Kalendář – přehled

Kalendář umožňuje vytvářet a sledovat události a schůzky. Můžete vytvořit víc kalendářů, odkazy na kalendáře jiných lidí nebo i sdílet svůj kalendář s dalšími uživateli ve vaší organizaci.

V tomto článku


Co se v Kalendáři zobrazuje

Kalendář bude asi hned po složce Doručená pošta místem, kde při používání aplikace Outlook Web App strávíte nejvíc času. Kalendář se dá zobrazit čtyřmi různými způsoby: Den, Pracovní týden, Týden a Měsíc.

Rychlé zobrazení podrobností o události

Kliknutím na kteroukoli událost v kalendáři ji můžete rychle zobrazit.

U události, kterou vytvoříte, se zobrazíte jako tvůrce a bude obsahovat odkaz na úpravu nebo odstranění události.

Rychlé zobrazení události

U schůzky, na kterou jste byli pozvaní, se bude zobrazovat organizátor a bude obsahovat odkazy, které umožňují na pozvání odpovědět. Pokud organizátor odeslal pozvánku na online schůzku, zobrazí se odkaz pro připojení ke schůzce.

Rychlé zobrazení schůzky

Zobrazení týdne

Zobrazení týdne je výchozí zobrazení při prvním otevření kalendáře v aplikaci Outlook Web App. Pomocí možností v horním rohu ho můžete změnit na Den, Pracovní týden nebo Měsíc.

Zobrazení týdne v kalendáři

 1. Novou událost můžete vytvořit kliknutím na nová Nová událost. Událostí může být třeba schůzka nebo celodenní zvláštní událost.
 2. K navigaci mezi jednotlivými daty používejte kalendáře. Stínování označuje týden, který si právě prohlížíte. Tmavším stínováním je označené aktuální datum. K rozbalení nebo sbalení této strany zobrazení kalendáře můžete použít ikonu kalendáře v horní části.
 3. Můžete zobrazit víc kalendářů současně. Tato část vám umožňuje vytvářet další kalendáře, třeba kalendář jenom pro určitý projekt nebo ke sledování osobních událostí. Máte taky možnost přidat kalendáře dalších lidí a vybrat, které se mají zobrazit. Pokud vyberete zobrazení víc kalendářů, sloučí se do jednoho zobrazení a každý z kalendářů bude označený jinou barvou.
 4. Tohle je další oblast, kterou můžete používat k navigaci z jednoho dne na druhý. Kliknutím na libovolné datum na ně přeskočíte. Nebo můžete kliknutím na šipky na koncích zobrazit data před nebo po zobrazeném období.
 5. Hlavní okno, kde se kalendáře zobrazují. Poklikáním na jakékoli prázdné místo v tomto okně vytvoříte novou položku kalendáře. Nebo můžete novou položku ve vámi vybraném čase vytvořit kliknutím a přetažením.
 6. Tady můžete vybrat požadované zobrazení a sdílení nebo tisk kalendáře.

Zobrazení dne

Zobrazení dne je nejužitečnější, pokud máte hodně nabitý program, nebo když chcete zobrazit víc časových plánů vedle sebe. Ovládací prvky zůstanou stejné, změní se jenom zobrazení.

Zobrazení měsíce

Zobrazení měsíce může být dost přeplněné. Aby se zvýšila jeho použitelnost, zobrazuje se pro vybraný den tato agenda:

Zobrazení měsíce v kalendáři

 1. Stínování označuje aktuální datum.
 2. Trochu světlejší stínování označuje vybraný měsíc.
 3. Stínováním je označený vybraný den a číslo indikuje, kolik nezobrazených položek v jednotlivých dnech je. Poklikáním na položku ji můžete otevřít. Poklikáním na volné místo v příslušný den můžete vytvořit novou událost v tento den.
 4. Stínovaná položka označuje celodenní událost.
 5. Program na vybraný den. Na aktuálním datu můžete vytvořit novou položku poklikáním na volné místo v programu.

