Stránka 9 z 10PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Přechod na aplikaci OneNote 2010

Vyzkoušejte se

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Chcete-li přepínat mezi zobrazením celého pásu karet a zobrazením pouze karet:

Klikněte na libovolnou kartu na pásu karet.

Použijte ovládací prvky na minipanelu nástrojů.

Klikněte na tlačítko pro rozbalení pásu karet v pravém horním rohu okna aplikace OneNote.


Pokud si nejste jisti, co máte dělat, a nevíte, jak pokračovat, měli byste nejdříve:

Zavolat policii.

Kliknout pravým tlačítkem myši, ať už vás zmátlo cokoli.

Vyhledat nápovědu na webu.

Vyhledat nápovědu v aplikaci OneNote.


Chcete-li položku z pásu karet používat bez zobrazení pásu karet, můžete příkaz přidat:

Do místní nabídky

Do zobrazení Backstage

Do dialogového okna Možnosti

Na panel nástrojů Rychlý přístup


Chcete-li vložit text tak, aby jej nebylo možné upravit, kterou z možností vložení použijete?

Obrázek

Zachovat pouze text

Sloučit formátování

Zachovat zdrojové formátování


Chcete-li zavřít aktuální poznámkový blok:

V zobrazení Backstage klikněte na panelu vlevo na položku Konec.

V normálním zobrazení klikněte na navigačním panelu na název poznámkového bloku a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Zavřít tento poznámkový blok.

Stránka 9 z 10PŘEDCHOZÍDALŠÍ