Lidé – přehled

V oblasti Lidé najdete své osobní kontakty a všechny adresáře, které jsou nastavené pro vaši organizaci.

V tomto článku


Co se v oblasti Lidé zobrazuje

Zobrazení Lidé

 1. Nový kontakt vytvoříte klepnutím na nový nový.
 2. Všechna místa, kde můžete najít kontaktní informace
 3. Hledání: Zadáním jména můžete osobu vyhledat ve svých kontaktech a v adresáři organizace. Další informace najdete v článku Hledání v Outlook Web Appu.
 4. Seznam všech kontaktů v aktuální složce
 5. Karta kontaktu pro vybranou osobu
 6. Akce, které můžete provést přímo z karty kontaktu. Výběrem příslušných ikon můžete kontaktu poslat zprávu, zahájit s ním relaci rychlých zpráv nebo vytvořit žádost o schůzku.

Začátek stránky Začátek stránky

Vytvoření nového kontaktu

Pokud chcete vytvořit kontakt, v oblasti Moje kontakty vyberte složku, ve které chcete kontakt vytvořit, klikněte na nový nový a vyberte Vytvořit kontakt.

prázdný kontakt

Tím se otevře prázdný formulář kontaktu. Vyplňte všechny potřebné detaily. Kliknutím na ikonu nový zobrazíte další možnosti pro příslušný typ informací. Pokud má například osoba, kterou si přidáváte do kontaktů, několik telefonních čísel, můžete kliknutím na nový vedle Telefon přidat další telefonní čísla.

Až skončíte, kliknutím na Uložit Uložit změny uložte nebo je kliknutím na Zahodit Zahodit zrušte.

 Poznámka    Pokud chcete vytvořit nový kontakt aplikace Lync, otevřete Lync na počítači nebo zařízení, kam jste ho nainstalovali, a přidejte kontakt tam. Další informace najdete v článku Přidání kontaktu v Lyncu.

Vytvoření skupiny

Outlook Web App umožňuje vytvořit dva typy skupin. Prvním typem je osobní skupina, což je skupina uložená ve složce Kontakty, která může obsahovat záznamy z vašich osobních kontaktů a z adresářů organizace.

Pokud chcete vytvořit osobní skupinu, v oblasti Moje kontakty vyberte složku, ve které chcete skupinu vytvořit, klikněte na nová nová a vyberte Vytvořit skupinu.

Nová osobní skupina

Tím se otevře prázdný formulář skupiny. Zadejte požadovaný název skupiny a případné poznámky. Pokud chcete přidat členy, zadejte do pole Členové název osoby, kterou chcete přidat. Outlook Web App začne hledat shodu ve vašich kontaktech a v adresářích organizace. Pokud shodu nenajde, můžete tuto osobu vyhledat. Přímo do pole Členové můžete taky zadat e-mailovou adresu. Stisknutím klávesy ENTER přidáte výběr do skupiny.

Až skončíte, kliknutím na Uložit Uložit změny uložte nebo je kliknutím na Zahodit Zahodit zrušte.

Vytvoření sdílené skupiny

V závislosti na nastavení svého účtu můžete vytvářet skupiny, které se zobrazí v adresáři organizace. Pokud chcete zjistit, jak se vytvářejí a spravují sdílené skupiny, přejděte na článek Distribuční skupiny.

Vytvoření kontaktu ze zprávy

Jakýkoli kontakt, který vidíte ve zprávě, si můžete přidat do kontaktů. Při přidávání kontaktu ze zprávy postupujte takto:

 1. Výběrem jména zobrazte kartu kontaktu.
 2. Vyberte Přidat do kontaktů.
  Přidání kontaktu z karty
 3. Doplňte všechny požadované informace.
 4. Kliknutím na Uložit Uložit přidáte kartu ke kontaktům, kliknutím na Zahodit Zahodit ji zrušíte.

Úprava kontaktu

Najděte a vyberte kontakt, který chcete upravit. Upravovat můžete jenom kontakty ve složkách v oblasti Moje kontakty. Při výběru kontaktu se jeho podrobnosti zobrazí v podokně čtení. Upravit je můžete kliknutím na Upravit. Změňte, co potřebujete, a potom kliknutím na Uložit Uložit změny uložte nebo je kliknutím na Zahodit Zahodit zrušte.

Začátek stránky Začátek stránky

Propojení a zrušení propojení kontaktů

Outlook Web App rozpozná kontakty se stejnými nebo hodně podobnými zobrazovanými jmény a propojí je do jednoho zobrazení. Pokud chcete zjistit, které kontakty se propojily, vyberte kartu kontaktu a v podokně čtení pod položkou Propojené kontakty klikněte na Spravovat. Kontakty, které chcete propojit, si můžete taky vybrat.

správa profilů u kontaktu

Takto zobrazíte propojené kontakty (pokud nějaké jsou) pro danou kartu.

stránka Propojené kontakty

 1. Prohlédněte si všechny kontakty propojené s touto kartou kontaktu. Pokud se přidalo propojení, které chcete odebrat, můžete na ně kliknout a zobrazit ho nebo odpojit.
 2. Navržená propojení jsou propojení, která můžou odpovídat této osobě.
 3. Další kontakty k propojení můžete najít vyhledáváním.

Všechny změny se automaticky ukládají hned, jak je uděláte. Až skončíte, zavřete okno kliknutím na Zahodit.

Používání Outlook Web Appu na mobilním zařízení

Pokud používáte Outlook Web App na mobilním zařízení, třeba tabletu nebo smartphonu, může se vám zobrazit něco jiného, než ukazují obrázky.

Lidé

Většina věcí funguje stejně, jako když používáte Outlook Web App na stolním počítači nebo notebooku, jen některé věci se dělají trochu jinak.

Klepnutím na ikonu navigace Navigace v dolním rohu se přepíná mezi zobrazeními Pošta, Kalendář a Lidé.

Pokud chcete hledat, klepněte na ikonu hledání Hledání. Klepnutím na ikonu přidání do kontaktů Přidat do kontaktů přidáte vybranou položku z adresáře organizace mezi svoje kontakty. Další možnosti výběru zobrazíte klepnutím na ikonu Další možnosti.

Nové položky vytvoříte klepnutím na ikonu nové položky Nová. Všimněte si ikony dvojitých šipek Dvojitá šipka nahoru Dvojitá šipka vlevo, kterými se dá rozbalit nebo sbalit ta část obrazovky, na které jsou zobrazené.

Pokud se při používání mobilního zařízení chcete dostat k dalším možnostem, klepněte na ikonu Další možnosti a potom na Možnosti. Další informace najdete v článku Možnosti na mobilním zařízení.

Informace o aplikaci OWA pro zařízení najdete v článku OWA pro iPad a OWA pro iPhone.

Kde najdu další informace?

 
 
Platí pro:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, Outlook Web App, Outlook Web App pro Office 365 Enterprise, Outlook Web App pro služby Office 365 pro profesionály a menší firmy, Správce Office 365 Midsize Business, Správce služeb Office 365 Enterprise, Správce služeb Office 365 Small Business