Přechod na jiný plán nebo předplatné Office 365

Z aktuálního předplatného Office 365 můžete přejít na jiné předplatné Office 365:

 • Ve stejné skupině služeb    Třeba z Office 365 Small Business na Office 365 Small Business Premium nebo z Office 365 Enterprise E1 na Office 365 Enterprise E3
 • Ze samostatného plánu    Třeba z Exchange Online na Office 365 Enterprise E1
 • Na jinou skupinu služeb    Třeba z Office 365 Small Business na Office 365 Enterprise E3

Přehled funkcí obsažených v jednotlivých plánech včetně cen najdete v popisech produktů. Technické specifikace najdete v článku Porovnání služeb Office 365.

V tomto článku se dozvíte:

Pokud si potřebujete předplatné zrušit, přečtěte si téma Zrušení předplatného.

Přechod na jiný plán

U hodně plánů se dá k přechodu použít průvodce Přepnout plány. Pokud chcete zjistit, jestli to jde i u vašeho plánu, podívejte se do části Plány, u kterých se dá použít průvodce Přepnout plány. Když to u vašeho plánu nejde, budete muset přejít na jiný plán ručně.

Pokud máte předplatné pro víc než 300 uživatelů, nedá se průvodce Přepnout plány použít. Abyste měli k průvodci Přepnout plány přístup, musíte být globální správce (u Office 365 Enterprise a Office 365 Midsize Business) nebo správce (u Office 365 Small Business).

 Poznámka    Když chcete přejít ze zkušebního předplatného některé plánu na placené předplatné jiného plánu, kupte si nejdřív plán, který právě zkoušíte, a potom přejděte na jiný plán. Víc informací najdete v článku Zakoupení předplatného po vyzkoušení Office 365 (pro Office 365 Small Business) nebo Zakoupení předplatného po vyzkoušení Office 365 (pro Office 365 Enterprise nebo Office 365 Midsize Business).

Přechod na jiný plán pomocí průvodce Přepnout plány

 1. Podívejte se, co se bude dít s vašimi službami během přechodu na jiný plán:
 • Služby se vám nijak nepřeruší a uživatelé budou mít pořád přístup ke svým datům.
 • Správci nemůžou používat portál Office 365.
 • Uživatelé vašeho stávajícího předplatného automaticky přejdou na nové předplatné.

 Poznámka    Během přechodu na jiný plán neměňte přiřazení uživatelských licencí na nové předplatné. Proces přechodu na nový plán by se tím mohl přerušit.

 • Hned jak odešlete objednávku, přestane se fakturovat vaše stávající předplatné. Nové předplatné se vám začne fakturovat až po dokončení přechodu na nový plán. Další informace o tom, jak přechod na jiný plán ovlivní fakturaci, najdete v části Fakturace a přechod na jiný plán.
 • Pokud chcete pro adresu vašeho veřejného webu Office 365 používat některou jinou vlastní doménu, změňte adresu ještě před přechodem na jiný plán. Kdybyste v ní chtěli změnit název domény později, museli byste udělat některé další kroky.
 1. Přejděte na stránku Předplatná (nebo klikněte na Správce > LicencováníneboSprávce > Spravovat a zakoupit licence).
 2. Na stránce Předplatná vyberte plán, na který chcete přejít, a pak v části Možnosti plánu klikněte na Přepnout plány.
 3. Na stránce Zvolit nový plán vyberte požadovaný plán a klikněte na Další.
 4. Postupujte tak, jak vám radí průvodce Pokladna. Na stránce Kontrola můžete kliknutím na odkaz Upravit vedle vašeho nového předplatného přidat licence, případně můžete na stránce Platba změnit způsob nebo četnost plateb.
 5. Na stránce Objednávka dokončena klikněte na Stav a objednávku dokončete.
  Když se zobrazí stránka Přepínání plánů: stav, začne proces změny plánu. Tato stránka zůstane zobrazená, dokud se váš plán nezmění. Stránku Přepínání plánů: stav můžete zavřít a vrátit se na ni později. Proces přechodu na jiný plán se tím nepřeruší.

 Poznámka    Pokud nebudou žádné chyby nebo problémy, trvá přechod na jiný plán většinou do deseti minut. Fáze tohoto procesu, ve které se znova přiřazují licence, by měla proběhnout do minuty. Pokud i po hodině pořád vidíte stránku Přepínání plánů: stav, volejte podporu pro problémy s fakturací a předplatným. Se změnou vašeho plánu mohly být nějaké problémy.

Plány, u kterých se dá použít průvodce Přepnout plány

Jestli v tomto seznamu najdete scénář, který chcete použít, postupujte podle pokynů v části Přechod na jiný plán. Když tam váš plán není, budete muset přejít na jiný plán ručně.

Z plánu Na plán
Office 365 Small Business

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise K1

Office 365 Enterprise K2

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise E3 Office 365 Enterprise E4

Lync Online (Plán 1)

Lync Online (Plán 2)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Lync Online (Plán 3) Office 365 Enterprise E4
SharePoint Online (Plán 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

SharePoint Online (Plán 2)

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Exchange Online (Plán 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Exchange Online (Plán 2)

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 pro oblast vzdělávání A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office Online s SharePointem Online – Plán 1 nebo Plán 2

Office 365 pro oblast vzdělávání A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A4

Exchange Online Kiosk

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise K1

Exchange Online Plán 1

Exchange Online Plán 2

Fakturace a přechod na jiný plán

Hned jak odešlete objednávku, přestane se vám fakturovat stávající předplatné. Nové předplatné se vám začne fakturovat až po dokončení přechodu na nový plán.

