Vytváření a úpravy uživatelů v Office 365

Jako správce Office 365 můžete vytvářet nebo upravovat uživatelské účty pro všechny uživatele ve vaší organizaci využívající služby Office 365. Když vytvoříte nebo upravíte uživatelský účet, můžete uživateli taky přiřadit licence a nastavit mu oprávnění správce.

Podívejte se na video: Přidání uživatelů k Office 365

V tomto článku


Přidání jednoho uživatelského účtu

 1. Přejděte na Správce > Office 365 > Uživatelé a skupiny > Přidat.Přidat
 2. Na stránce Podrobnosti vyplňte informace o uživateli. Pokud chcete přidat volitelné informace o uživateli, klikněte na šipku vedle Další podrobnosti. Jakmile jste hotovi, klikněte na Další.
 3. Pokud chcete uživateli přidělit oprávnění správce, klikněte na stránce Nastavení na Ano.

Pokud jste kliknuli na Ano, vyberte roli správce. Pokud jste se rozhodli dát uživateli roli správce, musíte taky zadat alternativní e-mailovou adresu. Další informace najdete v tématu Přiřazení rolí správců.

 1. V části Nastavení umístění uživatele vyberte pracovní umístění uživatele a potom klikněte na Další.
 2. Na stránce Přiřazení licencí vyberte licence, které chcete uživateli přiřadit, a potom klikněte na Další.

Pokud nemáte žádné dostupné licence, můžete je odebrat existujícím uživatelům, kteří už je nepotřebují, nebo můžete odstranit uživatelské účty, které už nejsou potřeba, a licence tak uvolnit. Další informace najdete v tématu Přiřazení nebo odebrání licence.

 1. Na stránce Odeslání výsledků v e-mailu vyberte Odeslat e-mail, zadejte svou e-mailovou adresu a potom klikněte na Vytvořit.

Můžete zadat celkem pět e-mailových adres.

 1. Zkontroluje informace na stránce Výsledky a klikněte na Dokončitnebo klikněte na Vytvořit dalšího uživatelea můžeteproces zopakovat.

U některých změn může nějakou dobu trvat, než se v jednotlivých službách projeví.

Chcete se dozvědět, jak vytvořit víc uživatelských účtů? Přečtěte si článek Přidání více uživatelů pomocí souboru CSV.

Pokud vaše organizace využívá víc než jednu doménu, měli byste při vytváření uživatelského účtu pamatovat na těchto několik věcí:

 • Můžete vytvářet uživatelské účty se stejným hlavním názvem uživatele (UPN) mezi různými doménami, pokud je první vámi vytvořený účet třeba petr@contoso.onmicrosoft.com. Tento účet musí jako část názvu domény využívat „onmicrosoft“. Potom taky můžete vytvořit účet petr@contoso.com.
 • Nemůžete vytvořit účet petr@contoso.com a až pak petr@contoso.onmicrosoft.com.

 Poznámka   

 • Pokud se ve vaší organizaci používá koexistence e-mailu, musíte vytvořit a upravit všechny uživatelské účty v místní adresářové službě Služba Active Directory. Další informace najdete v článku Přehled synchronizace adresáře.

Úpravy uživatele

 Důležité    Pokud je uživatel, kterého se pokoušíte upravit, synchronizovaný se službou Služba Active Directory , zobrazí se chybová zpráva a nebudete moct uživatele tímto postupem upravit. Pokud chcete takovéhoto uživatele upravit, použijte místní nástroje pro správu služby Služba Active Directory .

Tento postup se dá použít k úpravám informací jednoho uživatele.

 1. Přejděte na Správce >Office 365 > Uživatelé a skupiny.
 2. Na stránce Aktivní uživatelé klikněte na uživatele, kterého chcete upravit, a pak klikněte na UpravitUpravit.
 3. Klikněte na kartu Podrobnosti, Nastavení, Licence nebo Další, podle toho, které změny chcete udělat.

   Důležité    Pokud zablokujete přihlášení uživatele k Office 365, bude trvat zhruba hodinu, než se to projeví na všech zařízeních a klientech uživatele. Ujistěte se taky, že odeberete nebo zakážete uživatele v místní službě Blackberry Enterprise Service a službách BlackBerry Business Cloud Services. Uživateli byste taky měli zakázat použití všech zařízení Blackberry. Pokud potřebujete poradit s konkrétními kroky pro zakázání uživatele, přečtěte si příručku pro správu služeb Blackberry Business Cloud Services.

 4. Dokončete změny a klikněte na Uložit.

Další informace o změnách nastavení uživatele najdete v tématech:

Začátek stránky Začátek stránky

Úpravy víc uživatelů

 Důležité    Pokud jsou uživatelé, které chcete upravit, synchronizovaní se službou Služba Active Directory , nebudete moct tento postup provést. Změny se na stránce Výsledky neprojeví. Pokud chcete upravit víc uživatelů, použijte místní nástroje pro správu služby Služba Active Directory .

Pomocí tohoto postupu můžete upravovat informace nebo přiřazovat licence pro víc uživatelů.

 1. Přejděte na Správce >Office 365 > Uživatelé a skupiny.
 2. Na stránce Aktivní uživatelé klikněte na uživatele, které chcete upravit, a pak klikněte na UpravitUpravit.
 3. Na stránkách Podrobnosti a Nastavení upravte informace podle potřeby a klikněte na Další. Pokud ale na těchto stránkách nepotřebujete provést žádné změny, klikněte jednoduše na Další.

   Důležité    Pokud zablokujete přihlášení uživatele k Office 365, bude trvat zhruba hodinu, než se to projeví na všech zařízeních a klientech uživatele. Ujistěte se taky, že odeberete nebo zakážete uživatele v místní službě Blackberry Enterprise Service a službách BlackBerry Business Cloud Services. Uživateli byste taky měli zakázat použití všech zařízení Blackberry. Pokud potřebujete poradit s konkrétními kroky pro zakázání uživatele, přečtěte si příručku pro správu služeb Blackberry Business Cloud Services.

 4. Na stránce Přiřazení licencí udělejte jednu z těchto věcí a potom klikněte na Odeslat:
 • Pokud neděláte žádné změny stávajících přiřazení licencí, klikněte na Zachovat stávající přiřazení licencí.
 • Pokud chcete stávající přiřazení licencí nahradit, klikněte na Nahradit stávající přiřazení licencí a vyberte jednu nebo víc licencí v seznamu.
 • Pokud chcete přidat licence ke stávajícím přiřazením licencí, klikněte na Přidat ke stávajícím přiřazením licencí a pak vyberte v seznamu jednu nebo víc licencí.
 1. Zkontroluje informace na stránce Výsledky a klikněte na Dokončit.

U některých změn může nějakou dobu trvat, než se v jednotlivých službách projeví.

Začátek stránky Začátek stránky

Odebrání nebo obnovení uživatelů

Chcete se dozvědět, jak odebrat nebo obnovit uživatele? Přečtěte si článek Odebrání nebo obnovení uživatelů.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Správce Office 365 Midsize Business, Správce služeb Office 365 Enterprise