Otevření a uložení příloh

Přílohy jsou soubory nebo položky (Položka: Položka je základní prvek obsahující informace v aplikaci Outlook (podobně jako soubor v ostatních programech). Mezi položky patří e-mailové zprávy, události, kontakty, úkoly, položky deníku, poznámky, vystavené položky a dokumenty.), které mohou být součástí e-mailové zprávy. Zprávy s přílohou jsou v seznamu zpráv označeny ikonou s kancelářskou sponkou Ikona přílohy. V závislosti na formátu doručené zprávy se přílohy mohou ve zprávě zobrazit na dvou různých místech.

 • Je-li zpráva ve formátu HTML nebo prostého textu, zobrazí se přílohy v poli příloh pod řádkem Předmět.
 • Jestliže je zpráva v méně obvyklém formátu RTF (Rich Text Format), zobrazí se přílohy v textu zprávy. I když se soubor zobrazuje v textu zprávy, jedná se nadále o samostatnou přílohu.

 Poznámka   Formát, ve kterém byla zpráva vytvořena, je označen v záhlaví v horní části zprávy.

Otevření přílohy

Přílohu lze otevřít z podokna čtení (Podokno čtení: Okno aplikace Outlook, ve kterém je zobrazen náhled položky, aniž by ji bylo nutné otevřít. Položku zobrazíte v podokně čtení tím, že na ni kliknete.) nebo z otevřené zprávy. V obou případech přílohu otevřete tak, že na ni dvakrát kliknete.

Chcete-li otevřít přílohu ze seznamu zpráv, klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu s přílohou, potom klikněte na příkaz Zobrazit přílohy a potom na název požadované přílohy.

 Poznámky 

Informační panel

Uložení přílohy

Po otevření a prohlédnutí můžete přílohu uložit na pevný disk. Pokud zpráva obsahuje více než jednu přílohu, můžete uložit více příloh najednou jako skupinu nebo postupně uložit jednu po druhé.

Uložení jedné přílohy ze zprávy

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • U zpráv ve formátu HTML nebo prostého textu:     Klikněte na přílohu v podokně čtení nebo otevřené zprávě. Potom klikněte na kartě Přílohy ve skupině Akce na tlačítko Uložit jako. Můžete také kliknout na přílohu pravým tlačítkem myši a potom kliknout na příkaz Uložit jako.
  • U zpráv ve formátu RTF:     V podokně čtení nebo v otevřené zprávě klikněte na přílohu pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Uložit jako.
 2. Vyberte umístění složky a potom klikněte na tlačítko Uložit.

Uložení více příloh zprávy

 1. V podokně čtení nebo v otevřené zprávě vyberte přílohy, které chcete uložit. Chcete-li vybrat více příloh, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na přílohy.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • U zpráv ve formátu HTML nebo prostého textu:     Na kartě Přílohy klikněte ve skupině Akce na možnost Uložit jako.
  • U zpráv ve formátu RTF:     Klikněte pravým tlačítkem myši na vybranou zprávu a potom klikněte na příkaz Uložit jako.
 3. Klikněte na umístění složky a potom na tlačítko OK.

Uložení všech příloh zprávy

 1. V podokně čtení nebo v otevřené zprávě klikněte na přílohu.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • U zpráv ve formátu HTML nebo prostého textu:     Na kartě Přílohy klikněte ve skupině Akce na možnost Uložit všechny přílohy.
  • U zpráv ve formátu RTF:     Kliknutím na kartu Soubor otevřete zobrazení Backstage, klikněte na položku Uložit přílohy a potom klikněte na tlačítko OK.
 3. Klikněte na umístění složky a potom na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2010