Připojení souboru nebo položky k e-mailové zprávě

Připojení souboru ke zprávě

  1. V otevřené zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout na tlačítko Připojit soubor.
  2. Vyhledejte soubor, který chcete připojit, klikněte na něj a potom na tlačítko Vložit.

Pokud požadovaný soubor není v příslušné složce zobrazen, vyberte v rozevíracím seznamu Soubory typu položku Všechny soubory (*.*) a nakonfigurujte program Průzkumník Windows tak, aby se zobrazovaly přípony souborů.

 Tip   Soubory můžete také připojit pomocí karty Vložení v otevřené zprávě nebo jejich přetažením ze složek v počítači do otevřené e-mailové zprávy.

Připojení položky aplikace Outlook ke zprávě

Ke zprávě lze také připojit položky (Položka: Položka je základní prvek obsahující informace v aplikaci Outlook (podobně jako soubor v ostatních programech). Mezi položky patří e-mailové zprávy, události, kontakty, úkoly, položky deníku, poznámky, vystavené položky a dokumenty.) aplikace Outlook, například jiné e-mailové zprávy, úkoly, kontakty nebo položky kalendáře. Jedná se o nejsnadnější způsob předání několika položek nebo zpráv.

  1. V otevřené zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout na tlačítko Připojit položku.
  2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Poštovní zpráva.
  3. Klikněte na typ položky aplikace Outlook, který chcete připojit. Jestliže kliknete na typ Jiná položka aplikace Outlook, vyhledejte v seznamu složku s požadovanou položkou. V seznamu Položky klikněte na položku, kterou chcete připojit.
  4. V části Vložit jako klikněte na položku Příloha.

 Tip   Položky můžete také připojit pomocí karty Vložení v otevřené zprávě nebo jejich přetažením ze složek aplikace Outlook do otevřené e-mailové zprávy.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2010