Některé další věci, které byste měli o fakturaci a přechodu na jiný plán vědět:

 • Pokud je potřeba ověřit vaši kredibilitu, může přechod na jiný plán trvat až dva týdny.    Pokud je před dokončením platby potřeba ověřit kredibilitu vaší organizace (třeba když máte vybranou fakturu, u které je jako způsob platby nastavená kreditní karta, nebo když jste dosáhli určité výše nákladů), nemůžete v průběhu ověřování kredibility přidávat nová předplatná ani přecházet na žádné jiné plány. Na stránce Licence se bude ve sloupci Možnosti plánu u stávajících plánů zobrazovat Žádné možnosti. Ověření kredibility může trvat až dva týdny. Zbývající služby můžete během této doby používat, jak jste byli zvyklí u svého stávajícího předplatného. Po schválení vaší kredibility začne proces změny vašeho plánu, a když se správci přihlásí k Office 365, uvidí stránku Přepínání plánů: stav.
 • Pokud jste k zakoupení plánu použili předplacenou kartu, nemůžete plány měnit.    Změnu předplacených plánů, což jsou plány využívající kódy Product Key, průvodce Přepnout plány nepodporuje.

Další informace o fakturaci najdete tady:

Co když nevidím odkaz Přepnout plány, i když by přechod na jiný plán měl být možný?

Někdy se může stát, že i když by váš plán měl jít změnit, není odkaz Přepnout plány na stránce Licence zobrazený, jako na tomto obrázku.

Na stránce Předplatné se u položky Možnosti plánu pro předplatné zobrazuje text Žádné možnosti.

Stránka Licence : Místo odkazu Přepnout plány se zobrazuje text Žádné možnosti .

Pro to, že nevidíte odkaz Přepnout plány, přestože byste měli mít možnost přejít na jiný plán, jsou tři možné důvody:

 • Možná jste si Office 365 Small Business pořídili ještě před upgradem služeb a máte víc než 25 uživatelů. V takovém případě přechod není možný, protože Office 365 Small Business má po upgradu služeb limit 25 uživatelů.
 • Ve vašich službách možná nastaly problémy, které se musí před přechodem na jiný plán vyřešit.

Problémy, které se musí vyřešit

Možnost přechodu na jiný plán můžou ovlivnit některé problémy. V první řadě je potřeba, aby byl váš plán plně zřízený a aby nebyly žádné problémy se stavem služeb. Pokud chcete zjistit, jestli nemáte nějaké problémy se zřizováním nebo se stavem služeb, podívejte se do části Aktuální stav služby na stránce Přehled podpory (v Office 365 Enterprise a Office 365 Midsize Business klikněte na Správce > Office 365 > Podpora a v Office 365 Small Business klikněte na Správce > Získat nápovědu a online podporu). Třeba na tomto obrázku má Exchange Online sníženou kvalitu.

Seznam služeb s aktuálním stavem, Exchange má sníženou kvalitu.

Z aktuálního stavu služeb je vidět, že má Exchange Online sníženou kvalitu.

Pokud chcete přejít na jiný plán, musí mít navíc všichni vaši uživatelé platné licence. Pokud jste přiřadili víc licencí, než jste si koupili, zobrazí se vám výstraha, že máte konflikt licencí, který je potřeba vyřešit. O tomto problému se taky dozvíte, když kliknete na Správce > Licencování (nebo Spravovat a zakoupit licence) > Licence. Na stránce Licence se vám zobrazí problém a odkaz na jeho odsouhlasení, jak vidíte na tomto obrázku.

Ve sloupci Stav na stránce licencování se uvádí, že 2 uživatelé potřebují platnou licenci. Taky tam je odkaz Odsouhlasit.

Sloupec Stav ukazující konflikt licencování

Přidání licencí při přechodu na jiný plán

Při přechodu na jiný plán pomocí průvodce Přepnout plány si můžete do předplatného přidat licence. Odebrat licence v rámci přechodu na jiný plán nemůžete. Pokud chcete snížit počet licencí, je potřeba volat podporu pro potíže s fakturací a předplatným.

Přidávání licencí při přepínání plánů

 1. Klikněte na Přepnout plány > Zvolit nový plán > Další.
 2. V průvodci Pokladna na stránce Připravte se klikněte na Další.
 3. Na stránce Kontrola klikněte na Upravit.

Obrázek stránky Kontrola vaší objednávky se zvýrazněným odkazem Upravit

 1. V dialogu předplatného upravte počet uživatelských licencí a klikněte na Aktualizovat košík.

Ruční přechod na jiný plán (bez průvodce Přepnout plány)

Všechny plány, které nenajdete v seznamu Plány vhodné pro průvodce Přepnout plány, jdou přepnout „ručně“.

Ruční přepínání plánů zahrnuje zakoupení nového plánu, nové přidělení licencí a zrušení vašeho starého plánu.

 Důležité   

 • Po přepnutí na plán v jiné skupině služeb se nemůžete přepnout zpátky na svůj starý plán.
 • Pokud přecházíte na plán v jiné skupině služeb, je dobré si před změnou plánů vytvořit zálohu všech informací vaší společnosti.

Pokud chcete plány přepnout ručně, zavolejte do oddělení podpory pro potíže s fakturací a předplatným.

 
 
Platí pro:
Správce Office 365 Midsize Business, Správce služeb Office 365 Enterprise, Správce služeb Office 365 Small Business