Přiřazení rolí správců

Podle velikosti vaší organizace můžete jmenovat několik správců s různými funkcemi. Správce má přístup ke všem funkcím centra pro správu a může vytvářet nebo upravovat uživatele, přiřazovat role správce ostatním, resetovat hesla uživatelů, spravovat licence uživatelů, spravovat domény a spoustu dalšího. Vyberte roli správce pro stávajícího uživatele a podobným způsobem roli přiřazujte nebo odebírejte.

 Důležité    Pokud správce zapomene heslo, může použít akci Resetovat hesla správce. Při této akci se hesla resetují a správce znovu získá přístup ke svým účtům. K resetování je potřeba jak číslo mobilního telefonu, který může přijímat textové zprávy, tak alternativní e-mailová adresa, která není spojená s informacemi o správci při registraci do Office 365.

Přiřazování rolí správců existujícím uživatelům

 1. Přejděte na Správce > Office 365 > Uživatelé a skupiny.
 2. Na stránce Aktivní uživatelé vyberte uživatele, jehož roli správce chcete změnit, a pak klikněte na Upravit Upravit.
 3. Klikněte na Nastavení. V části Přiřazení role klikněte na Ano nebo Ne
 4. Pokud zvolíte Ne, jste hotovi a můžete kliknout na Uložit. Pokud zvolíte Ano, vyberte v seznamu požadovanou roli a pokračujte dalšími zbývajícími kroky.
 5. Do pole Alternativní e-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu, která není spojená s Office 365. Tato adresa se používá k důležitým oznámením, například o resetování hesla správce, takže uživatel musí mít přístup k e-mailovému účtu bez ohledu na to, jestli má přístup k Office 365 nebo ne.

 Poznámka    Pokud nechcete na svoji alternativní e-mailovou adresu dostávat informace související s produktem, změňte své kontaktní předvolby na stránce O mně. Další informace najdete v tématu Změna předvoleb kontaktu.

 1. Klikněte na Podrobnosti. Klikněte na šipku vedle položky Další podrobnosti a do pole Mobilní telefon zadejte číslo mobilního telefonu, který může přijímat textové (SMS) zprávy, včetně směrového čísla země (pokud ho uživatel má). Toto telefonní číslo se taky používá při resetování hesla správce.

 Poznámka    K resetování hesla budete potřebovat mobilní telefon, který může přijímat textové zprávy, ale jenom v případě, že pro vás platí aspoň jedna z těchto podmínek:

 • Vaše organizace má vlastní doménu, kterou jste nastavili pro použití s Office 365.
 • Váš účet Office 365 je synchronizovaný prostřednictvím synchronizace adresářů.

 1. Po dokončení klikněte na Uložit.

 Poznámka   Pokud jste certifikovaný partner, můžete nastavit role správců pro své zákazníky a uživatele ve vaší organizaci, kteří pro zákazníky fungují jako agenti podpory nebo správci. Tyto možnosti se zobrazí při přidávání nebo úpravách uživatelů nebo když přidáváte víc uživatelů pomocí hromadného importu. Partner může nastavit tyto role:

 • Plná správa: Tato role má oprávnění srovnatelná s rolí globálního správce.
 • Omezená správa: Tato role má oprávnění srovnatelná s rolí správce hesel.

Co chcete udělat?


Přiřazování nebo odebírání rolí správců více uživatelům

Tento postup použijte, když chcete přiřadit nebo odebrat oprávnění správců více stávajícím uživatelům.

 Poznámka    Přiřadit oprávnění správce není možné, když přidáváte víc uživatelů pomocí hromadného importu.

 1. Přejděte na Správce > Office 365 > Uživatelé a skupiny.
 2. Na stránce Aktivní uživatelé zaškrtněte políčko vedle jmen uživatelů, kterým chcete změnit roli správce, a pak klikněte na Upravit Upravit.
 3. Na stránce Podrobnosti klikněte na Další.
 4. Na stránce Nastavení v části Přiřazení role klikněte na Ano nebo Ne.
 5. Pokud kliknete na Ano, vyberte v seznamu roli. Po dokončení klikněte na tlačítko Další.
 6. Na stránce Přiřazení licencí klikněte na Odeslat.
 7. Na stránce Výsledky si prohlédněte svou práci a potom klikněte na Dokončit.

