Klávesové zkratky v aplikaci Outlook

Část obsahu v tomto tématu nemusí platit pro některé jazyky.

Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše v horní části tématu, stiskněte klávesu ENTER a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Klávesové zkratky aplikace Microsoft Office Outlook

ZobrazitZákladní navigace

Akce Klávesová zkratka
Přechod do složky Pošta CTRL+1
Přechod do složky Kalendář CTRL+2
Přechod do složky Kontakty CTRL+3
Přechod do složky Úkoly CTRL+4
Přechod do složky Poznámky CTRL+5
Přechod do seznamu složek v navigačním podokně CTRL+6
Přechod na zástupce CTRL+7
Přechod na další zprávu (je-li otevřená zpráva) CTRL+TEČKA
Přechod na předchozí zprávu (je-li otevřená zpráva) CTRL+ČÁRKA
Přepnutí mezi navigačním podoknem, hlavním oknem aplikace Outlook, podoknem čtení a panelem úkolů F6 nebo CTRL+SHIFT+TAB
Přepnutí mezi oknem aplikace Outlook, menšími podokny v navigačním podokně, podoknem čtení a výběry na panelu úkolů TAB
Přechod v rámci navigačního podokna. Klávesy se šipkami
Přechod do jiné složky CTRL+Y
Přechod do pole Hledat F3 nebo CTRL+E
V podokně čtení přechod na předchozí zprávu ALT+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ČÁRKA nebo ALT+PAGE UP
V podokně čtení posunutí textu o stránku dolů MEZERNÍK
V podokně čtení posunutí textu o stránku nahoru SHIFT+MEZERNÍK
Rozbalení nebo sbalení skupiny v navigačním podokně (s vybranou skupinou) SHIFT+PLUS nebo SHIFT+MINUS
Rozbalení nebo sbalení skupiny v seznamu e-mailových zpráv ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Posunutí na další pole v podokně čtení. SHIFT+TAB
Posunutí na předchozí pole v podokně čtení CTRL+TAB
Přechod na předchozí zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook ALT+B, ALT+ŠIPKA VLEVO nebo ALT+BACKSPACE
Přechod vpřed na další zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook ALT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr informačního řádku a zobrazení příkazů nabídky (jsou-li k dispozici) CTRL+SHIFT+W

ZobrazitHledat

Akce Klávesová zkratka
Hledání zprávy nebo jiné položky CTRL+E
Vymazání výsledků hledání ESC
Rozbalení hledání tak, aby zahrnovaly položky Všechny položky pošty, Všechny položky kalendáře nebo Všechny položky kontaktů (podle aktuálního modulu) CTRL+ALT+A
Rozbalení tvůrce dotazu hledání CTRL+ALT+W
Použití možnosti Upřesnit hledání CTRL+SHIFT+F
Vytvoření nové složky hledání CTRL+SHIFT+P
Hledání textu v rámci zprávy nebo jiné položky F4
Hledání dalšího výskytu při hledání textu ve zprávě nebo v jiné položce SHIFT+F4
Hledání nebo nahrazení textu, symbolů nebo jiných příkazů formátování v rámci otevřených položek. Funguje v podokně čtení na otevřené položce. CTRL+H
Rozšíření hledání na pracovní plochu CTRL+ALT+K

ZobrazitPříznaky

Akce Klávesová zkratka
Otevření dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování a přiřazení příznaku CTRL+SHIFT+G

ZobrazitBarevné kategorie

Akce Klávesová zkratka
Odstranění vybrané kategorie ze seznamu v dialogovém okně Barevné kategorie ALT+D

ZobrazitVytvoření položky nebo souboru

Akce Klávesová zkratka
Vytvoření události CTRL+SHIFT+A
Vytvoření kontaktu CTRL+SHIFT+C
Vytvoření distribučního seznamu CTRL+SHIFT+L
Vytvoření faxu CTRL+SHIFT+X
Vytvoření složky CTRL+SHIFT+E
Vytvoření položky deníku CTRL+SHIFT+J
Vytvoření žádosti o schůzku CTRL+SHIFT+Q
Vytvoření zprávy CTRL+SHIFT+M
Vytvoření poznámky CTRL+SHIFT+N
Vytvoření nového dokumentu sady Microsoft Office CTRL+SHIFT+H
Vystavení do této složky CTRL+SHIFT+S
Vystavení odpovědi v této složce CTRL+T
Vytvoření složky hledání CTRL+SHIFT+P
Vytvoření úkolu CTRL+SHIFT+K
Vytvoření zadání úkolu CTRL+SHIFT+U

