a další položky v počítači. Soubor PST lze nastavit jako výchozí umístění pro doručování e-mailových zpráv. Lze ho použít k uspořádání a zálohování položek při jejich archivaci.) můžete například uložit archivované položky. V samostatných datových souborech aplikace Outlook (PST) můžete také uchovávat různé projekty.

Používáte-li účet serveru Microsoft Exchange, datový soubor aplikace Outlook (PST) obvykle není nutný, protože položky jsou doručovány na server Exchange, kde se ukládají. Účty serveru Exchange však obsahují funkci pro aplikaci Outlook, která vám umožňuje pracovat se zprávami i v případě, kdy není připojení k poštovnímu serveru není k dispozici. Tato funkce využívá zvláštní offline datový soubor aplikace Outlook (OST), který slouží k udržování synchronizované kopie účtu serveru Exchange.

Datové soubory aplikace Outlook (PST a OST)

Datové soubory aplikace Outlook (PST a OST) vytvořené v aplikaci Microsoft Outlook 2010 se v počítači ukládají do složky Dokumenty\Soubory aplikace Outlook. Používáte-li systém Windows XP, vytvářejí se tyto soubory rovněž ve složce Dokumenty\Soubory aplikace Outlook.

Základní rozdíly mezi těmito dvěma typy datových souborů aplikace Outlook jsou následující:

Začátek stránky Začátek stránky

Vytvoření datového souboru aplikace Outlook (PST)

  1. Na kartě Domů Ve skupině Nový klikněte na tlačítko Nové položky, nastavte ukazatel myši na možnost Další položky a poté klikněte na možnost Datový soubor aplikace Outlook.
  2. V dialogovém okně Vytvořit nebo otevřít datový soubor aplikace Outlook zadejte do pole Název souboru název, který se má zobrazit v navigačním podokně (Navigační podokno: Sloupec umožňující přístup ke složkám použitým k uspořádání informací. Kliknutím na složku zobrazíte položky, které obsahuje. Navigační podokno dále obsahuje část Oblíbené složky a tlačítka pro přepínání mezi zobrazeními Pošta, Kalendář, Úkoly a dalšími zobrazeními.) aplikace Outlook, a klikněte na tlačítko OK.
  3. Ve výchozím nastavení nejsou datové soubory chráněny heslem. Chcete-li datový soubor opatřit heslem, zadejte požadované heslo v části Heslo do polí Heslo a Potvrzení hesla.

 Důležité   K vašemu heslu nemá přístup společnost Microsoft, váš poskytovatel internetových služeb (Poskytovatel internetových služeb: Společnost poskytující přístup k Internetu a funkcím, jako jsou e-mailová pošta, chatovací místnosti a využití webu. Někteří poskytovatelé internetových služeb jsou mezinárodní společnosti nabízející přístup v mnoha zemích, zatímco jiní pracují pouze v konkrétních oblastech.) ani správce pošty. Pokud heslo zapomenete, nebude možné otevřít ani obnovit obsah datového souboru aplikace Outlook (PST).

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2010