Filtr Nevyžádaná pošta

Filtr Nevyžádaná pošta je ve výchozím nastavení zapnut a úroveň ochrany je nastavena na hodnotu Nízká. Tato úroveň je navržena k zachycení pouze nejobvyklejší nevyžádané pošty. Filtr můžete nastavit na vyšší hodnotu, která však může omylem zachytit legitimní zprávy. Všechny zprávy zachycené tímto filtrem budou přesunuty do složky Nevyžádaná pošta. Občas byste měli zkontrolovat, zda složka Nevyžádaná pošta neobsahuje standardní zprávy, které chcete zobrazit.

 Poznámka   Text v tomto tématu označený hvězdičkou (Vyžaduje aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1 ) upozorňuje na novou funkci, která je součástí aktualizace Microsoft Office 2003 Service Pack 1. Text označený dvěma hvězdičkami (Vyžaduje aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1 Vyžaduje aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1 ) upozorňuje na novou funkci, která je součástí aktualizace Microsoft Office 2003 Service Pack 2. V aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 2 a novějších aktualizacích jsou zprávy přesunuté do složky Nevyžádaná pošta automaticky převedeny do formátu prostého textu a všechny odkazy obsažené v těchto zprávách jsou zakázány. U každé zprávy, kterou ze složky Nevyžádaná pošta přesunete, budou odkazy povoleny a bude také obnoven původní formát zprávy, pokud odkazy v této zprávě nejsou filtrem nevyžádané pošty považovány za podezřelé. V takovém případě zůstanou odkazy zakázány, i když zprávu ze složky Nevyžádaná pošta přesunete.

Chcete-li stáhnout aktualizace filtru nevyžádané pošty a aktualizace Microsoft Office 2003 Service Pack, přejděte na stránku Stažení na webu Office Online. V poli Office Update klepněte na odkaz Vyhledat důležité aktualizace.

V tomto článku:

ZobrazitSeznamy filtrů nevyžádané pošty Vyžaduje aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1

Filtr Nevyžádaná pošta obsahuje dvě části: seznamy filtru nevyžádané pošty a nejmodernější technologii vyvinutou společností Microsoft používanou k vyhodnocení, zda má být nepřečtená zpráva považována za zprávu nevyžádané pošty. Toto vyhodnocení je prováděno na základě několika faktorů, jako je čas odeslání a obsah zprávy. Filtr nevyřazuje žádného určitého odesílatele ani žádný typ e-mailu. Filtr je založen na obsahu zprávy obecně a používá k určení pravděpodobnosti, zda se jedná o e-mail nevyžádané pošty, moderní analýzu struktury zprávy.

Existuje pět typů seznamů filtru Nevyžádaná pošta: seznam Bezpeční odesílatelé (Seznam bezpečných odesílatelů: Seznam názvů domén a e-mailových adres, od kterých chcete přijímat zprávy. E-mailové adresy ve složce Kontakty a v globálním adresáři jsou do tohoto seznamu zahrnuty ve výchozím nastavení.), seznam Bezpeční příjemci (Seznam bezpečných příjemců: Seznamy adresátů nebo jiných názvů domén a e-mailových adres pro odběr, ke kterým patříte a od nichž chcete přijímat zprávy. Zprávy odeslané na tyto adresy nebudou považovány za nevyžádanou poštu.), seznam Blokovaní odesílatelé (Seznam blokovaných uživatelů: Seznam názvů domén a e-mailových adres, které chcete blokovat. E-mailové adresy a názvy domén v seznamu jsou vždy považovány za nevyžádanou poštu.) a dva mezinárodní seznamy: seznam Blokované kódování (Seznam blokovaných kódování: Seznam umožňující blokovat kódování jazyka nebo sadu znaků a filtrovat tak pryč nechtěné mezinárodní e-maily zobrazované v jazyce, kterému nerozumíte) Vyžaduje aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1 a seznam Blokované domény nejvyšší úrovně (Seznam blokovaných domén nejvyšší úrovně: Seznam umožňující blokovat názvy domén nejvyšší úrovně. Blokování domén nejvyšší úrovně pro zemi či oblast vám umožní filtrovat nechtěné e-maily, které obdržíte z určitých zemí či oblastí.) Vyžaduje aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1.

Seznam Bezpeční odesílatelé     Pokud filtr omylem označí e-mail jako e-mail nevyžádané pošty, můžete odesílatele zprávy přidat do seznamu Bezpeční odesílatelé. E-mailové adresy a názvy domén uvedené v seznamu Bezpeční odesílatelé nejsou nikdy považovány za nevyžádanou poštu bez ohledu na obsah zprávy.

