Vytvoření e-mailové zprávy

  1. Klikněte na kartu Domů.
  2. Ve skupině Nové klikněte na tlačítko Nový e-mail.

Klávesová zkratka:    E-mailovou zprávu vytvoříte stisknutím kláves CTRL+SHIFT+M.

  1. Pokud je v aplikaci Microsoft Outlook 2013 nakonfigurováno více e-mailových účtů, zobrazí se tlačítko Od a účet, z něhož bude zpráva odeslána. Chcete-li účet změnit, klikněte na tlačítko Od.
  2. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy.
  3. Zadejte e-mailové adresy nebo jména příjemců do polí Komu, Kopie nebo Skrytá (Textová pole Komu, Kopie a Skrytá: Zpráva je odeslána příjemcům uvedeným v poli Komu. Příjemci uvedení v polích Kopie a Skrytá zprávu také obdrží, ale jména příjemců uvedená v poli Skrytá se nezobrazí ostatním příjemcům.). Jména více příjemců oddělte středníkem.

Pokud chcete vybrat jména příjemců z adresáře, klikněte na tlačítko Komu, Kopie nebo Skrytá a potom na požadovaná jména.

ZobrazitPole Skrytá se nezobrazuje. Jak je mohu zobrazit?

Chcete-li, aby se v aktuální zprávě i ve všech příštích zprávách zobrazovalo pole Skrytá, klikněte na kartu Možnosti a ve skupině Zobrazit pole klikněte na položku Skrytá.


  1. Po vytvoření zprávy klikněte na tlačítko Odeslat.
 
 
Platí pro:
Outlook 2013