ZobrazitVšechny položky

Akce Klávesová zkratka
Uložení CTRL+S nebo SHIFT+F12
Uložení a zavření ALT+S
Uložení jako F12
Zpět CTRL+Z nebo ALT+BACKSPACE
Odstranění položky CTRL+D
Tisk CTRL+P
Kopírování položky CTRL+SHIFT+Y
Přesunutí položky CTRL+SHIFT+V
Kontrola jmen CTRL+K
Kontrola pravopisu F7
Označení příznaku pro zpracování CTRL+SHIFT+G
Předání dál CTRL+F
Odeslání, vystavení nebo pozvání všech ALT+S
Přepnutí na úpravy v poli (s výjimkou zobrazení ikon) F2
Zarovnání textu vlevo CTRL+L
Zarovnání textu na střed CTRL+E
Zarovnání textu vpravo CTRL+R

ZobrazitE-mail

Akce Klávesová zkratka
Přepnutí do složky Doručená pošta. CTRL+SHIFT+I
Přepnutí do složky Pošta k odeslání. CTRL+SHIFT+O
Výběr účtu, ze kterého chcete odeslat zprávu CTRL+TAB (fokus na poli Komu) a pak klávesa TAB pro přechod na tlačítko Účty
Kontrola jmen CTRL+K
Odeslání ALT+S
Odpověď na zprávu CTRL+R
Odpověď na zprávu všem CTRL+SHIFT+R
Předání zprávy dál CTRL+F
Označení zprávy jako vyžádané CTRL+ ALT+J
Zobrazení blokovaného externího kontaktu (ve zprávě) CTRL+SHIFT+I
Vystavení složky CTRL+ SHIFT+S
Použití stylu Normální CTRL+SHIFT+N
Kontrola nových zpráv CTRL+M nebo F9
Přechod na předchozí zprávu ŠIPKA NAHORU
Přechod na další zprávu ŠIPKA DOLŮ
Vytvoření nové zprávy (v poštovní složce) CTRL+N
Vytvoření nové zprávy (ze zobrazení aplikace Outlook) CTRL+SHIFT+M
Otevření přijaté zprávy CTRL+O
Otevření adresáře CTRL+SHIFT+B
Převod zprávy ve formátu HTML nebo RTF na prostý text CTRL+SHIFT+O
Přidání rychlého příznaku k neotevřené zprávě INSERT
Zobrazení dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování CTRL+SHIFT+G
Označení jako přečtené CTRL+Q
Označení jako nepřečtené CTRL+U
Zobrazení nabídky pro stahování obrázků, změnu nastavení automatického stahování nebo přidání odesílatele do seznamu Bezpeční odesílatelé CTRL+SHIFT+W
Nalezení nebo nahrazení F4
Hledání dalšího výskytu SHIFT+F4
Odeslání CTRL+ENTER
Tisk CTRL+P
Předání dál CTRL+F
Předání jako přílohy CTRL+ALT+F
Zobrazení vlastností pro vybranou položku ALT+ENTER
Označení pro stažení CTRL+ALT+M
Zrušení označení pro stažení CTRL+ALT+U
Zobrazení průběhu operace Odeslat a přijmout CTRL+B (v průběhu operace Odeslat a přijmout)

ZobrazitKalendář

Akce Klávesová zkratka
Vytvoření nové události (ve složce Kalendář) CTRL+N
Vytvoření nové události (v zobrazení aplikace Outlook) CTRL+SHIFT+A
Vytvoření nové žádosti o schůzku CTRL+SHIFT+Q
Předání události nebo schůzky dál CTRL+F
Odeslání žádosti o schůzku pomocí zprávy CTRL+R
Odpověď všem na žádost o schůzku pomocí zprávy CTRL+SHIFT+R
Zobrazení 10 dnů v kalendáři ALT+0
Zobrazení 1 dne v kalendáři ALT+SHIFT+1
Zobrazení 2 dnů v kalendáři ALT+SHIFT+2
Zobrazení 3 dnů v kalendáři ALT+SHIFT+3
Zobrazení 4 dnů v kalendáři ALT+SHIFT+4
Zobrazení 5 dnů v kalendáři ALT+SHIFT+5
Zobrazení 6 dnů v kalendáři ALT+SHIFT+6
Zobrazení 7 dnů v kalendáři ALT+SHIFT+7
Zobrazení 8 dnů v kalendáři ALT+8
Zobrazení 9 dnů v kalendáři ALT+9
Přechod na datum CTRL+G
Přepnutí do zobrazení měsíce ALT+= nebo CTRL+ALT+4
Přechod na další den CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Přechod na další týden ALT+ŠIPKA DOLŮ
Přechod na další měsíc ALT+PAGE DOWN
Přechod na předchozí den CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přechod na předchozí týden ALT+ŠIPKA NAHORU
Přechod na předchozí měsíc ALT+PAGE UP
Přechod na začátek týdne ALT+HOME
Přechod na konec týdne ALT+END
Přepnutí do zobrazení celého týdne ALT+MINUS nebo CTRL+ALT+3
Přepnutí do zobrazení pracovního týdne CTRL+ALT+2
Přechod na předchozí událost CTRL+ČÁRKA nebo CTRL+SHIFT+ČÁRKA
Přechod na další událost CTRL+TEČKA nebo CTRL+SHIFT+TEČKA
Nastavení opakování pro událost nebo úkol CTRL+G

