Co je moje ID uživatele Office 365 a proč je potřeba?

Vaše ID uživatele Office 365 vám přiřadí v práci nebo ve škole. Vypadá nějak takto: alena@contoso.onmicrosoft.com, alena@contoso.edu nebo alena@contoso.com. ID uživatele Office 365 tvoří vaše e-mailová adresa a účet, pod kterým se v práci nebo ve škole přihlašujete do Office 365.

 Důležité    Pokud je vaše organizace registrovaná taky k Windows Azure nebo CRM nebo jste svoji doménu přidali do kterékoli z našich online služeb, měli byste k přihlašování a přístupu ke všem svým službám používat stejné ID uživatele a doménu.

ID uživatele Office 365 je něco jiného než účet Microsoft. Účet Microsoft je ten, který používáte pro osobní služby, třeba pro Xbox Live, Outlook.com, Windows 8, Windows Phone a další. Další podrobnosti jsou k vidění na tomto videu: Co je účet Microsoft?

Účet Microsoft nemůžete použít k přihlášení do Office 365 v práci nebo ve škole. Výjimkou je, když s vámi někdo ve vaší organizaci nasdílí určitý dokument přes váš účet Microsoft. K takovému dokumentu byste se pak pomocí svého účtu Microsoft dostali.

Když dostanete svoje ID uživatele Office 365 poprvé, dostanete taky dočasné heslo pro přihlášení. Po přihlášení se vám zobrazí výzva, abyste si vytvořili vlastní heslo. Používejte ho společně s ID uživatele pokaždé, když se přihlašujete do Office 365. Další informace o změnách hesel, včetně toho, jak vytvořit silné heslo, najdete v článku Změna hesla.

Správci Office 365

Následující informace jsou určené jenom správcům Office 365.

Vytváření nových uživatelských účtů

Nové ID uživatele, s jedinečným uživatelským jménem, vytvoříte pro všechny uživatelské účty, které přidáváte do svého předplatného. Doménová část ID uživatele je buď doména onmicrosoft.com, kterou jste vybrali při přihlašování k Office 365, nebo jiná doména – třeba vlastní doména vaší organizace – kterou jste přidali do Office 365.

Pokud třeba při vytváření účtu jako název domény zvolíte doménu fourthcoffee.onmicrosoft.com a vytváříte uživatelský účet s uživatelským jménem colin, ID uživatele bude colin@fourthcoffee.onmicrosoft.com.

Pokud chcete využívat svoji vlastní doménu pro ID uživatelů a e-mailové adresy, příslušné informace najdete tady:

Nastavení a používání náhradní e-mailové adresy

Při registraci v Office 365 taky musíte zadat náhradní e-mailovou adresu, která není spojená s Office 365. Tato e-mailová adresa slouží k důležitým oznámením, jako obnovení vašeho hesla správce, takže v případě, kdy nemáte přístup k Office 365, musíte mít přístup k tomuto e-mailovému účtu. Po dokončení registrace dostanete na svou existující e-mailovou adresu úvodní e-mailovou zprávu, která obsahuje vaše ID uživatele a URL stránky, kde se můžete přihlásit k Office 365. Pokud svoje ID uživatele zapomenete nebo si nepamatujete adresu URL Office 365, podívejte se do úvodního e-mailu, kde tyto informace najdete.

 Poznámka    Alternativní e-mailová adresa, kterou jste museli zadat při registraci, se používá k důležité komunikaci, třeba při resetování hesla správce. Na tuto e-mailovou adresu se taky budou posílat všechny informace o produktech, které jste si z Office 365 nechali posílat (pokud jste si nenastavili jiné předvolby kontaktu). Kontaktní údaje si můžete aktualizovat na stránce . Další informace o změně předvoleb kontaktu najdete v tématu Změna předvoleb kontaktu.

 
 
Platí pro:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, Správce Office 365 Midsize Business, Správce služeb Office 365 Enterprise, Správce služeb Office 365 Small Business