Přidání nebo odebrání e-mailového účtu

Dříve než budete moci přijímat a odesílat e-mailové zprávy pomocí aplikace Microsoft Outlook 2010, musíte přidat a nakonfigurovat e-mailový účet. Pokud jste již používali předchozí verzi aplikace Microsoft Outlook ve stejném počítači, do kterého jste nainstalovali aplikaci Outlook 2010, dojde k automatickému importu nastavení účtů.

V tomto článku


E-mailové účty

Aplikace Outlook podporuje server Microsoft Exchange, protokol POP3 (Protokol POP3: Běžný protokol sloužící k načítání e-mailových zpráv z e-mailového serveru v Internetu) a protokol IMAP (Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol): Na rozdíl od internetových protokolů pro e-mail, jako je například protokol POP3, který zajišťuje na serveru pouze jednu složku Doručená pošta, lze pomocí protokolu IMAP vytvořit více složek serveru pro ukládání a uspořádání zpráv, ke kterým lze získat přístup z více počítačů.). Váš poskytovatel internetových služeb (Poskytovatel internetových služeb: Společnost poskytující přístup k Internetu a funkcím, jako jsou e-mailová pošta, chatovací místnosti a využití webu. Někteří poskytovatelé internetových služeb jsou mezinárodní společnosti nabízející přístup v mnoha zemích, zatímco jiní pracují pouze v konkrétních oblastech.) nebo správce e-mailu vám může poskytnout informace o konfiguraci, které budete potřebovat k nastavení vašeho e-mailového účtu v aplikaci Outlook.

E-mailové účty jsou součástí profilu. Profil sestává z účtů, datových souborů a nastavení obsahujících informace o tom, kde jsou e-mailové zprávy uloženy. Při prvním spuštění aplikace Outlook se nový profil vytvoří automaticky. Další informace o profilech naleznete v tématu Vytvoření profilu.

Začátek stránky Začátek stránky

Přidání e-mailového účtu při prvním spuštění aplikace Outlook 2010

Pokud pracujete s aplikací Microsoft Outlook poprvé nebo instalujete aplikaci Outlook 2010 do nového počítače, spustí se automaticky funkce Automatické nastavení účtu, která vám pomůže s konfigurací nastavení vašich e-mailových účtů. Nastavení vyžaduje pouze vaše jméno, e-mailovou adresu a heslo. Pokud váš e-mailový účet nelze nakonfigurovat automaticky, je třeba zadat požadované upřesňující informace ručně.

 1. Spusťte aplikaci Outlook.
 2. Jakmile se zobrazí výzva ke konfigurace e-mailového účtu, klikněte na tlačítko Ano a potom na tlačítko Další.
 3. Zadejte své jméno, e-mailovou adresu a heslo.

Jestliže zadáte e-mailovou adresu s příponou hotmail.com nebo msn.com, je třeba k přidání e-mailového účtu použít nástroj Microsoft Outlook Connector pro službu Windows Live Hotmail. Další informace o přidání tohoto typu e-mailových účtů naleznete v tématu Použití účtu služby Windows Live Hotmail v aplikaci Outlook.

 Poznámka   Je-li počítač připojen k síťové doméně organizace používající server Microsoft Exchange, vaše poštovní informace se vloží automaticky. Pole pro zadání hesla se nezobrazí, protože bude použito vaše síťové heslo.

 1. Klepněte na tlačítko Další.

Během konfigurace účtu se zobrazí indikátor průběhu. Proces nastavení účtu může trvat až několik minut.

Po úspěšném přidání účtu můžete přidat další účty kliknutím na tlačítko Přidat další účet.

 1. Dialogové okno Přidat nový účet zavřete kliknutím na tlačítko Dokončit.

Pokud se váš e-mailový účet nepodaří nakonfigurovat automaticky, zobrazí se výzva k jeho ruční konfiguraci. Další informace naleznete v tématu Přidání e-mailového účtu pomocí upřesňujících nastavení.

Začátek stránky Začátek stránky

Přidání e-mailového účtu v aplikaci Outlook

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 1. Na kartě Informace klikněte v části Informace o účtu na tlačítko Nastavení účtu.
 2. Klikněte na tlačítko Přidat účet.
 3. Zadejte své jméno, e-mailovou adresu a heslo.

Jestliže zadáte e-mailovou adresu s příponou hotmail.com nebo msn.com, je třeba k přidání e-mailového účtu použít nástroj Microsoft Outlook Connector pro službu Windows Live Hotmail. Další informace o přidání tohoto typu e-mailových účtů naleznete v tématu Použití účtu služby Windows Live Hotmail v aplikaci Outlook.

 Poznámka   Je-li počítač připojen k síťové doméně organizace používající server Microsoft Exchange, vaše poštovní informace se vloží automaticky. Pole pro zadání hesla se nezobrazí, protože bude použito vaše síťové heslo.

 1. Klepněte na tlačítko Další.

Během konfigurace účtu se zobrazí indikátor průběhu. Proces nastavení účtu může trvat až několik minut.

Po úspěšném přidání účtu můžete přidat další účty kliknutím na tlačítko Přidat další účet.

 1. Dialogové okno Přidat nový účet zavřete kliknutím na tlačítko Dokončit.

Pokud se váš e-mailový účet nepodaří nakonfigurovat automaticky, zobrazí se výzva k jeho ruční konfiguraci. Další informace naleznete v tématu Přidání e-mailového účtu pomocí upřesňujících nastavení.

Začátek stránky Začátek stránky

Odebrání e-mailového účtu

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 1. Na kartě Informace klikněte v části Informace o účtu na tlačítko Nastavení účtu.
 2. Klikněte na položku Nastavení účtu.
 3. Vyberte e-mailový účet, který chcete odebrat, a potom klikněte na tlačítko Odebrat.
 4. Odebrání účtu potvrďte klepnutím na tlačítko Ano.

Chcete-li odebrat e-mailový účet z jiného profilu, ukončete aplikaci Outlook, restartujte ji v jiném profilu a postupujte výše popsaným způsobem. Účty z jiných profilů lze také odebrat následujícím způsobem:

 1. Ukončete aplikaci Outlook.
 2. V Ovládacích panelech klikněte nebo klikněte dvakrát na panel Pošta.

  ZobrazitKde je v Ovládacích panelech položka Pošta?

  Umístění položky Pošta v Ovládacích panelech se liší v závislosti na používané verzi operačního systému Microsoft Windows, vybraném zobrazení Ovládacích panelů, na tom, zda používáte 32bitový nebo 64bitový operační systém, nebo na verzi aplikace Outlook 2010.

   Poznámka   Ikona Pošta však v Ovládacích panelech není zobrazena, pokud nemáte nainstalovánu aplikaci Outlook a nejméně jednou jste ji nepoužili.

  Nejjednodušším způsobem vyhledání položky Pošta je otevřít Ovládací panely v systému Windows a do pole Hledat v horní části okna zadat text Pošta. V Ovládacích panelech v systému Windows XP zadejte text Pošta do pole Adresa.

V záhlaví dialogového okna Nastavení pošty je uveden název aktuálního profilu. Pokud chcete vybrat jiný již existující profil, klepněte na možnost Zobrazit profil, vyberte název profilu a klepněte na položku Vlastnosti.

 1. Klepněte na tlačítko E-mailové účty.
 2. Vyberte požadovaný účet a klepněte na tlačítko Odebrat.
 3. Odebrání účtu potvrďte klepnutím na tlačítko Ano.

 Poznámky 

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2010