Další klávesové zkratky naleznete v částech týkajících se zobrazení, zobrazení kalendáře v režimu dnů, týdnů a měsíců a zobrazení tabulky dat.

ZobrazitKontakty

Akce Klávesová zkratka
Vytočení nového volání CTRL+SHIFT+D
Vyhledání kontaktu nebo další položky F3 nebo CTRL+E
Zadání jména do pole Prohledat adresáře F11
Přechod na první kontakt, který začíná určitým písmenem, v zobrazení tabulky nebo seznamu kontaktů SHIFT+písmeno
Výběr všech kontaktů CTRL+A
Vytvoření nové zprávy adresované vybranému kontaktu CTRL+F
Vytvoření položky deníku pro vybraný kontakt CTRL+J
Vytvoření nového kontaktu (ve složce Kontakty) CTRL+N
Vytvoření nového kontaktu (v jakémkoli zobrazení aplikace Outlook) CTRL+SHIFT+C
Otevření formuláře kontaktu pro vybraný kontakt CTRL+O nebo CTRL+SHIFT+ENTER
Vytvoření nového distribučního seznamu CTRL+SHIFT+L
Tisk CTRL+P
Aktualizace seznamu členů distribučního seznamu F5
Přechod do jiné složky CTRL+Y
Otevření adresáře CTRL+SHIFT+B
Použití funkce Rozšířené hledání. CTRL+SHIFT+F
V otevřeném kontaktu otevření dalšího kontaktu uvedeného v seznamu CTRL+SHIFT+TEČKA
Zavření kontaktu ESC
Otevření webové stránky pro vybraný kontakt (je-li kontakt obsažený) CTRL+SHIFT+X
Otevření dialogového okna Kontrola adresy ALT+D
Ve formuláři kontaktu zobrazení informací E-mail 1 v poli Internet ALT+SHIFT+1
Ve formuláři kontaktu zobrazení informací E-mail 2 v poli Internet ALT+SHIFT+2
Ve formuláři kontaktu zobrazení informací E-mail 3 v poli Internet ALT+SHIFT+3

Dialogové okno Elektronické vizitky

Akce Klávesová zkratka
Otevření seznamu Přidat ALT+A
Výběr textu v poli Popisek (má-li fokus pole s přiřazeným popiskem) ALT+B
Otevření dialogového okna Přidat obrázek vizitky ALT+C
Umístění kurzoru na začátek pole Upravit ALT+E
Výběr pole Pole ALT+F4
Výběr rozevíracího seznamu Zarovnání obrázku ALT+G
Výběr barevné palety pro pozadí ALT+K, pak ENTER
Výběr rozevíracího seznamu Rozložení ALT+L
Odebrání vybraného pole z ovládacího prvku Pole ALT+R

ZobrazitÚkoly

Akce Klávesová zkratka
Zobrazení nebo skrytí panelu úkolů ALT+F2
Přijmutí zadání úkolu ALT+C
Odmítnutí zadání úkolu ALT+D
Hledání úkolu nebo jiné položky CTRL+E
Otevření dialogového okna Přejít do složky CTRL+Y
Vytvoření nového úkolu (ve složce Úkoly) CTRL+N
Vytvoření nového úkolu (v libovolném zobrazení aplikace Outlook) CTRL+SHIFT+K
Vytvoření nového zadání úkolu CTRL+SHIFT+U
Otevření vybrané položky CTRL+O
Tisk vybrané položky CTRL+P
Výběr všech položek CTRL+A
Odstranění vybrané položky CTRL+D
Předání úkolu jako přílohy CTRL+F
Přepnutí mezi navigačním podoknem, seznamem úkoly a panelem úkolů SHIFT+TAB
Otevření vybrané položky jako položky deníku CTRL+J
Vrácení poslední akce zpět CTRL+Z
Označení položky příznakem nebo označení položky jako dokončené INSERT

