Naplánování události

Události jsou činnosti, které plánujete ve složce Kalendář a které nezahrnují pozvání dalších účastníků nebo rezervaci zdrojů.

Označením jednotlivých událostí pomocí atributů Zaneprázdněn, Volný, Nezávazně nebo Mimo kancelář můžete ostatní uživatele aplikace Outlook informovat o své dostupnosti.

Co chcete udělat?


Vytvoření události

 1. Ve složce Kalendář klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na tlačítko Nová událost. Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na časový blok v tabulce kalendáře a kliknout na příkaz Nová událost.

Klávesová zkratka  Chcete-li vytvořit událost z libovolné složky aplikace Outlook, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+A.

 1. Do pole Předmět zadejte popis.
 2. Do pole Místo konání zadejte místo konání události.

Kopie obrazovky události

 1. Zadejte čas začátku a konce události.

 Tip   Do polí Čas zahájení a Konec můžete místo dat zadat i konkrétní slova a fráze (například Dnes, Zítra, Nový rok, Za dva týdny nebo Tři dny před Novým rokem či většinu názvů svátků).

 1. Chcete-li ostatním uživatelům zobrazit svůj čas, klikněte na kartě Událost ve skupině Možnosti na seznam Zobrazit jako a vyberte položku Volno, Nezávazně, Zaneprázdněn nebo Mimo kancelář.
 2. Chcete-li nastavit opakovanou událost, klikněte na kartě Událost ve skupině Možnosti na tlačítko Opakování Vzhled tlačítka. Klikněte na požadovanou frekvenci opakování události (Denně, Týdně, Měsíčně, Ročně) a vyberte možnosti dané frekvenci. Klikněte na tlačítko OK.

Dialogové okno Opakovat událost

 Poznámka   Pokud k události přidáte opakování, změní se název karty Událost na Opakovaná událost.

 1. Ve výchozím nastavení se připomenutí zobrazí 15 minut před začátkem události. Chcete-li změnit zobrazení připomenutí, klikněte na kartě Událost ve skupině Možnosti na šipku u pole Připomenutí a potom na nový čas zobrazení připomenutí. Chcete-li připomenutí vypnout, klikněte na položku Žádné.
 2. Na kartě Událost ve skupině Akce klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

 Tip   Dvakrát klikněte na prázdnou oblast v mřížce kalendáře, a tak vytvořte novou událost.

Začátek stránky Začátek stránky

Změna události

 1. Otevřete událost, kterou chcete změnit.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Změna možností u události, která není součástí řady:    
   • Změňte požadované možnosti, například předmět, místo konání a čas.
  • Změna možností u všech událostí v řadě:    
 1. Klikněte na přepínač Otevřít řadu a podle potřeby změňte požadované možnosti.
 2. Chcete-li změnit nastavení opakování, klikněte na kartě Opakovaná událost ve skupině Možnosti na tlačítko Opakování, změňte nastavení a klikněte na tlačítko OK.
 • Změna možností jedné události, která je součástí řady:    
 1. Klepněte na přepínač Otevřít tento výskyt.
 2. Na kartě Opakovaná událost změňte požadované možnosti.
 1. Na kartě Událost nebo Opakovaná událost klikněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

 Tip   Ve složce Kalendář můžete událost přetáhnout na jiné datum a také můžete upravit předmět kliknutím na popisný text, stisknutím klávesy F2 a následně zadáním požadovaných změn.

Začátek stránky Začátek stránky

Vytvoření opakované události z existující události

 1. Otevřete událost, pro kterou chcete nastavit opakování.
 2. Na kartě Událost klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Opakování Obrázek tlačítka.
 3. Klepněte na požadovanou frekvenci opakování události  - Denně, Týdně, Měsíčně, Ročně  - a potom vyberte možnosti pro tuto frekvenci.

Dialogové okno Opakování události

 1. Na kartě Opakovaná událost ve skupině Akce klepněte na možnost Uložit a zavřít.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2010