Odpověď na e-mailovou zprávu nebo předání zprávy dál

Když obdržíte zprávu, můžete poslat odpověď jen jejímu odesílateli, nebo v případě, že byla poslána více příjemcům, můžete odpověď poslat i jim. Zprávu můžete předat i dalším lidem.

  1. V podokně čtení (Podokno čtení: Okno aplikace Outlook, ve kterém je zobrazen náhled položky, aniž by ji bylo nutné otevřít. Položku zobrazíte v podokně čtení tím, že na ni kliknete.) klikněte na Odpovědět, Odpovědět všem nebo Předat dál.

Příkazy Odpovědět, Odpovědět všem a Předat dál v podokně čtení

V případě, že je podokno čtení vypnuté nebo pokud jste otevřeli zprávu v samostatném okně, klikněte na kartě Domů nebo Zpráva na Odpovědět, Odpovědět všem nebo Předat dál.

Skupina Odpověď na pásu karet

  1. Napište zprávu.

 Poznámka    Pokud byste radši svou odpověď otevřeli v novém okně (abyste mohli provádět věci, jako je změna písma), klikněte na tlačítko Otevření v novém okně.

Tlačítko pro otevření odpovědi v novém okně v podokně čtení

  1. V polích Komu, Kopie a Skytá můžete přidat nebo odebrat příjemce (Textová pole Komu, Kopie a Skrytá: Zpráva je odeslána příjemcům uvedeným v poli Komu. Příjemci uvedení v polích Kopie a Skrytá zprávu také obdrží, ale jména příjemců uvedená v poli Skrytá se nezobrazí ostatním příjemcům.).
  • Přidání příjemce:    Klikněte na pole Komu, Kopie nebo Skrytá a vyberte příjemce. Do pole můžete napsat i jeho jméno nebo e-mailovou adresu.
  • Odebrání příjemce:    Klikněte na jméno a stiskněte klávesu DELETE.
  1. Klikněte na Odeslat.
     

 Tip:    Pokud byste chtěli všechny odpovědi automaticky otevírat v novém okně, klikněte v nabídce Soubor na Možnosti > Pošta. V části Odpovědi a zprávy předané dál zaškrtněte políčko Odpovědi a zprávy předávané dál otvírat v novém okně.

Když odpovíte na e-mailovou zprávu, odesílatel zprávy se automaticky přidá do pole Komu. Pokud kliknete na Odpovědět všem, do pole Komu se automaticky doplní odesílatel a všichni ostatní příjemci původní zprávy.

Než kliknete na Odpovědět všem, rozmyslete si, jestli vaši odpověď potřebují číst všichni, zvlášť v případě, že zpráva byla poslána velkému počtu lidí nebo distribučním seznamům. Často je lepší kliknout na Odpovědět a potom přidat jen ty, kterým zprávu opravdu chcete poslat. Nebo můžete kliknout na Odpovědět všem a odstranit příjemce, kteří vaši odpověď číst nepotřebují.

Když zprávu předáváte dál, pole Komu, Kopie a Skrytá jsou prázdná. Uveďte aspoň jednoho příjemce do pole Komu.

 Tip:   Pokud chcete předat dál dvě nebo více zpráv stejným příjemcům, v seznamu zpráv klikejte na jednotlivé zprávy a držte při tom klávesu CTRL. Potom klikněte na Domů > Předat dál. Všechny tyto zprávy se předají dál jako přílohy jedné nové zprávy.

Přílohy

Když zprávu předáte dál, připojí se k ní všechny přílohy původní zprávy. Ke zprávě můžete připojit i další přílohy.

K odpovědi na zprávu nejsou přílohy připojené, protože byste posílali přílohy, které vám přišly od odesílatele.

 
 
Platí pro:
Outlook 2013