ZobrazitFormátování textu

Akce Klávesová zkratka
Zobrazení nabídky Formát ALT+F
Zobrazení dialogového okna Písmo CTRL+SHIFT+P
Přepnutí malých a velkých písmen (je-li vybrán text) SHIFT+F3
Nastavení kapitálek CTRL+SHIFT+K
Nastavení tučného písma CTRL+B
Přidání odrážek CTRL+SHIFT+L
Nastavení kurzívy CTRL+I
Zvětšení odsazení CTRL+T
Zmenšení odsazení CTRL+SHIFT+T
Zarovnání vlevo CTRL+L
Zarovnání na střed CTRL+E
Podtržení CTRL+U
Zvětšení velikosti písma CTRL+] nebo CTRL+SHIFT+>
Zmenšení velikosti písma CTRL+[ nebo CTRL+SHIFT+<
Vyjmutí CTRL+X nebo SHIFT+DELETE
Kopírování

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

 Poznámka   Kombinace kláves CTRL+INSERT není k dispozici v podokně čtení.

Vložení CTRL+V nebo SHIFT+INSERT
Smazání formátování CTRL+SHIFT+Z nebo CTRL+MEZERNÍK
Odstranění dalšího slova CTRL+SHIFT+H
Roztažení odstavce mezi dva okraje CTRL+SHIFT+J
Použití stylů CTRL+SHIFT+S
Předsazení prvního řádku CTRL+T
Vložení hypertextového odkazu CTRL+K
Zarovnání odstavce doleva CTRL+L
Zarovnání odstavce doprava CTRL+R
Zmenšení předsazení prvního řádku CTRL+SHIFT+T
Odstranění formátování odstavce CTRL+Q

ZobrazitPřidání webových informací k položkám

Akce Klávesová zkratka
Úpravy adresy URL v textu položky Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte tlačítkem myši
Výběr webového prohlížeče Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klepněte tlačítkem myši
Vložení hypertextového odkazu CTRL+K

ZobrazitTisk náhledu

Akce Klávesová zkratka
Otevření náhledu.

Stiskněte klávesy ALT+F a potom klávesu V.

Chcete-li vytisknout položku v otevřeném okně, stiskněte klávesy ALT+F, potom klávesu W a potom stiskněte klávesu V.

Tisk náhledu ALT+P
Otevření dialogového okna Vzhled stránky z náhledu. ALT+S nebo ALT+U
Lupa ALT+Z
Zavření náhledu. ALT+C

ZobrazitOdeslání a přijetí

Akce Klávesová zkratka
Zahájení odesílání a přijímání všech definovaných skupin pro odesílání a přijímání, pokud mají zaškrtnuto políčko Zahrnout tuto skupinu do odesílání a příjmu (F9). Může se jednat o záhlaví, celé položky, vybrané složky, položky s nižší než zadanou velikostí nebo libovolnou definovanou kombinací těchto parametrů. F9
Zahájení odesílání a přijímání aktuální složky s načtením celých položek (záhlaví, položky a případných příloh) SHIFT+F9
Zahájení odesílání a přijímání CTRL+M
Definice skupin Odeslat a přijmout CTRL+ALT+S

ZobrazitEditor jazyka Visual Basic

Akce Klávesová zkratka
Spuštění editoru jazyka Visual Basic ALT+F11

ZobrazitMakra

Akce Klávesová zkratka
Přehrání makra ALT+F8

ZobrazitFormuláře

Akce Klávesová zkratka
Uložení návrhu formuláře CTRL+ALT+SHIFT+F12
Uložení dat formuláře CTRL+SHIFT+F11
Vytvoření nového formuláře Microsoft Office InfoPath Klepněte do složky InfoPath a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+N.

