Úvod ke konverzacím

Ve výchozím nastavení jsou e-mailové zprávy ve složce Doručená pošta aplikace Microsoft Outlook 2010 uspořádány podle data a seřazeny podle konverzací. Konverzace seskupují zprávy, které sdílejí stejný předmět. Konverzace lze zobrazit rozbalené nebo sbalené. Umožňují procházet e-mailové zprávy rychleji a zároveň tyto zprávy nebo celé konverzace vyřizovat s menším počtem kliknutí.

Seznam zpráv uspořádaných podle konverzací s rozbalenou konverzací Konverzace jsou v seznamu zpráv (Seznam zpráv: Prostřední část hlavního okna aplikace Outlook, ve které je zobrazen obsah vybrané složky) označeny ikonou indikující více položek. Zprávy jsou v rámci každé konverzace seřazeny tak, že nejnovější zpráva je na začátku. Při přijetí nové zprávy se celá konverzace přesune na začátek seznamu zpráv. Po kliknutí na záhlaví konverzace v seznamu zpráv se konverzace zobrazí v podokně čtení (Podokno čtení: Okno aplikace Outlook, ve kterém je zobrazen náhled položky, aniž by ji bylo nutné otevřít. Položku zobrazíte v podokně čtení tím, že na ni kliknete.), přičemž nejnovější zpráva je uvedena jako první.

Jakákoli konverzace zahrnující nepřečtené zprávy má tučný předmět a počet nepřečtených zpráv je uveden vedle předmětu. Po rozbalení konverzace mají všechny nepřečtené zprávy tučné záhlaví. Rozbalené konverzace vizuálně znázorňují vztah mezi zprávami, včetně všech odpovědí a souvisejících zpráv z jiných složek.

Pokud se vrátí dvě nebo více odpovědí na zprávu, může se konverzace rozdělit na více souvisejících, avšak samostatných konverzací. Po kliknutí na konverzaci se zobrazí nejnovější zpráva každé rozdělené konverzace. Kliknutím na jednu z rozdělených konverzací zobrazíte v podokně čtení zprávy z této rozdělené konverzace, přičemž nahoře je nejnovější zpráva.

Zobrazení zpráv v rámci konverzace

Seznam zpráv zobrazující jednu zprávu a konverzaci

Záhlaví nahoře označuje jednu zprávu. Záhlaví dole označuje konverzaci, která má dvě větve. Kliknutím na šipku v záhlaví zprávy zobrazíte všechny zprávy v konverzaci.
  • Chcete-li rozbalit nebo otevřít konverzaci, klikněte na šipku v záhlaví zprávy. Pokud kliknete na zprávu v rozbalené konverzaci, stane se zprávou zobrazenou nahoře v podokně čtení.

 Poznámka   Konverzace zahrnují zprávy z více složek. Ve výchozím nastavení jsou například zprávy, které odešlete, uloženy do složky Odeslaná pošta, avšak v rozbalené konverzaci se zobrazí s přijatými zprávami.

Rozbalená konverzace zahrnuje vizuální vlákna propojující jednotlivé zprávy se zprávami, které je v konverzaci předcházely. Tím je usnadněno sledování konverzací, jež se rozdělily.

Začátek stránky Začátek stránky

Provedení akce u konverzace

U konverzací nebo zpráv v rámci konverzace můžete provádět akce stejnými způsoby jako u jednotlivých zpráv. Klikněte na záhlaví konverzace nebo na požadovanou zprávu v rámci konverzace a poté proveďte některou z následujících akcí:

  • Odpovědět nebo Odpovědět všem:     Při odpovědi na zprávu v konverzaci bude odeslána odpověď na zprávu, která je v podokně čtení zobrazena nahoře. Pokud se konverzace rozdělila, klikněte na část konverzace, na kterou chcete odpovědět, a odpověď bude odeslána na nejnovější zprávu v této rozdělené konverzaci. Odpovědět můžete na jakoukoli zprávu v konverzaci.
  • Předat dál:     Po kliknutí na tlačítko Předat dál bude vytvořena nová zpráva, přičemž konverzace se tak, jak je zobrazena v podokně čtení, stane textem zprávy.
  • Zařadit do kategorií:     Do kategorií lze zařadit konverzaci nebo jednotlivé zprávy v rámci konverzace. Pokud do kategorií zařadíte jednu nebo více jednotlivých zpráv, indikují barvy kategorií v záhlaví, zda je konverzace komprimována nebo uzavřena.

V případě označení záhlaví konverzace na základě kategorie se nastaví průběžná akce, která bude do kategorií řadit všechny nové zprávy v této konverzaci.

  • Ignorovat:     Konverzace, které nejsou pro vás důležité, můžete uchovávat mimo složku Doručená pošta. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranění na tlačítko Ignorovat. Všechny předchozí a budoucí e-mailové zprávy ve vybrané konverzaci se přesunou přímo do složky Odstraněná pošta.
  • Vyčistit:     Velikost konverzace můžete snížit pomocí možnosti Vyčistit. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranění na tlačítko Vyčistit a potom na položku Vyčistit konverzaci. Veškeré nadbytečné zprávy, tzn. zprávy, které nejsou nepřečtené, označené příznakem či zařazené do kategorií nebo které nejsou nejnovějšími zprávami v konverzaci, jsou přesunuty do složky Odstraněná pošta.

Začátek stránky Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí konverzací

Chcete-li konverzace vypnout a seřadit složky pošty jiným způsobem (například podle data), postupujte takto:

  • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Uspořádání na možnost Konverzace a kliknutím zrušte zaškrtnutí u položky Zobrazit zprávy v konverzacích.

Chcete-li konverzace zapnout, postupujte takto:

  • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Uspořádání na možnost Konverzace a potom klikněte na položku Zobrazit zprávy v konverzacích.

Chcete-li zvolené nastavení použít u jiných složek pošty, postupujte takto:

  1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Změnit zobrazení a potom na položku Použít aktuální zobrazení na jiné složky pošty.
  2. V dialogovém okně Použít zobrazení zaškrtněte políčka u složek, na které chcete dané zobrazení použít. K zobrazení podsložek bude pravděpodobně nutné kliknout na šipky u názvů složek.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2010