Začátek stránky Začátek stránky

Výběr role správce

Podle velikosti vaší organizace můžete jmenovat několik správců s různými funkcemi. K dispozici máte tyhle role:

 • Správce fakturace: Nakupuje, spravuje předplatné, spravuje požadavky podpory a sleduje stav služby.

 Poznámka   Pokud jste si nekoupili Office 365 od společnosti Microsoft, nebudete moct provádět změny ve fakturaci, a tím pádem vám ani nemůže být přiřazená role správce fakturace. Ohledně fakturačních záležitostí kontaktujte správce v organizaci, od které jste předplatné koupili.

 • Globální správce: Má přístup ke všem funkcím správy a je to jediný správce, který může přiřazovat ostatní role správců. V organizaci nemůže být víc než jeden globální správce. Osoba, která svým jménem koupila Office 365, se stává globálním správcem.
 • Správce hesel: Resetuje hesla, spravuje žádosti o služby a sleduje stav služby. Může resetovat hesla jenom uživatelům a ostatním správcům hesel.
 • Správce služeb: Spravuje žádosti o služby a sleduje stav služby.

 Poznámka   Aby mohl globální správce přiřadit uživateli roli správce služeb, musí mu nejdřív udělit povolení pro správu služeb, například Exchange Online, a až potom uživateli přiřadit roli správce služeb v Office 365.

 • Správce správy uživatelů: Resetuje hesla, sleduje stav služby a spravuje uživatelské účty a skupiny a žádosti o služby. Nemůže odstranit globálního správce, vytvářet jiné role správců ani resetovat hesla správců fakturace, správců služeb a globálního správce.

Na jaké služby se vztahují má oprávnění v Office 365?

Určité role správce v Office 365 Enterprise a Office 365 Midsize Business mají odpovídající roli ve službách Exchange Online, SharePoint Online a Lync Online. Následující tabulka ukazuje, jak pro tyto role správce Office 365 najít příslušné role v různých službách Office 365.

Role správce Office 365 Role v Exchange Online Role v SharePoint Online Role v Lync Online
globální správce
 • správce Exchange Online
 • správce společnosti
správce SharePoint Online správce Lync Online
správce fakturace není k dispozici není k dispozici správce Lync Online
správce hesel správce helpdesku není k dispozici správce Lync Online
správce služeb není k dispozici není k dispozici správce Lync Online
správce správy uživatelů není k dispozici není k dispozici správce Lync Online

Další informace o rolích a oprávněních pro Office 365 a služby Office 365 najdete v článku Oprávnění v Office 365 – nejčastější dotazy.

Začátek stránky Začátek stránky

Zobrazení oprávnění správců podle role

Tato tabulka ukazuje role správců Office 365 a jejich oprávnění.

Oprávnění Správce fakturace Globální správce Správce hesel Správce služeb Správce správy uživatelů
Zobrazit údaje o společnosti a uživatelích Ano Ano Ano Ano Ano
Spravovat požadavky podpory Ano Ano Ano Ano Ano
Resetovat uživatelská hesla Ne Ano Ano Ano Ano, ale omezeně. Tento správce nemůže resetovat hesla správcům fakturace, globálním správcům a správcům služeb.
Provádět operace fakturace a nákupu Ano Ano Ne Ne Ne
Vytvořit a spravovat zobrazení uživatelů Ne Ano Ne Ne Ano
Vytvořit, upravit a odstranit uživatele nebo skupiny a spravovat uživatelské licence Ne Ano Ne Ne Ano, ale omezeně. Tento správce nemůže odstranit globálního správce ani vytvářet jiné správce.
Spravovat domény Ne Ano Ne Ne Ne
Spravovat údaje o společnosti Ne Ano Ne Ne Ne
Převést role správce na jiné uživatele Ne Ano Ne Ne Ne
Používat synchronizace adresáře Ne Ano Ne Ne Ne

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Správce Office 365 Midsize Business, Správce služeb Office 365 Enterprise