 • E-mailové adresy obsažené ve složce Kontakty jsou do tohoto seznamu standardně zahrnuty. Zprávy od uživatelů uvedených ve složce Kontakty proto nebudou nikdy považovány za zprávy nevyžádané pošty.
 • E-mailové adresy osob, které nejsou uvedeny ve složce Kontakty, ale s nimiž si pravidelně dopisujete, jsou standardně uvedeny v tomto seznamu, je-li zaškrtnuto políčko Automaticky přidat osoby, jimž odesílám e-maily, do seznamu Bezpeční odesílatelé. Vyžaduje aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1

ZobrazitPoznámky:

 • E-mailová adresa příjemce je ve výchozím nastavení uložena pouze tehdy, když vytvoříte a odešlete zprávu v aplikaci Outlook obvyklým způsobem, nikoli při automatickém generování zprávy touto aplikací.
 • Pomocí tohoto zaškrtávacího políčka nelze přidat osobní distribuční seznamy.
 • Pokud náhodně odpovíte na e-mailovou zprávu nevyžádané pošty a pokud je zároveň zaškrtnuto toto políčko, bude adresa daného odesílatele nevyžádané pošty přidána do seznamu Bezpeční odesílatelé. Pokud v seznamu Doručená pošta naleznete další zprávu od tohoto odesílatele nevyžádané pošty, je třeba přidat adresu tohoto odesílatele do seznamu Blokovaní odesílatelé a odstranit jej ze seznamu Bezpeční odesílatelé.
 • Nachází-li se stejná adresa v seznamu Blokovaní odesílatelé i Bezpeční odesílatelé, bude mít přednost seznam Bezpeční odesílatelé a příslušná adresa nebude považována za zdroj nevyžádané pošty.

Seznam Bezpeční příjemci     Pokud je vaše adresa součástí adresářů a distribučních seznamů, můžete tyto názvy přidat do seznamu Bezpeční příjemci, aby bez ohledu na obsah zprávy nebyly žádné zprávy odeslané na tyto e-mailové adresy nebo názvy domén nikdy považovány za e-maily nevyžádané pošty.

Seznam Blokovaní odesílatelé     Přidáním e-mailové adresy nebo názvu domény odesílatele do tohoto seznamu můžete snadno blokovat zprávy konkrétních odesílatelů. Zprávy od osob či z názvů domén uvedených v tomto seznamu jsou bez ohledu na obsah zprávy vždy považovány za zprávy nevyžádané pošty. Přidáte-li jméno odesílatele nebo e-mailovou adresu do seznamu Blokovaní odesílatelé, přesune aplikace Outlook všechny zprávy odeslané z tohoto zdroje do složky Nevyžádaná pošta.

 • Je-li funkce automatického stažení obrázků vypnuta, jsou zprávy odeslané na e-mailové adresy a názvy domén uvedené v seznamech Bezpeční odesílatelé a Bezpeční příjemci nebo z nich přijaté považovány za výjimky a obsah, který by byl jinak blokován, je stažen.
 • Používáte-li existující seznamy bezpečných či blokovaných názvů a adres, můžete tyto informace importovat do aplikace Outlook.
 • E-mailové adresy budou uvedeny přesně a konkrétní adresy mají přednost před názvy domén. Chcete-li blokovat celou doménu, ve které však existují určité bezpečné adresy, přidejte požadované adresy do seznamu Bezpeční odesílatelé. Můžete například přidat do seznamu Bezpeční odesílatelé adresu adresa@example.com a doménu @example.com přidat do seznamu Blokovaní odesílatelé. Tím zablokujete všechny e-mailové zprávy odeslané z domény @example.com s výjimkou zpráv z e-mailové adresy adresa@example.com.

Mezinárodní seznam     Chcete-li zablokovat nevyžádané e-mailové zprávy doručené z jiné země nebo regionu nebo zobrazené v jiném jazyce, můžete využít následující dva seznamy: Vyžaduje aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1

 Poznámky 

ZobrazitTypy e-mailových účtů a filtr Nevyžádaná pošta

Filtr Nevyžádaná pošta lze použít u následujících typů e-mailových účtů:

Všechny e-mailové účty v jednom uživatelském profilu aplikace Outlook (E-mailový profil aplikace Outlook: Profil používaný aplikací Outlook k ukládání e-mailových účtů a nastavení, pomocí kterých aplikace Outlook zjistí, kde je e-mail uložen) sdílejí stejné nastavení a seznamy filtru nevyžádané pošty. Pokud zároveň používáte e-mailový účet serveru Exchange a účet služby Hotmail, přísluší každému účtu vlastní složka Nevyžádaná pošta. Pokud však používáte zároveň e-mailový účet serveru Exchange a účet POP3, bude oběma e-mailovým účtům příslušet stejná složka Nevyžádaná pošta.