Začátek stránky Začátek stránky

Zobrazení

ZobrazitZobrazení Tabulka

ZobrazitObecné funkce

Akce Klávesová zkratka
Otevření položky ENTER
Výběr všech položek CTRL+A
Přechod na položku v dolní části obrazovky PAGE DOWN
Přechod na položku v horní části obrazovky PAGE UP
Rozšíření nebo zúžení výběru o jednu položku SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Přechod na další nebo předchozí položku bez rozšíření výběru CTRL+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Výběr nebo zrušení výběru aktivní položky CTRL+MEZERNÍK
Obnovení zobrazení F5

ZobrazitPři vybrané skupině

Akce Klávesová zkratka
Rozbalení všech skupin CTRL+SHIFT+PLUS
Sbalení skupiny CTRL+MINUS
Rozbalení vybrané skupiny SHIFT+PLUS
Sbalení vybrané skupiny MINUS
Výběr předchozí skupiny ŠIPKA NAHORU
Výběr další skupiny ŠIPKA DOLŮ
Výběr první skupiny HOME
Výběr poslední skupiny END
Výběr první položky v rozbalené skupině na obrazovce nebo první položky napravo na obrazovce ŠIPKA VPRAVO

ZobrazitVšechny skupiny

Akce Klávesová zkratka
Sbalení všech skupin CTRL+MINUS
Rozbalení všech skupin CTRL+SHIFT+PLUS

ZobrazitZobrazení kalendáře po dni, týdnu nebo měsíci

ZobrazitVšechny tři

Akce Klávesová zkratka
Zobrazení od 1 do 9 dnů ALT+klávesa pro počet dní
Zobrazení 10 dnů ALT+0 (NULA)
Přepnutí na zobrazení týdnů ALT+MINUS
Přepnutí na zobrazení měsíců ALT+=
Přechod mezi kalendářem, panelem úkolů a seznamem složek CTRL+TAB nebo F6
Výběr předchozí události SHIFT+TAB
Přechod na předchozí den ŠIPKA VLEVO
Přechod na další den ŠIPKA VPRAVO
Přechod na stejný den následujícího týdne ALT+ŠIPKA DOLŮ
Přechod na stejný den předchozího týdne ALT+ŠIPKA NAHORU

ZobrazitZobrazení dne

Akce Klávesová zkratka
Výběr času začátku pracovního dne HOME
Výběr času konce pracovního dne END
Výběr předchozího časového úseku ŠIPKA NAHORU
Výběr dalšího časového úseku ŠIPKA DOLŮ
Výběr časového úseku v horní části obrazovky PAGE UP
Výběr časového úseku v dolní části obrazovky PAGE DOWN
Rozšíření nebo zúžení vybraného času SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí události nahoru nebo dolů ALT+ŠIPKA NAHORU nebo ALT+ŠIPKA DOLŮ s kurzorem na události
Změna počátku nebo konce události ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ s kurzorem na události
Přesunutí vybrané položky do stejného dne dalšího týdne ALT+ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí vybrané položky do stejného dne předchozího týdne ALT+ŠIPKA NAHORU

ZobrazitZobrazení týdnů

Akce Klávesová zkratka
Přechod na začátek pracovní doby pro vybraný den HOME
Přechod na konec pracovní doby pro vybraný den END
Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku nahoru PAGE UP
Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku dolů PAGE DOWN
Přesunutí události nahoru, dolů, doleva nebo doprava ALT+ŠIPKA NAHORU, ALT+ŠIPKA DOLŮ, ALT+ŠIPKA VLEVO nebo ALT+ŠIPKA VPRAVO
Změna trvání vybraného časového úseku SHIFT+ŠIPKA VLEVO, SHIFT+ŠIPKA VPRAVO, SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ (případně SHIFT+HOME nebo SHIFT+END)

ZobrazitZobrazení měsíců

Akce Klávesová zkratka
Přechod na první den v týdnu HOME
Přechod na stejný den týdne na předchozí stránce PAGE UP
Přechod na stejný den týdne na další stránce PAGE DOWN

ZobrazitTabulka dat

Akce Klávesová zkratka
Přechod na první den aktuálního týdne ALT+HOME
Přechod na poslední den aktuálního týdne ALT+END
Přechod na stejný den předchozího týdne ALT+ŠIPKA NAHORU
Přechod na stejný den dalšího týdne ALT+ŠIPKA DOLŮ

