Odstranění jména ze seznamu automatického dokončování

Seznam automatického dokončování je funkce, která zobrazuje návrhy jmen a e-mailových adres, které začnete psát do polí Komu, Kopie a Skrytá. Jedná se o návrhy možných shodných položek ze seznamu dříve zadaných jmen a e-mailových adres z odeslaných e-mailových zpráv.

Seznam automatického dokončování

V tomto seznamu mohou být obsaženy položky, které chcete odebrat, například položky, které již nejsou aktuální nebo jsou nepřesné. Chcete-li nežádoucí jména odebrat, postupujte takto:

  1. Pomocí kláves ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ vyberte jméno nebo e-mailovou adresu, které chcete odstranit.
  2. Klikněte na příkaz Příkaz Odstranit nebo stiskněte klávesu DELETE.

Chcete-li ze seznamu automatického dokončování odebrat všechna jména, postupujte takto:

  1. Klikněte na kartu Soubor.
  2. Klikněte na tlačítko Možnosti.
  3. Klikněte na položku Pošta.
  4. V části Odesílání zpráv klikněte na tlačítko Vyprázdnit seznam automatického dokončování.

Informace o tom, jak tuto funkci vypnout, naleznete v tématu Zapnutí nebo vypnutí návrhů jmen seznamu automatického dokončování.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2010