Instalace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007

Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager je dostupná jako samostatná verze nebo jako součást systému Microsoft Office 2007. Umožňuje malým firmám vybudovat, sledovat a posilovat vztahy se zákazníky.

 Tip   Informace pro uživatele aplikací Microsoft Office Excel, PowerPoint, Publisher nebo Word 2007 či 2003    Po instalaci aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete se záznamy aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook propojovat různé typy souborů. S aplikacemi Excel, PowerPoint, Publisher a Word 2003 lze použít pouze samostatnou verzi aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager.

Co chcete udělat?


Poradce při potížích s instalací aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007

Instalace

Instalační disk CD aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obsahuje samostatnou verzi aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager a následující sady systému Microsoft Office 2007:

 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007

Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager je dostupná samostatně. Lze ji zakoupit a stáhnout na webu služby Microsoft Office Online.

Sady systému Office 2007 obsahují dva disky CD. Aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nainstalujete vložením disku CD 2.

Jestliže sady systému Office 2007 stahujete z webu služby Microsoft Office Online, ke stažení aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je třeba klepnout na tlačítko Stáhnout 2.

Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook není součástí sady Microsoft Office Professional Plus 2007.

 Tip   Zkušební verze sady Microsoft Office Professional 2007 a Microsoft Office Small Business 2007 obsahující Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jsou k dispozici na webu služby Microsoft Office Online. Klepnutím na druhý odkaz nainstalujete zkušební verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook .

Instalace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

 Tip   Prohlédněte si systémové požadavky pro systém Microsoft Office 2007 a zjistěte, zda váš počítač splňuje nebo překračuje minimální systémové požadavky.

Samostatná verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

 1. Pokud máte samostatnou verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007, vložte disk CD.
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Sada systému Office 2007 obsahující aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

 1. Máte-li některou sadu systému Office 2007, vložte disk CD 2. Pokud se automaticky nezobrazí okno spuštění, klepněte v nabídce Start na položku Tento počítač a poklepejte na jednotku CD.

 Poznámka   Před instalací aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 musí být nainstalována aplikace Outlook 2007. Instalace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 s aplikací Outlook 2003 není podporována.

 1. V okně Průzkumník Windows klepněte na položku setup.exe.
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 3. Po dokončení instalace spusťte aplikaci Outlook 2007.
 4. Postupujte podle pokynů v průvodci spuštěním.

 Poznámka   Nápovědu u libovolné stránky v průvodci spuštěním zobrazíte klepnutím na tlačítko Nápověda.

 1. Chcete-li začít pracovat, v nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Domovská stránka (Domovská stránka aplikace Business Contact Manager: Dokument, který slouží jako výchozí bod pro seznámení se s aplikací Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Tato domovská stránka je zobrazena ve výchozím nastavení a lze ji přizpůsobovat.).

 Tip   Jestliže nabídka Business Contact Manager není zobrazena, nebyla zřejmě aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook úspěšně nainstalována. Další nápovědu získáte v tématu Poradce při potížích s instalací aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

Chcete-li zobrazit nápovědu k produktu Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, přejděte v aplikaci Outlook v nabídce Nápověda na příkaz Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a potom na položku Nápověda k aplikaci Business Contact Manager pro Outlook.

Informace o aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003 naleznete v tématu Instalace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003.

Instalace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook na vzdálený server

Informace o instalaci aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook do počítače a zpřístupnění obchodních dat spolupracovníkům naleznete v tématu Sdílení dat aplikace Business Contact Manager s jinými uživateli.

Informace o instalaci aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook na vzdálený server naleznete v tématu Aplikace Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager: Nástroj Správce databáze.

Chcete aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook odinstalovat?

Chcete-li odebrat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a zabránit, aby se při spuštění aplikace Outlook zobrazoval Průvodce spuštěním, prostudujte téma Odebrání aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

Začátek stránky Začátek stránky

Další informace

Pomocí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete mnohem efektivněji vést malý podnik. Máte tyto možnosti:

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007