ZobrazitVizitkové zobrazení a zobrazení adresních karet

ZobrazitObecné funkce

Akce Klávesová zkratka
Výběr určité karty v seznamu Jedno nebo několik písmen ze jména vyplněného na kartě nebo jméno pole, podle kterého řadíte
Výběr předchozí karty ŠIPKA NAHORU
Výběr další karty ŠIPKA DOLŮ
Výběr první karty v seznamu HOME
Výběr poslední karty v seznamu END
Výběr první karty na aktuální stránce PAGE UP
Výběr první karty na další stránce PAGE DOWN
Výběr nejbližší karty v dalším sloupci ŠIPKA VPRAVO
Výběr nejbližší karty v předchozím sloupci ŠIPKA VLEVO
Výběr nebo zrušení výběru aktivní karty CTRL+MEZERNÍK
Rozšíření výběru na předchozí kartu nebo zrušení výběru karet od počátečního místa SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Rozšíření výběru na další kartu nebo zrušení výběru karet od počátečního místa SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Rozšíření výběru na předchozí kartu bez ohledu na počáteční místo CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Rozšíření výběru na další kartu bez ohledu na počáteční místo CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Rozšíření výběru na první kartu v seznamu SHIFT+HOME
Rozšíření výběru na poslední kartu v seznamu SHIFT+END
Rozšíření výběru na první kartu na předchozí stránce SHIFT+PAGE UP
Rozšíření výběru na poslední kartu na poslední stránce SHIFT+PAGE DOWN

ZobrazitPřechod mezi poli na otevřené kartě

Chcete-li použít následující klávesy, zkontrolujte, zda je vybráno pole na kartě. Chcete-li vybrat pole na vybrané kartě, klepněte na pole nebo stiskněte klávesu F2.

Akce Klávesová zkratka
Přechod na další pole a přechod z posledního pole na kartě na první pole na následující kartě TAB
Přechod na předchozí pole a přechod z prvního pole na kartě na poslední pole na předchozí kartě SHIFT+TAB
Přechod na následující pole nebo přidání řádku do víceřádkového pole ENTER
Přechod na předchozí pole bez opuštění aktivní karty SHIFT+ENTER
Zobrazení kurzoru pro úpravy textu v aktivním poli F2

ZobrazitPřechod mezi znaky v poli

Chcete-li použít následující klávesy, zkontrolujte, zda je vybráno pole na kartě. Chcete-li vybrat pole na vybrané kartě, klepněte na pole nebo stiskněte klávesu F2.

Akce Klávesová zkratka
Přidání řádku do víceřádkového pole ENTER
Přesunutí kurzoru na začátek řádku HOME
Přesunutí kurzoru na konec řádku END
Přesunutí kurzoru na začátek víceřádkového pole PAGE UP
Přesunutí kurzoru na konec víceřádkového pole PAGE DOWN
Přesunutí kurzoru na předchozí řádek víceřádkového pole ŠIPKA NAHORU
Přesunutí kurzoru na následující řádek víceřádkového pole ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí kurzoru na předchozí znak v poli ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru na následující znak v poli ŠIPKA VPRAVO

ZobrazitZobrazení Časová osa (Úkoly nebo Deník)

ZobrazitPři vybrané položce

Akce Klávesová zkratka
Výběr předchozí položky ŠIPKA VLEVO
Výběr následující položky ŠIPKA VPRAVO
Výběr několika sousedních položek SHIFT+ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr několika nesousedících položek CTRL+ŠIPKA VLEVO+MEZERNÍK nebo CTRL+ŠIPKA VPRAVO+MEZERNÍK
Otevření vybraných položek ENTER
Zobrazení položek na stránce nad zobrazenými položkami PAGE UP
Zobrazení položek na stránce pod zobrazenými položkami PAGE DOWN
Výběr první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině HOME
Výběr poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině END
Zobrazení (bez výběru) první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině CTRL+HOME
Zobrazení (bez výběru) poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině CTRL+END

ZobrazitPři vybrané skupině

Akce Klávesová zkratka
Rozbalení skupiny ENTER nebo ŠIPKA VPRAVO
Sbalení skupiny ENTER nebo ŠIPKA VLEVO
Výběr předchozí skupiny ŠIPKA NAHORU
Výběr následující skupiny ŠIPKA DOLŮ
Výběr první skupiny na časové ose HOME
Výběr poslední skupiny na časové ose END
Výběr první položky na obrazovce v rozbalené skupině nebo první položky mimo obrazovku vpravo ŠIPKA VPRAVO

ZobrazitPři výběru časového úseku na časovém měřítku dnů

Akce Klávesová zkratka
Přesunutí zpět v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku ŠIPKA VLEVO
Přesunutí vpřed v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku ŠIPKA VPRAVO
Při výběru dolního časového měřítka výběr horního časového měřítka SHIFT+TAB
Při výběru horního časového měřítka výběr dolního časového měřítka TAB
Při výběru dolního časového měřítka výběr první položky na obrazovce nebo první skupiny na obrazovce (jsou-li položky seskupeny) TAB

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2007