Připojení souboru, zprávy, kontaktu nebo úkolu k e-mailové zprávě

K e-mailové zprávě lze připojit soubory. Do odesílaných zpráv lze také zahrnout jiné položky aplikace Outlook, například zprávy, kontakty nebo úkoly.

 Poznámka    Aplikace Outlook sice nemá definovaná omezení, ale mnozí poskytovatelé internetových služeb (Poskytovatel internetových služeb: Společnost poskytující přístup k Internetu a funkcím, jako jsou e-mailová pošta, chatovací místnosti a využití webu. Někteří poskytovatelé internetových služeb jsou mezinárodní společnosti nabízející přístup v mnoha zemích, zatímco jiní pracují pouze v konkrétních oblastech.) omezují velikost e-mailové poštovní schránky i velikost zpráv, které můžete odesílat.

Připojení souboru ke zprávě

 1. Vytvořte zprávu nebo u existující zprávy klikněte na možnost Odpovědět, Odpovědět všem nebo Předat dál.
 2. V okně zprávy klikněte na kartu Zpráva.
 3. Ve skupině Zahrnout klikněte na příkaz Připojit soubor.

Příkaz Připojit soubor na pásu karet

 1. Vyhledejte soubor, který chcete připojit, klikněte na něj a potom klikněte na tlačítko Vložit.

 Tip:   Při vytváření zprávy můžete soubory připojovat také pomocí příkazů na kartě Vložení ve skupině Zahrnout nebo můžete soubory přetáhnout ze složek v počítači do okna zprávy.

Začátek stránky Začátek stránky

Připojení položky aplikace Outlook ke zprávě

Ke zprávě lze také připojit položky (Položka: Položka je základní prvek obsahující informace v aplikaci Outlook (podobně jako soubor v ostatních programech). Mezi položky patří e-mailové zprávy, události, kontakty, úkoly, položky deníku, poznámky, vystavené položky a dokumenty.) aplikace Outlook, například jiné e-mailové zprávy, úkoly, kontakty nebo položky kalendáře. Je to nejsnadnější způsob předání více položek nebo zpráv.

 1. Vytvořte zprávu nebo u existující zprávy klikněte na možnost Odpovědět, Odpovědět všem nebo Předat dál.
 2. V okně zprávy klikněte na kartu Zpráva.
 3. Ve skupině Zahrnout klikněte na příkaz Připojit položku.

Příkaz Připojit položku na pásu karet

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
 • Přejděte na možnost Vizitka a potom klikněte na možnost Jiné vizitky. Klikněte na kontakt a poté na tlačítko OK. Chcete-li vybrat více kontaktů, podržte klávesu CTRL a postupně klikněte na jednotlivé kontakty.
 • Klikněte na položku Kalendář. Vyberte kalendář, rozsah kalendářních dat a podrobnosti, které chcete zahrnout. Možnosti Upřesnit zobrazíte kliknutím na tlačítko Zobrazit. Kliknutím na tlačítko OK přidáte kalendář do zprávy.
 • Klikněte na možnost Položka aplikace Outlook. V seznamu složek vyhledejte složku obsahující položku, kterou chcete připojit. V seznamu Položky klikněte na danou položku a potom klikněte na tlačítko OK.

Příkaz Připojit položku aplikace Outlook na pásu karet

 Tip:   Při vytváření zprávy můžete soubory připojovat také pomocí příkazů na kartě Vložení ve skupině Zahrnout nebo můžete soubory přetáhnout ze složek v počítači do okna zprávy.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2013