Blokování příloh v aplikaci Outlook

Z důvodu ochrany počítače neumožňuje aplikace Microsoft Outlook příjem souborů určitého typu (například soubory s příponou EXE) jako příloh, protože představují možné riziko zavedení virů do počítače. Aplikace Outlook tyto soubory ve výchozím nastavení blokuje. Pokud vaše společnost používá server Microsoft Exchange, může tyto typy souborů odblokovat pouze správce poštovního serveru. Nemohou je odblokovat koncoví uživatelé aplikace Outlook.

V tomto článku:


Situace – Internet je nebezpečné prostředí

Když byla na trh uvedena aplikace Outlook 97, zdál se být Internet poměrně bezpečným místem a odesílání příloh v e-mailech vypadalo jako skvělý nápad. Realita nás tvrdě zasáhla v  březnu roku 1999, kdy udeřil virus Melissa a po něm virus ILOVEYOU . Byly to viry šířící se dosud nevídanou rychlostí a přinutily mnoho velkých společností vypnout e-mailové systémy, což bylo značně nákladné. Tyto viry ke svému šíření využívaly toho, že oklamaly příjemce pošty. Při takovém útoku to vypadalo, že e-mail pochází od někoho známého, takže se obětí stalo dokonce mnoho počítačových odborníků, jejichž počítače byly infikovány. Není tajemstvím, že počítačoví podvodníci rádi napadají co největší cíle. Největším cílem je aplikace Microsoft Outlook. V současnosti používá aplikaci Outlook na celém světě více než 300 miliónů lidí. Počítačové odvětví a naši zákazníci od nás očekávali, že poskytneme ochranu proti tomuto druhu epidemie.

Většina lidí se shoduje, že Internet je vynikající nástroj, ale je třeba mít na paměti, že se jedná také o nebezpečné prostředí. Dokonce i lidé, kteří „vědí, co dělají“, jsou zranitelní. A počítačoví podvodníci jsou stále důmyslnější. Neradi bychom, aby aplikace Outlook byla médiem, jehož prostřednictvím se mohou šířit nebezpečné soubory po Internetu. Aplikace Outlook blokuje potenciálně nebezpečné přílohy a brání neoprávněným programům v přístupu k adresáři kontaktů. Při vývoji aplikace Outlook se klade důraz zejména na zabezpečení, aby mohl každý nepřetržitě odesílat a přijímat e-maily.

Začátek stránky Začátek stránky

Jak lze bezpečně sdílet soubory?

Naprostá většina lidí nemá zájem na šíření potenciálně nebezpečných souborů a ti, kteří tyto zájmy mají, používají jiné metody. Uvádíme několik bezpečných způsobů sdílení souborů:

  • Aplikace Outlook neblokuje dokumenty s následujícími příponami souborů: XLS, DOC, PPT a TXT. Tyto typy souborů používá většina uživatelů při práci nejčastěji. Nezapomeňte však, že tyto soubory mohou obsahovat makra umožňující šíření virů. Kdykoli jsou tedy takové soubory doručeny do složky Doručená pošta, před otevřením je nejprve otestujte některým antivirovým programem jiného dodavatele (v angličtině). Dodržujte také doporučené pokyny k ochraně počítače (v angličtině).
  • Chcete-li odeslat soubor blokovaného typu, můžete změnit příponu názvu souboru tak, aby neodpovídala žádné z blokovaných příloh. Soubor program.exe lze například přejmenovat na program.exe_ok a pak tento soubor připojit k e-mailové zprávě. Ve zprávě uveďte pokyny, jak může příjemce soubor přejmenovat pomocí původní přípony (v tomto případě na program.exe). Nejdůležitější je otvírat pouze soubory, které od někoho očekáváte.
  • Soubory před připojením k e-mailové zprávě můžete sbalit pomocí kompresního programu (v angličtině). Do zprávy můžete zahrnout pokyny s vysvětlením, jak vyjmout soubory z balíčku, a usnadnit tak příjemcům přístup ke komprimovanému balíčku.
  • Soubory můžete uložit do zabezpečené síťové složky. Většina poskytovatelů služeb Internetu poskytuje platícím zákazníkům prostor pro ukládání souborů. Jednou z možností je uložení souborů na serveru MSN (v angličtině) a udělení přístupových práv příjemcům. Do zprávy můžete přidat odkaz na sdílenou složku.

Začátek stránky Začátek stránky

Typy souborů příloh blokované aplikací Outlook

Následující tabulka uvádí typy souborů, které aplikace Outlook blokuje ve výchozím nastavení.