Změníte-li profil, je třeba před provedením změn exportovat kopii seznamů nevyžádané pošty a poté informace importovat do aplikace Outlook 2003, abyste seznamy filtru Nevyžádaná pošta nemuseli znovu vytvářet.

ZobrazitPoužití filtru nevyžádané pošty s různými verzemi serveru Microsoft Exchange

ZobrazitVerze starší než server Microsoft Exchange 2003

 • Používání režimu serveru Exchange s mezipamětí nebo stahování do souboru osobních složek (PST)     Můžete vytvářet a používat seznamy filtru Nevyžádaná pošta, které jsou uloženy na serveru a dostupné z jakéhokoli používaného počítače. Používáte-li však režim serveru Exchange s mezipamětí a jako výchozí umístění pro doručování máte nastaven souboru osobních složek (PST), jsou seznamy filtru Nevyžádaná pošta k dispozici pouze v počítači, ve kterém jste jména a adresy přidali.
 • Práce v režimu online     Filtr Nevyžádaná pošta není k dispozici.

ZobrazitServer Exchange 2003

 • Používání režimu serveru Exchange s mezipamětí nebo stahování do souboru osobních složek (PST)     Seznamy filtru Nevyžádaná pošta jsou uloženy na serveru a jsou dostupné z libovolného počítače. Jsou také používány serverem k hodnocení zpráv. Pokud je odesílatel uveden v seznamu Blokovaní odesílatelé, znamená to, že zprávy, které odešle, budou přesunuty do složky Nevyžádaná pošta na serveru a nejsou hodnoceny aplikací Outlook 2003.
 • Práce v režimu online     Seznamy filtru Nevyžádaná pošta jsou uloženy na serveru a jsou dostupné z libovolného počítače. Jsou také používány serverem k hodnocení zpráv. Pokud je odesílatel uveden v seznamu Blokovaní odesílatelé, znamená to, že zprávy, které odešle, budou přesunuty do složky Nevyžádaná pošta na serveru a nejsou hodnoceny aplikací Outlook 2003.

 Poznámka    Pracujete-li online nebo používáte-li režim serveru Exchange s mezipamětí a jako výchozí umístění pro doručování máte nastaven soubor osobních složek (PST), budou seznamy filtru Nevyžádaná pošta k dispozici pouze v počítači, ve kterém jste jména a adresy přidali.

ZobrazitPravidla a filtr nevyžádané pošty Vyžaduje aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1

Pravidla jsou v současnosti navržena tak, aby se nevztahovala na zprávy přesunuté do složky Nevyžádaná pošta. E-maily, které označíte za nevyžádané, jsou tedy shromažďovány na jednom místě a nejsou přesouvány do jiné složky v souladu s pravidlem, které by bylo jinak použito. Vyžaduje aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1

