Odpověď na e-mailovou zprávu se žádostí o schůzku

Když obdržíte e-mailovou zprávu, kvůli níž chcete svolat schůzku, můžete v aplikaci Microsoft Outlook 2010 odpovědět se žádostí o schůzku, aniž by bylo nutné otevírat Kalendář. Odpovíte-li na zprávu pomocí funkce Odpovědět se žádostí o schůzku, vytvoří se žádost o schůzku, v níž budou všichni příjemci původní zprávy z řádku Komu pozváni jako povinní účastníci a příjemci z řádku Kopie jako účastníci nepovinní.

Funkci Odpovědět se žádostí o schůzku lze využít také k odpovědi na přiřazený úkol. Vzhledem k tomu, že se tato funkce v mnoha ohledech chová jako funkce Odpovědět všem, lze ji použít také u odeslaných zpráv.

  1. Proveďte jednu z následujících akcí:
  2. Zadejte místo a čas zahájení a ukončení jako u běžné žádosti o schůzku. Můžete také přidat či odebrat účastníky, pomocí funkce Pomocník pro plánování najít nejvhodnější čas pro schůzku či připojit přílohy.

 Poznámky 

  • Původní e-mailová zpráva bude zahrnuta v těle žádosti o schůzku.
  • Máte-li seznam zpráv (Seznam zpráv: Prostřední část hlavního okna aplikace Outlook, ve které je zobrazen obsah vybrané složky) uspořádán podle tématu konverzace, bude žádost o schůzku vytvořená pomocí funkce Odpovědět se žádostí o schůzku spojena s konverzací, s níž je spojena i původní zpráva. Žádost o schůzku se tak zobrazí v rozbalené konverzaci.
  • Jestliže kliknete na možnost Odpovědět se žádostí o schůzku v konverzaci, která má více větví a není rozbalená, použije se příkaz Odpovědět se žádostí o schůzku u nejnovější zprávy ve vybrané větvi. Příkaz Odpovědět se žádostí o schůzku není k dispozici, pokud kliknete na záhlaví konverzace.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2010