Vytvoření a vložení podpisu e-mailové zprávy

Pro své e-mailové zprávy můžete vytvářet originální podpisy skládající se z textu, obrázků, vaší elektronické vizitky (Elektronická vizitka: Zobrazení určitých informací o kontaktu ve formátu podobném papírové vizitce, které je možné vkládat do zpráv), loga nebo dokonce obrázku vašeho vlastnoručního podpisu.

 Poznámka    Tento článek je určen uživatelům aplikace Microsoft Outlook 2010. Tyto informace jsou k dispozici také pro aplikaci Microsoft Office Outlook 2003 a Microsoft Office Outlook 2007.

Váš podpis lze automaticky vkládat do všech odchozích zpráv nebo ručně přidat pouze k vybraným zprávám.

Vytvoření podpisu

 1. Otevřete novou zprávu. Na kartě Zpráva klikněte ve skupině Zahrnout na tlačítko Podpis a potom na položku Podpisy.

Příkaz Podpisy na pásu karet

 1. Na kartě Podpis e-mailu klikněte na tlačítko Nový.
 2. Zadejte název podpisu a klikněte na tlačítko OK.
 3. Do pole Upravit podpis zadejte text, který chcete zahrnout do podpisu.
 4. Chcete-li text naformátovat, vyberte jej a pak vyberte příslušné možnosti pomocí tlačítek pro formátování a styl.
 5. Pokud chcete kromě textu přidat další prvky, klikněte na místo, kde se má prvek zobrazit, a poté proveďte některou z následujících akcí:
Možnosti Postupy
Přidání elektronické vizitky Klikněte na tlačítko Vizitka a pak na kontakt v seznamu Zařazeno jako. Potom klikněte na tlačítko OK.
Přidání hypertextového odkazu Klikněte na tlačítko Ikona Vložit hypertextový odkaz Vložit hypertextový odkaz, zadejte informace nebo vyhledejte hypertextový odkaz, kliknutím jej vyberte a potom klikněte na tlačítko OK.
Přidání obrázku Klikněte na tlačítko Ikona Vložit obrázek Obrázek, vyhledejte obrázek, kliknutím jej vyberte a potom klikněte na tlačítko OK. K běžným formátům souborů obrázků patří: BMP, GIF, JPG a PNG.
 1. Vytváření podpisu dokončete kliknutím na tlačítko OK.

 Poznámka    Vytvořený nebo upravený podpis se v otevřené zprávě nezobrazí; je nutné jej do zprávy vložit.

Začátek stránky Začátek stránky

Přidání podpisu do zprávy

Podpisy mohou být automaticky přidány ke všem odchozím zprávám nebo můžete zvolit, které zprávy budou podpis obsahovat.

 Poznámka    Každá zpráva může obsahovat pouze jeden podpis.

Automatické vložení podpisu

 1. Na kartě Zpráva klikněte ve skupině Zahrnout na tlačítko Podpis a potom na položku Podpisy.

Příkaz Podpisy na pásu karet

 1. Ve skupinovém rámečku Vyberte výchozí podpis klikněte v rozevíracím seznamu E-mailový účet na e-mailový účet, ke kterému chcete připojit podpis.
 2. V rozevíracím seznamu Nové zprávy vyberte podpis, který chcete použít.
 3. Chcete-li vkládat podpis do odpovědí a předávaných zpráv, vyberte jej v rozevíracím seznamu Odpovědi a předané zprávy. V opačném případě klikněte na položku (žádný).

Ruční vložení podpisu

 • V nové zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout na tlačítko Podpis a klikněte na požadovaný podpis.

Příkaz Podpisy na pásu karet

 Tip    Chcete-li odstranit podpis z aktuálně otevřené zprávy, vyberte jej v textu zprávy a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2010