Stránka 19 z 41PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Využití složky Doručená pošta v aplikaci Outlook 2007

Místní nabídka pro barevné kategorie


Chcete vědět, kdo vytváří názvy kategorií? Jste to vy. Vy vytvoříte názvy jednotlivých kategorií a vyberete barvu, která k nim bude přiřazena. Dané kategorie pak můžete přiřazovat k příchozím a existujícím zprávám. Jedním ze způsobů, jakým lze ke zprávě přiřadit barevnou kategorii, je klepnout pravým tlačítkem myši na sloupec Kategorie a použít místní nabídku, jak je znázorněno na obrázku.

Po přiřazení kategorie ke zprávě můžete rychle prohledat svou složku Doručená pošta a najít zprávu pouze vyhledáním jejího barevného označení.

Tip:    Pokud se nepřizpůsobujete existujícímu systému, který již funguje, je pravděpodobně nejlepší držet se pouze několika kategorií. Zachovávání jednoduchého systému znamená snazší používání.

Stránka 19 z 41PŘEDCHOZÍDALŠÍ