Začátek stránky Začátek stránky

Otevření události v samostatném okně

Ve výchozím nastavení se události čtou a vytvářejí v okně, které překrývá hlavní stránku kalendáře. Někdy vám to ale nemusí vyhovovat a potřebujete zobrazit událost v samostatném okně. Kteroukoli událost můžete otevřít v novém okně kliknutím na ikonu nového okna nové okno v horním rohu zprávy.

Začátek stránky Začátek stránky

Vytváření položek kalendáře

Pokud chcete v některém zobrazení otevřít novou položku kalendáře, můžete kliknout na nová Nová událost nebo poklikat na jakékoli prázdné místo. V zobrazení dne, pracovního týdne a týdne se dá kliknutím a přetažením vybrat časový úsek. Nebo můžete napsat předmět do kalendáře přímo. Poklikáním na novou položku ji otevřete a můžete připsat podrobnosti.

Vytvoření události

Klikněte na nová Nová událost nebo poklikejte na kalendář, aby se otevřel formulář nové položky kalendáře.

Nová položka kalendáře

 1. Zadejte krátký popis události.
 2. V případě potřeby připište umístění.
 3. Vyberte datum a čas začátku události.
 4. Vyberte dobu trvání. Pro celodenní událost vyberte Celý den. Celodenní události se v kalendáři zobrazují nahoře.
 5. Pomocí možnosti Zobrazit jako zvolte, jak se má čas v kalendáři zobrazovat.
 6. Změňte nebo vypněte připomenutí.
 7. Pokud máte víc kalendářů, vyberte, do kterého kalendáře se má uložit.
 8. Pokud se má událost opakovat, nastavte schéma opakování.
 9. Pokud nechcete, aby se podrobnosti zobrazily těm, se kterými sdílíte kalendář, označte událost jako Soukromé.
 10. Do oblasti Poznámky můžete připsat jakékoli další informace.
 11. Kliknutím na Uložit Uložit změny uložte, nebo je kliknutím na zahodit Zahodit zrušte.

Začátek stránky Začátek stránky

Vytvoření schůzky

Schůzka je událost kalendáře, kterou posíláte jiným lidem. Schůzky se tvoří stejně jako události, ale zvete na ně účastníky a můžete přidat zdroj, třeba konferenční místnost.

Po kliknutí na nová Nová událost je většina dalších kroků stejných. Abyste změnili položku kalendáře na pozvánku na schůzku, nejdřív zadejte do pole Účastníci jména lidí, které chcete pozvat.

Přidání účastníků

 1. Jména můžete přidávat přímo psaním do pole Účastníci.
 2. Zadejte umístění nebo výběrem možnosti Přidat místnost zobrazte seznam dostupných konferenčních místností z adresáře vaší organizace. Vybráním možnosti Pomocník pro plánování zobrazíte kalendáře účastníků. Můžete taky přidávat nebo odebírat účastníky a automaticky plánovat zdroje, jako jsou konferenční místnosti.
 3. Pokud chcete zobrazit dostupnost účastníků a konferenčních místností, vyberte možnost Pomocník pro plánování. Až skončíte, uložte provedené změny kliknutím na zaškrtnutí OK nebo je zrušte kliknutím na zahodit Zahodit. V obou případech se vrátíte zpět do formuláře události, kde můžete před odesláním udělat potřebné změny. Další informace najdete v článku Použití Pomocníka pro plánování.
 4. Pokud jsou pro váš účet povolené online schůzky, můžete vybrat Online schůzka a přidat odkaz na online schůzku.
 5. Ve výchozím nastavení je zapnutá funkce Žádat odpovědi. Pokud ale nepotřebujete vědět, kdo pozvání přijal nebo odmítnul, můžete ji vypnout. Jestliže necháte žádost o odpovědi zapnutou, dostanete zprávu, když příslušný účastník vaše pozvání přijme nebo odmítne.
 6. Kliknutím na odeslat Odeslat změny uložíte a pošlete pozvání účastníkům. Kliknutím na zahodit Zahodit je zrušíte.