Přípona názvu souboru Typ souboru
ADE Rozšíření projektu aplikace Access (Microsoft)
ADP Projekt aplikace Access (Microsoft)
APP Spustitelná aplikace
ASP Active Server Page
BAS Zdrojový kód BASIC
BAT Dávkové zpracování
CER Soubor internetového certifikátu zabezpečení
CHM Zkompilovaná nápověda ve formátu HTML
CMD Příkazový soubor DOS CP/M, příkazový soubor pro systém Windows NT
COM Příkaz
CPL Rozšíření Ovládacích panelů systému Windows (Microsoft)
CRT Soubor certifikátu
CSH Skript CSH
DER Soubor certifikátu s kódováním DER X509
EXE Spustitelný soubor
FXP Kompilovaný zdroj FoxPro (Microsoft)
GADGET Miniaplikace systému Windows Vista
HLP Soubor nápovědy systému Windows
HTA Hypertextová aplikace
INF Informační nebo instalační soubor
INS Nastavení internetové komunikace serveru IIS (Microsoft)
ISP Nastavení poskytovatele služeb Internetu serveru IIS (Microsoft)
ITS Sada internetových dokumentů (Internation Translation)
JS Zdrojový kód JavaScript
JSE Zakódovaný soubor skriptu v jazyce JScript
KSH Skript UNIX Shell
LNK Soubor zástupce v systému Windows
MAD Zástupce modulu aplikace Access (Microsoft)
MAF Access (Microsoft)
MAG Zástupce diagramu aplikace Access (Microsoft)
MAM Zástupce makra aplikace Access (Microsoft)
MAQ Zástupce dotazu aplikace Access (Microsoft)
MAR Zástupce sestavy aplikace Access (Microsoft)
MAS Uložené procedury aplikace Access (Microsoft)
MAT Zástupce tabulky aplikace Access (Microsoft)
MAU Jednotka připojení média
MAV Zástupce pohledu aplikace Access (Microsoft)
MAW Datová stránka aplikace Access (Microsoft)
MDA Doplněk aplikace Access (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)
MDB Aplikace Access (Microsoft), databáze MDB aplikace Access (Microsoft)
MDE Databázový soubor MDE aplikace Access (Microsoft)
MDT Data doplňku aplikace Access (Microsoft)
MDW Informace o pracovní skupině aplikace Access (Microsoft)
MDZ Šablona průvodce aplikace Access (Microsoft)
MSC Řídicí soubor modulu snap-in konzoly Microsoft Management Console (Microsoft)
MSH Prostředí Microsoft Shell
MSH1 Prostředí Microsoft Shell
MSH2 Prostředí Microsoft Shell
MSHXML Prostředí Microsoft Shell
MSH1XML Prostředí Microsoft Shell
MSH2XML Prostředí Microsoft Shell
MSI Soubor instalační služby Windows Installer (Microsoft)
MSP Aktualizace služby Windows Installer
MST Instalační transformační skript sady Windows SDK
OPS Soubor s profilovým nastavením sady Office
PCD Visual Test (Microsoft)
PIF Programový informační soubor v systému Windows (Microsoft)
PLG Protokol vytvořený v prostředí Developer Studio
PRF Soubor systému Windows
PRG Programový soubor
PST Soubor adresáře serveru MS Exchange, soubor osobních složek aplikace Outlook (Microsoft)
REG Registrační informace nebo klíč pro systémy W95/98, soubor dat registru
SCF Příkaz Průzkumníka Windows
SCR Spořič obrazovky systému Windows
SCT Skriptová součást systému Windows, Foxpro Screen (Microsoft)
SHB Zástupce dokumentu v systému Windows
SHS Soubor objektu výstřižků
PS1 Prostředí Windows PowerShell
PS1XML Prostředí Windows PowerShell
PS2 Prostředí Windows PowerShell
PS2XML Prostředí Windows PowerShell
PSC1 Prostředí Windows PowerShell
PSC2 Prostředí Windows PowerShell
TMP Dočasný soubor nebo složka
URL Internetové umístění
VB Soubor v jazyce VBScript nebo jakýkoli zdroj v jazyce VisualBasic
VBE Zakódovaný soubor skriptu v jazyce VBScript
VBS Soubor skriptu v jazyce VBScript, skript aplikace Visual Basic for Applications
VSMACROS Binární projekt makra aplikace Visual Studio .NET (Microsoft)
VSW Soubor pracovního prostoru aplikace Visio (Microsoft)
WS Soubor modulu Windows Script
WSC Komponenta modulu Windows Script
WSF Soubor modulu Windows Script
WSH Soubor nastavení modulu Windows Script Host
XNK Zástupce veřejné složky Exchange

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2007