Export kontaktů z aplikace Outlook do schránky služby Google Gmail

Platí pro:
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

Služba Google Gmail je speciálním webovým e-mailovým systémem. Společnost Google neumožňuje uživatelům aplikace Outlook odesílat a přijímat e-mailové zprávy pomocí služby Google Gmail.

Své kontakty však z aplikace Outlook můžete exportovat do souboru CSV (hodnoty oddělené čárkou) a v tomto formátu je importovat do účtu služby Gmail.

Export kontaktů aplikace Outlook

 1. V aplikaci Outlook klepněte v nabídce Soubor na příkaz Import a Export.
 2. Klepněte na položku Exportovat do souboru a potom na tlačítko Další.
 3. Klepněte na položku Hodnoty oddělené čárkami (Windows) a potom na tlačítko Další.
 4. V seznamu složek klepněte na složku Kontakty a potom na tlačítko Další.
 5. Vyhledejte složku, do níž chcete uložit kontakty jako soubor s příponou CSV.
 6. Zadejte název exportovaného souboru a klepněte na tlačítko OK.
 7. Klepněte na tlačítko Další.
 8. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Import kontaktů do schránky služby Google Gmail

 1. Přihlaste se ke službě Gmail a v horní části stránky klepněte na odkaz Contacts (Kontakty).

V novém okně se zobrazí seznam kontaktů.

 1. Klepněte na odkaz Import Contacts (Importovat kontakty).
 2. Klepněte na tlačítko Browse (Procházet) a vyhledejte soubor CSV vytvořený podle popisu v části Export kontaktů aplikace Outlook v tomto článku.
 3. Vyberte příslušný soubor a klepněte na tlačítko Import Contacts (Importovat kontakty).

Po dokončení importu kontaktů se zobrazí dialogové okno obsahující celkový počet importovaných kontaktů.

 Poznámky 

 • Kontakty aplikace Outlook bez e-mailové adresy nebudou importovány.
 • Distribuční seznamy aplikace Outlook nebudou importovány. Služba Gmail nepodporuje používání distribučních seznamů.
 • Pokud budete importovat kontakt aplikace Outlook, který se shoduje s existujícím kontaktem služby Gmail, nahradí kontakt aplikace Outlook původní kontakt služby Gmail.
 
 
Platí pro:
Outlook 2003