Ignorování konverzace

Nevyžádané konverzace můžete přesunout mimo složku Doručená pošta pomocí funkce Ignorovat konverzaci. Ignorování konverzace odstraní všechny zprávy související s vybranou konverzací a přesune všechny budoucí zprávy dané konverzace přímo do složky Odstraněná pošta.

  1. V seznamu zpráv klikněte na konverzaci nebo libovolnou zprávu z konverzace, kterou chcete ignorovat.
  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranění na tlačítko Ignorovat.

Pokud pracujete v otevřené zprávě, klikněte na kartě Zpráva ve skupině Odstranit na tlačítko Ignorovat.

  1. Klikněte na položku Ignorovat konverzaci.

Pokud se rozhodnete ukončit ignorování konverzace:

  1. Ve složce Odstraněná pošta klikněte na konverzaci, kterou chcete obnovit, nebo libovolnou zprávu z této konverzace. Ve výchozím nastavení je složka Odstraněná pošta uspořádána podle data. Chcete-li změnit zobrazení podle konverzace, klikněte na tlačítko Uspořádat podle a potom na položku Konverzace.
  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranění na tlačítko Ignorovat a potom na položku Ukončit ignorování konverzace. Konverzace se přesune zpět do složky Doručená pošta, kam budou také doručovány všechny budoucí zprávy.

 Poznámka   Ignorovanou konverzaci lze obnovit pouze v případě, že je stále k dispozici ve složce Odstraněná pošta.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2010