Začátek stránky Začátek stránky

Sdílení kalendáře

Několika kliknutími můžete kalendář sdílet s dalšími lidmi ve vaší organizaci.

Začněte kliknutím na sdílet Sdílet v horní části okna kalendáře.

owa_sdílení_kalendáře

 1. Zadejte jména lidí, se kterými chcete kalendář sdílet, do pole Sdílet s. Outlook Web App je automaticky vyhledá v adresáři.
 2. Jakmile je najde, přidají se automaticky do seznamu osob pro sdílení. Můžete přidat tolik lidí, kolik chcete.
 3. Vyberte množství informací, které chcete sdílet. Při použití možnosti Úplné podrobnosti uvidí příslušná osoba všechny podrobnosti o událostech ve vašem kalendáři, včetně těch, které jsou označené jako Soukromé. Omezené podrobnosti zajistí zobrazení předmětu a umístění. Pouze dostupnost zobrazí jenom to, jestli máte v určitou dobu nějakou událost, ale bez jakýchkoli dalších podrobností. Soukromé události se vždycky zobrazí jenom jako zaneprázdnění.
 4. Pokud chcete, můžete upravit předmět.
 5. Pokud máte víc kalendářů, vyberte, které chcete sdílet. Většina lidí sdílí svůj výchozí kalendář (nazvaný Kalendář), můžete ale sdílet jakýkoli kalendář, který je součástí vaší poštovní schránky.
 6. Až zadáte všechny, se kterými chcete sdílet informace, a úroveň přístupu, kterou jim chcete dát, odešlete kliknutím na odeslat Odeslat pozvání ke sdílení lidem, které jste přidali, nebo kliknutím na zahodit Zahodit změny zrušte.

Další informace o sdílení kalendářů najdete v tématu Sdílení kalendáře.

Začátek stránky Začátek stránky

Používání Outlook Web Appu na mobilním zařízení

Pokud používáte Outlook Web App na mobilním zařízení, třeba tabletu nebo smartphonu, může se vám zobrazit něco jiného, než ukazují obrázky.

Kalendář

Většina věcí funguje stejně, jako když používáte Outlook Web App na stolním nebo přenosném počítači, jen některé věci budete dělat trochu jinak.

Klepnutím na ikonu navigace Navigace v dolním rohu se přepíná mezi zobrazeními Pošta, Kalendář a Lidé.

Pokud chcete změnit zobrazení kalendáře, klepněte na zobrazení dne Zobrazení dne, zobrazení pracovního týdne Zobrazení pracovního týdne, zobrazení týdne Zobrazení týdne nebo zobrazení měsíce Zobrazení měsíce. Pokud chcete přeskočit na dnešek, klepněte na Přejít na dnešek. Další možnosti výběru zobrazíte klepnutím na ikonu Další možnosti Další možnosti. Pokud používáte smartphone, budou dostupná jenom zobrazení dne a měsíce.

Nové položky vytvoříte klepnutím na ikonu nové položky Nová. Klepnutím na ikony dvojitých šipek Dvojitá šipka nahoru Dvojitá šipka vlevo rozbalíte nebo sbalíte tu část obrazovky, na které jsou zobrazené.

Pokud se při používání mobilního zařízení chcete dostat k Možnostem, klepněte na ikonu Další Další možnosti a potom klepněte na Možnosti. Další informace najdete v článku Možnosti na mobilním zařízení.

Co když chci vědět víc?

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, Outlook Web App, Outlook Web App pro Office 365 Enterprise, Outlook Web App pro služby Office 365 pro profesionály a menší firmy, Správce Office 365 Midsize Business, Správce služeb Office 365 Enterprise, Správce služeb Office 365 Small Business