Stránka 9 z 10PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Přechod na aplikaci Outlook 2010

Vyzkoušejte se

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


V praktické části jste se naučili, jak lze zobrazit nástroje hledání. Pokud budou skryty, jak je znovu zobrazíte?

Kliknutím do pole Hledat

Ukončením a opětovným spuštěním aplikace Outlook

Dvojitým kliknutím na kartu na pásu karet

Místo, na které můžete rychle přidat nejčastěji používané příkazy z pásu karet, se nazývá:

Zobrazení Backstage

Pás karet

Panel nástrojů Rychlý přístup

Panel úkolů

Jak lze zcela rozbalit konverzaci s více zprávami, aby se zobrazily všechny zprávy v ní obsažené?

Dvojitým kliknutím na název konverzace

Kliknutím na malou šipku nebo trojúhelníček nalevo od názvu konverzace

Kliknutím na jednu z těch velkých oranžových teček

Přetažením konverzace do podokna čtení

Který příkaz odstraní všechny zprávy v konverzaci včetně těch, které by případně mohly přijít v budoucnu?

Vyčistit

Ignorovat

Odstranit

Nevyžádaná pošta

Jak lze zobrazit novou rychlou nápovědu ke klávesovým zkratkám?

Stisknutím kombinace kláves CTRL+Q

Stisknutím kombinace kláves ALT+Q

Stisknutím klávesy CTRL

Stisknutím klávesy ALT

Chcete-li se dostat na kartu Tisk, Nápověda nebo Informace, na kterou kartu na pásu karet byste měli kliknout nejdřív?

Zobrazení

Složka

Soubor

Odesílání a příjem

Domů

Kde najedete tlačítko pro otevření dialogového okna Možnosti aplikace Outlook?

Ve skupině Rozložení na kartě Zobrazení na pásu karet

V nabídce Start systému Windows

V levém podokně v zobrazení Backstage

Na panelu nástrojů Rychlý přístup

Stránka 9 z 10PŘEDCHOZÍDALŠÍ