Vytvoření a přidání podpisu e-mailové zprávy

Pro své e-mailové zprávy můžete vytvářet originální podpisy skládající se z textu, obrázků, vaší elektronické vizitky (Elektronická vizitka: Zobrazení určitých informací o kontaktu ve formátu podobném papírové vizitce, které je možné vkládat do zpráv), loga nebo dokonce obrázku vašeho vlastnoručního podpisu.


 Poznámky 

Vytvoření podpisu

 1. Na kartě Domů klikněte na Nový e-mail.
 2. Klikněte na kartu Zpráva.
 3. Ve skupině Zahrnout klikněte na tlačítko Podpis a potom na položku Podpisy.
 4. Na kartě Podpis e-mailu klikněte na tlačítko Nový.
 5. Zadejte název podpisu a klikněte na tlačítko OK.
 6. Do pole Upravit podpis zadejte text, který chcete zahrnout do podpisu.
 7. Chcete-li text naformátovat, vyberte jej a pak vyberte příslušné možnosti pomocí tlačítek pro formátování a styl.
 8. Pokud chcete kromě textu přidat další prvky, klikněte na místo, kde má prvek být, a proveďte některou z následujících akcí:
Možnosti Postupy
Přidání elektronické vizitky Klikněte na Vizitka a potom klikněte na kontakt v seznamu Zařazeno jako a OK.
Přidání hypertextového odkazu Klikněte na ikonu Ikona Vložit hypertextový odkaz, zadejte adresu odkazu nebo vyhledejte cíl odkazu a kliknutím jej vyberte a potom klikněte na tlačítko OK.
Přidání obrázku Klikněte na ikonu Vložit obrázek, vyhledejte obrázek, kliknutím jej vyberte a potom klikněte na tlačítko OK. K běžným formátům souborů obrázků patří: .bmp, .gif, .jpg, and .png.
 1. Vytváření podpisu dokončete kliknutím na tlačítko OK.

 Poznámka    Vytvořený nebo změněný podpis se v otevřené zprávě neobjeví – je nutné ho do zprávy vložit.

Přidání podpisu do zpráv

Podpisy můžete nastavit tak, aby se automaticky přidávaly do všech odchozích zpráv nebo můžete zvolit, které zprávy budou podpis obsahovat.

Nastavení automatického přidání podpisu do každého odchozího e-mailu

 1. Na kartě Domů klikněte na Nový e-mail.
 2. Klikněte na kartu Zpráva.
 3. Ve skupině Zahrnout klikněte na tlačítko Podpis a potom na položku Podpisy.
 4. V části Vyberte výchozí podpis klikněte v seznamu E-mailový účet na e-mailový účet, ke kterému chcete přidružit podpis.
 5. V rozevíracím seznamu Nové zprávy vyberte podpis, který chcete použít.
 6. Chcete-li vkládat podpis do odpovědí a předávaných zpráv, vyberte jej v rozevíracím seznamu Odpovědi a předané zprávy. V opačném případě klikněte na položku (žádný).

Ruční vložení podpisu

 1. V nové e-mailové zprávě klikněte na kartu Zpráva.
 2. Ve skupině Zahrnout klikněte na položku Podpis a poté klikněte na požadovaný podpis.

 Tip:    Chcete-li odebrat podpis z aktuálně otevřené zprávy, vyberte jej v textu zprávy a stiskněte klávesu DELETE.

 
 
Platí pro:
Outlook 2013