Vytvoření e-mailové zprávy

  1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nový na tlačítko Nový e-mail.

Klávesová zkratka  Chcete-li vytvořit e-mailovou zprávu z jakékoli složky aplikace Outlook, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+M.

  1. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy.
  2. Zadejte e-mailové adresy nebo jména příjemců do polí Komu, Kopie nebo Skrytá kopie (Textová pole Komu, Kopie a Skrytá: Zpráva je odeslána příjemcům uvedeným v poli Komu. Příjemci uvedení v polích Kopie a Skrytá zprávu také obdrží, ale jména příjemců uvedená v poli Skrytá se nezobrazí ostatním příjemcům.). Jména příjemců oddělte středníkem.

Pokud chcete vybrat jména příjemců z adresáře, klikněte na tlačítko Komu, Kopie nebo Skrytá kopie a potom na požadovaná jména.

ZobrazitPole Skrytá kopie (Skrytá: Pokud ve zprávě zadáte do tohoto pole jméno příjemce, bude mu odeslána kopie této zprávy a jeho jméno se ostatním příjemcům zprávy nezobrazí.) se nezobrazuje. Jak jej mohu zobrazit?

Jestliže chcete v aktuální zprávě i všech příštích zprávách zobrazovat pole Skrytá kopie, klikněte na kartě Možnosti ve skupině Zobrazit pole na položku Skrytá kopie.


  1. Po vytvoření zprávy klikněte na tlačítko Odeslat.
 
 
Platí pro:
Outlook 2010