Přiřazení nebo odebrání licencí nebo zobrazení seznamu uživatelů bez licence

V Office 365 pro firmy uživatelé potřebují pro používání Outlooku, SharePointu Online, Lyncu Online a dalších služeb licence. Jako globální správce nebo správce správy uživatelů Office 365 Enterprise nebo Office 365 Midsize Business můžete snadno přiřazovat licence novým uživatelům při vytváření nových účtů i uživatelům se stávajícími účty.

Když uživateli přiřadíte licenci, nastaví se pro něj licencovaná služba:

 • U se uživateli automaticky vytvoří poštovní schránka.
 • U se uživateli automaticky přiřadí oprávnění k úpravám pro výchozí týmový web SharePointu Online.
 • U bude mít uživatel automaticky přístup k funkcím přidruženým k této licenci.
 • U uživatel bude moct stáhnout nejnovější verzi Office až na 5 Maců nebo PC.

 Poznámka    Ve všech umístěních uživatele nejsou dostupné všechny služby. Seznam omezení najdete v článku Omezení licencí pro Office 365 .

V tomto článku


Jak zjistit počet platných a dostupných licencí

Pokud chcete zjistit, kolik licencí ve vašem předplatném je platných a dostupných, udělejte toto:

 1. Klikněte na Správce > Licencování> Licence.
 2. U předplatného klikněte na sloupce Platné, Platnost vypršela a Přiřazeno. Pokud chcete zjistit, kolik platných licencí je pořád dostupných, odečtete počet přiřazených licencí od počtu platných.

Přiřazení nebo odebrání licence jednomu uživateli

 1. Přejděte na Správce >Office 365 > Uživatelé a skupiny.
 2. Zaškrtněte políčko u jména uživatele, kterému chcete přidat nebo odebrat licenci.
 3. Klikněte na UpravitUpravit > Licence.
 4. Na stránce Přiřazení licencí zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka u licence, kterou chcete přidat.
 5. Klikněte na Uložit.
 6. Pokud jste odebrali licenci uživateli a chcete ji přiřadit jinému, opakujte tento postup.

 Varování    Když uživateli odeberete licenci, odstraní se u této služby všechna data spojená s tímto uživatelem a po poskytnuté lhůtě 30 dnů je nepůjde obnovit, s výjimkou dokumentů uložených na SharePointu Online. Pokud třeba uživateli odeberete licenci na Exchange Online, odstraní se poštovní schránka tohoto uživatele. Můžete ji obnovit do 30 dnů, a to tak, že licenci k Exchange Online přiřadíte znova uživateli, který je k ní přidružený. Po uplynutí 30 dnů se poštovní schránka a celý její obsah trvale odstraní. Další informace o přiřazování licencí najdete v tématu Přiřazení licencí nebo změna počtu licencí .

Přiřazení nebo odebrání licence několika uživatelům najednou

Přiřazení nebo odebrání licence víc lidem:

 1. Přejděte na Správce >Office 365 > Uživatelé a skupiny.
 2. Zaškrtněte políčka u jmen uživatelů, kterým chcete přidat nebo odebrat licenci.
 3. Klikněte na UpravitUpravit.
 4. Na stránkách Podrobnosti a Nastavení klikněte na Další.
 5. Na stránce Přiřazení licencí vyberte Nahradit stávající přiřazení licencí nebo Přidat ke stávajícím přiřazením licencí a pak zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček u licencí, které chcete změnit.
 6. Klikněte na Odeslat > Dokončit.

 Varování    Když uživateli odeberete licenci, odstraní se u této služby všechna data spojená s tímto uživatelem a po poskytnuté lhůtě 30 dnů je nepůjde obnovit, s výjimkou dokumentů uložených na SharePointu Online. Pokud třeba uživateli odeberete licenci na Exchange Online, odstraní se poštovní schránka tohoto uživatele. Můžete ji obnovit do 30 dnů, a to tak, že licenci k Exchange Online přiřadíte znova uživateli, který je k ní přidružený. Po uplynutí 30 dnů se poštovní schránka a celý její obsah trvale odstraní. Další informace o přiřazování licencí najdete v tématu Přiřazení licencí nebo změna počtu licencí .

Zobrazení seznamu uživatelů bez licence

Pokud se chcete podívat na seznam uživatelů, kteří nemají licenci, na stránce Uživatelé a skupiny klikněte na ikonu filtru Filtr. Klikněte na šipku dolů a v seznamu zobrazení vyberte Uživatelé bez licence. Těmto uživatelům pak můžete jednotlivě nebo hromadně přidělit licence podle pokynů v tomto článku.

Licence pro neuživatelské poštovní schránky

Pokud poštovní schránky prostředku, poštovní schránky místnosti a sdílené poštovní schránky nepřekročí kvótu úložiště 10 gigabajtů (GB), nemusíte jim přiřazovat licence.

 Poznámka    Pokud poštovní schránka prostředku, místnosti nebo sdílená poštovní schránka překročí kvótu 10 GB a nepřiřadíte jí licenci, po měsíci se sdílená schránka uzamkne. Nutnost přiřazovat licenci můžete obejít tak, že použijete archivaci a nepřekročíte tak kvótu.

Další informace o neuživatelských poštovních schránkách najdete v těchto tématech:

Kdo může přiřazovat licence?

Různí správci můžou pracovat s licencemi různými způsoby podle toho, jakou mají roli. Následující tabulka obsahuje přehled nejobvyklejších možností. Úplný seznam rolí správců a jejich oprávnění najdete v tématu Přiřazení rolí správců.

Role správce Přiřazení licence Odebrání licence Nákup dalších licencí Odstranění uživatelského účtu
Globální správce Ano Ano Ano Ano
Správce fakturace Ne Ne Ano Ne
Správce správy uživatelů Ano Ano Ne Ano
Správce služeb Ne Ne Ne Ne
Správce hesel Ne Ne Ne Ne

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Správce Office 365 Midsize Business, Správce služeb Office 365 Enterprise