Přidání více uživatelů pomocí souboru CSV

Do Office 365 můžete přidat víc uživatelských účtů současně pomocí souboru s hodnotami oddělenými čárkami (CSV).

 1. Klikněte na Správce > Office 365 > Uživatelé a skupiny.
 2. Klikněte na Hromadné přidání Hromadné přidání.

Průvodce vás povede jednotlivými kroky přidání skupiny více uživatelů najednou. Pro každého uživatele zadejte do souboru CSV aspoň úplnou e-mailovou adresu (třeba jan@contoso.com) a zobrazované jméno (třeba Jan Dryml). Všechna záhlaví sloupců jsou povinná. Uživatelé budou přidáni potom, co projdete všemi kroky průvodce.

Další informace


Nevíte, co je soubor CSV?

Soubor CSV umožňuje snadno přenášet velká množství dat mezi programy. Je to čistě textový soubor, který obsahuje databázové informace ve speciálním formátu. Tenhle formát vyžaduje, aby v prvním řádku byla záhlaví sloupců a v dalších řádcích jednotlivé údaje. Každý řádek musí obsahovat jeden záznam a jednotlivá pole v řádku musí být oddělená čárkami.

S formátem CSV se nejlépe seznámíte tak, že použijete prázdnou šablonu nebo ukázkový soubor CSV:

 • Stáhněte soubor:    Klikněte na Správce, Uživatelé a skupiny a potom na Hromadné přidání Hromadné přidání. Na první stránce průvodce Hromadné přidání uživatelů klikněte na odkaz pro stažení.
 • Upravte soubor:    Soubor můžete upravit v textovém editoru, jako je třeba Poznámkový blok.
 • Podívejte se na formát souboru:    Šablona obsahuje záhlaví (popisky sloupců uživatelských dat), což je první řádek v ukázkovém souboru CSV. Pod řádek záhlaví můžete přidat jednotlivé řádky záznamů (uživatelů). Ukázkový soubor slouží jako příklad správně formátovaného souboru CSV – ukázková data můžete nahradit vlastními uživatelskými informacemi. Důležité je, abyste nepřidávali, neměnili ani neodstraňovali záhlaví sloupců – Office 365 by pak nemusel být schopen vytvořit uživatele z informací v souboru.
 • Oddělte hodnoty čárkami:    Jednotlivá pole oddělte čárkami (jméno, příjmení uživatele a tak dál).
 • Uložte soubor pod novým názvem:    Každý soubor CSV, který vytvoříte, uložte pod novým názvem. Použijte příponu souboru .csv.

Tipy k formátování souboru CSV

 • Co když nemám pro jednotlivé uživatele všechny požadované informace?    Pole Uživatelské jméno a Zobrazované jméno jsou povinná – bez těchto informací nemůžete nového uživatele přidat. Pokud nemáte některé další informace, třeba Fax, můžete zadáním mezery a čárky požadovat, aby pole zůstalo prázdné.
 • Jak malý nebo velký může soubor CSV být?    Soubor CSV musí mít aspoň dva řádky. První řádek obsahuje záhlaví sloupců (popisky sloupců uživatelských dat) a další řádky (minimálně jeden řádek) jsou určené pro informace o jednotlivých uživatelích. Soubor nesmí obsahovat víc než 251 řádků. Pokud potřebujete importovat víc než 250 uživatelů, můžete vytvořit víc souborů CSV.
 • Které jazyky můžu použít?    Při vytváření souboru CSV můžete popisky sloupců s údaji o uživatelích zadat v libovolném jazyce, s použitím libovolných znaků. Nesmíte ale změnit pořadí popisků, jak je vidět v ukázce. Potom zadáte informace do polí v libovolném jazyce (zase můžete používat libovolné znaky) a soubor uložíte ve formátu Unicode nebo UTF-8.
 • Chcete přidat uživatele z různých zemí nebo oblastí?    Pokud ano, použijte pro každou oblast samostatný soubor CSV. Kroky průvodce hromadným importem provedete pro každý soubor CSV a zadáte příslušnou lokalitu pro uživatele obsažené v daném souboru.
 • Jsou počty znaků v jednotlivých polích nějak omezené?    V následující tabulce najdete popisky sloupců uživatelských dat a maximální počty znaků pro jednotlivá pole v ukázkovém souboru CSV.
Popisek sloupce uživatelských dat Maximální počet znaků v poli
Uživatelské jméno (povinné) Maximální celková délka uživatelského jména je 79 znaků (včetně symbolu @) – požadovaný formát je: jméno@doména.<přípona>. Alias uživatele nesmí být delší než 30 znaků a název domény nesmí překročit 48 znaků.
Jméno 64
Příjmení 64
Zobrazované jméno (povinné) 256
Funkce 64
Oddělení 64
Číslo kanceláře 128
Telefon do kanceláře 64
Mobilní telefon 64
Fax 64
Adresa 1023
Město 128
Kraj 128
PSČ 40
Země nebo oblast 128

Řešení potíží

 • Ještě jednou zkontrolujte, jestli je soubor správně naformátovaný:    Zkontrolujte záhlaví sloupců a ujistěte se, že odpovídají záhlavím v ukázkovém souboru. Ověřte si, že jste dodrželi pravidla pro počty znaků a že jsou jednotlivá pole oddělená čárkami.
 • Při vytváření a úpravách souboru CSV používejte editor prostého textu:    U editorů prostého textu, jako je Poznámkový blok, je míň pravděpodobné, že se do souboru nechtěně dostanou podivné znaky nebo jiné chybné formátování.
 • Pokud nové uživatele hned neuvidíte, chvíli počkejte:    Nějakou dobu může trvat, než změny projdou všemi službami v Office 365.
 
 
Platí pro:
Správce Office 365 Midsize Business, Správce služeb Office 365 Enterprise