ZobrazitDoporučené postupy při správě nevyžádané pošty

 • Zvyšte úroveň ochrany podle potřeby.     Chcete-li využívat maximální ochranu nabízenou filtrem nevyžádané pošty a další zdokonalené funkce ochrany soukromí, nastavte úroveň ochrany filtru nevyžádané pošty na hodnotu Vysoká nebo Pouze seznamy bezpečných adres.
 • Aktualizujte si filtr nevyžádané pošty.     Aktualizace jsou k dispozici v části Stažení na webu Office Online. V poli Office Update klepněte na odkaz Vyhledat důležité aktualizace.
 • Zablokujte obrázky ve zprávách ve formátu HTML, které odesílatelé nevyžádané pošty využívají jako webové signály.     Webový signál může být grafický obrázek propojený s externím webovým serverem, který je umístěn ve zprávě ve formátu HTML a lze po otevření zprávy a stažení obrázků použít k ověření, zda je použitá e-mailová adresa platná. Ve výchozím nastavení je v aplikaci Outlook použita volba pro blokování automatického stahování obrázků. Chcete-li zkontrolovat nastavení automatického stahování, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Změnit nastavení automatického stažení. Ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Nestahovat automaticky obrázky nebo jiný obsah v e-mailu ve formátu HTML.
 • Vypněte automatické zpracování žádostí o schůzku a potvrzení o přečtení a doručení.     Odesílatelé nevyžádané pošty někdy odesílají žádosti o schůzku a zprávy obsahující žádosti o potvrzení přečtení a doručení. Při automatickém odeslání odpovědi na žádost o schůzku nebo na oznámení o přečtení nebo doručení se vystavujete nebezpečí zneužití webového signálu.
 • Omezte zveřejňování své e-mailové adresy.     Buďte opatrní při publikování e-mailové adresy na veřejných webových stránkách a odstraňte svoji e-mailovou adresu z vaší osobní webové stránky. Pokud svoji e-mailovou adresu nebo odkaz na ni zveřejníte, můžete očekávat, že se stane cílem nevyžádané pošty.
 • Skryjte svoji e-mailovou adresu při odeslání do diskusní skupiny, konverzační místnosti, vývěsky nebo jiného veřejně přístupného místa.     Můžete například použít svoji adresu ve tvaru adresa@example.c0m a písmeno O nahradit číslicí nula. Vaši adresu budou moci použít ostatní uživatelé, nikoli však automatické programy, které využívají odesílatelé nevyžádané pošty.
 • Používejte různé e-mailové adresy pro různé účely.     Můžete vytvořit jednu adresu pro korespondenci s přáteli, rodinnými příslušníky nebo spolupracovníky a jinou pro veřejné činnosti, jako jsou vyžádání informací, nakupování nebo přihlášení k odběru zpravodajů, diskusních příspěvků a diskusních skupin.
 • Prostudujte si zásady ochrany osobních údajů na webových serverech.     Pokud se přihlašujte k bankovním službám, obchodům a odběrům zpravodajů online, prostudujte si pečlivě zásady ochrany osobních údajů před zadáním e-mailové adresy nebo jiných osobních informací. Vyhledejte odkaz nebo část (obvykle umístěné v dolní části domovské stránky webu) nazvané Ochrana osobních údajů, Zásady ochrany osobních údajů nebo Podmínky použití. Pokud na webu nenaleznete popis zacházení s osobními informacemi, bude zřejmě vhodnější nepoužít služby na tomto webu.
 • Kontrolujte políčka, která jsou předem zaškrtnutá.     Při nákupu online některé společnosti přidávají zaškrtávací políčko (již předem zaškrtnuté), jehož vyplněním souhlasíte s prodejem nebo předáním vaší e-mailové adresy dalším společnostem (neboli třetím stranám). Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, vaši adresu nebude možné sdílet.
 • Neodpovídejte na nevyžádanou poštu.     Pokud neznáte odesílatele a nedůvěřujete mu, neodpovídejte ani ve snaze o odhlášení odběru. Odpovědí na nevyžádanou poštu pouze potvrdíte, že vaše e-mailová adresa je funkční.
 • Pokud vás některá společnost požádá prostřednictvím e-mailu o uvedení osobních informací, neodpovídejte v e-mailové zprávě.     Většina legálních společností nikdy nežádá o osobní informace e-mailem. Pokud tak učiní, buďte velice obezřetní. Může se jednat o falešnou e-mailovou zprávu, která vypadá jako pravá. Pomocí této taktiky se odesílatel nevyžádané pošty snaží ukrást vaše pověření, například číslo účtu a heslo, které jsou nutné k přístupu a manipulaci s vašimi finančními účty. Pochází-li nevyžádaná pošta od společnosti, s níž obchodujete (například od vydavatele vaší kreditní karty), neváhejte této společnosti zatelefonovat, nepoužívejte však telefonní číslo uvedené v e-mailu. Použijte číslo, které sami vyhledáte v telefonním seznamu, ve výpisu, na účtence nebo jinde. Jedná-li se o legální žádost, měl by vám být telefonní operátor společnosti schopen poradit.
 • Nepřispívejte na dobročinné účely na základě žádosti zaslané e-mailem.     Někteří odesílatelé nevyžádané pošty zneužívají dobrou vůli příjemců e-mailu. Obdržíte-li žádost o dobročinný příspěvek, považujte jej za nevyžádanou poštu. Jedná-li se o charitativní akci, na niž byste chtěli přispět, vyhledejte v jiném zdroji telefonní číslo příslušné organizace a zeptejte se přímo na možnost přispění.
 • Nepředávejte dál řetězené e-mailové zprávy.     Kromě zvyšování zatížení sítě znamená předání zřetězené e-mailové zprávy také další rozšiřování nevyžádaných zpráv a ztrátu kontroly nad tím, kdo získá vaši e-mailovou adresu.

ZobrazitBlokování podezřelých zpráv a podvodných postupů Vyžaduje aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1  Vyžaduje aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1

Aktualizace Microsoft Office 2003 Service Pack 2 a novější aktualizace obsahují zdokonalený filtr nevyžádané pošty, který automaticky vyhodnocuje všechny příchozí zprávy a zjišťuje, zda jsou podezřelé, potenciálně škodlivé nebo zda jsou součástí podvodných postupů.

 
 
Platí pro:
Outlook 2003