Označení příchozích zpráv jako sledovaných

Pro odpověď na některé zprávy můžete potřebovat více času. Příznak funguje jako vizuální vodítko, že se chcete k dané zprávě později vrátit.

V seznamu zpráv (seznam zpráv: Seznam zpráv v poštovní složce. Zobrazují se zde informace o jednotlivých zprávách, jako je odesílatel, datum, předmět a přítomnost případných příloh.) proveďte jeden z těchto kroků:

  • Kliknutím na Příznak pro zpracování označíte zprávu příznakem pro zpracování ještě dnes.
  • Kliknutím pravým tlačítkem myši na Příznak pro zpracování vyberete jiné datum.

Pokud jste zprávu otevřeli a čtete ji v samostatném okně, klikněte na kartu Zpráva, na Zpracovat a potom klikněte, kdy chcete zprávu zpracovat.

Zpracování zítra

Určení, kdy se má zpráva zpracovat

Náhled Úkoly na navigačním panelu (Navigační panel: Příkazy v dolní části okna Outlooku, které umožňují rychle přejít do zobrazení Pošta, Kalendář, Lidé a Úkoly.) zobrazuje všechny položky označené příznakem a jakékoli úkoly, které jste vytvořili. Když připnete náhled Úkoly na pravou stranu aplikace Outlook, zobrazí se v něm i zpráva označená příznakem.

Nastavení připomenutí u důležitých položek

Pokud máte hodně zpráv označených příznakem, můžete snadno přehlédnout něco důležitějšího. Tady vám mohou pomoct připomenutí. Příznaky jsou menší vizuální vodítka, ale připomenutí se zobrazí v dialogovém okně a vyžaduje pozornost – stejně jako výstraha u blízkých schůzek a událostí.

Klikněte pravým tlačítkem myši na příznak a potom na Přidat připomenutí.

Přidání připomenutí

Klikněte pravým tlačítkem myši na příznak a potom na Přidat připomenutí.

V dialogovém okně Vlastní doporučujeme změnit výchozí text Příznak na popis nebo činnost. Můžete například vepsat Poslat Lence odpověď na žádost o povolení.

Políčko Připomenutí je už zaškrtnuté, takže zadejte datum a čas, kdy chcete, aby se dialogové okno s připomenutím objevilo.

Dialogové okno Vlastní

Zadejte datum a čas, kdy se má připomenutí zobrazit.

Dnes je moc brzy – chci vybrat jiné datum

  • Pokud chcete změnit datum nebo čas zpracování zprávy označené příznakem nebo připomenutím, v seznamu zpráv klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Zítra, Tento týden, Příští týden, Bez data nebo Vlastní.

Pokud je zpráva otevřená v samostatném okně, klikněte na kartu Zpráva, Zpracovat a potom klikněte na jednu z možností.

Pokud často měníte nastavení z položky Dnes na jinou, můžete ji nastavit jako rychlý příznak, který se nastaví při prvním kliknutí na příznak.

  • V seznamu zpráv klikněte pravým tlačítkem na libovolný příznak, klikněte na Nastavit rychlé kliknutí a vyberte možnost Dnes, Zítra, Tento týden, Příští týden nebo Bez data.

Možnost Bez data je dostupná, když příznakem označujete zprávy, a můžete ji nastavit jako rychlé kliknutí. Je to dobrá volba pro položky označené příznakem, které vyžadují reakci, ale nemají určený konečný termín. Možnost Vlastní vám umožňuje u příznakem označených zpráv zadat konkrétní datum.

 
 
Platí pro:
Outlook 2013