Použít Office jako službu

Office jako služba je funkce, která umožňuje online přístup k plnohodnotným aplikacím Office pro klientské počítače, jako například Word, Excel nebo PowerPoint, i v případě, že používáte počítač, na kterém nejnovější verze Office není nainstalovaná. Office jako služba je k dispozici všem, kdo mají předplatné Office 365, které obsahuje sadu aplikací Office. Toto předplatné vám umožní instalaci až na pět zařízení, a to pro online i offline použití. Office jako služba je užitečné řešení, pokud potřebujete používat aplikace Office na více zařízeních nebo na zařízeních, které nevlastníte, například pokud se přihlásíte jako host na počítači někoho jiného.

Uveďme si příklad. Aleš Růžička má na starosti služby pro hosty v regionální síti hotelů a často cestuje na jednotlivá místa, kde si půjčuje od jiných notebook a přihlašuje se jako host. Office jako služba mu umožní na požádání používat Word a PowerPoint, aplikace, které potřebuje nejčastěji. Přitom nemusí nic instalovat a nemusí ani využít žádnou ze svých pěti předplatitelských licencí.

Při použití Office jako služby se aplikace přenáší do používaného počítače podle toho, jak potřebujete. Office jako služba se neinstaluje. Offline přístup v tomto případě není možný a stejně tak na počítači neuvidíte žádné zástupce ani jiné typické znaky instalace. Pokud Office jako službu používáte na stejném zařízení opakovaně, můžete si všimnout, že výkon se postupně zlepšuje. Je to tím, že počítač ukládá dříve použité aplikace do mezipaměti. Pokud budete kdykoli potřebovat tuto mezipaměť vymazat, jednoduše odinstalujte doplněk Office jako služba pomocí ovládacího panelu Programy a funkce. Office jako služba je taky dostupný na panelu Snadné spuštění v knihovně služby OneDrive.

 Poznámka    Office jako služba je k dispozici pro uživatele SharePointu Online (ne ale uživatele SharePoint Serveru 2013).

Spustit Office jako službu

Office jako služba je k dispozici pro Windows 7, Windows 8 a počítače ekvivalentních serverů, stejně jako je tomu u aplikací Office, které už znáte.

Pokud chcete použít aplikace Office jako služby:

 1. Klikněte v horní části stránky Office 365 na OneDrive.
 2. Klikněte na Office jako služba v panelu Snadné spuštění na levé straně.
 3. Klikněte na ikonu aplikace Office jako služba, kterou chcete použít.
 4. Pokud se zobrazí výzva, nainstalujte doplněk prohlížeče.

 Poznámka    Výzva k instalaci doplňku se na počítači zobrazí jenom při prvním použití Office jako služby. Jak jsme uvedli výše, doplněk i související mezipaměť je možné odstranit.

Kdy použít Office jako službu

Použít Office jako službu z panelu Snadné spuštění ve službě OneDrive se obzvlášť vyplatí, pokud jste:

 • Na počítači, který nepoužíváte pravidelně (a nechcete například vyčerpat jednu z vašich 5 předplatitelských licencí).
 • Na počítači, na kterém nemáte administrátorská práva a nemáte povolenou instalaci (například pokud máte vypůjčený počítač).
 • Na domácím počítači, pokud vám váš správce IT zakázal spravovat instalace (rádi byste nainstalovali Office, ale možnost je nedostupná).

Podporované klientské aplikace v Office jako službě

Office jako služba je k dispozici pro následující aplikace Office pro klientské počítače:

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Publisher
 • Access
 • Project (pokud máte předplatitelskou licenci pro Project Pro for Office 365)
 • Visio (pokud máte předplatitelskou licenci pro Visio Pro for Office 365)
 
 
Platí pro:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, SharePoint Online Enterprise (E1), SharePoint Online Enterprise (E3 a E4), SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Správce Office 365 Midsize Business, Správce služeb Office 365 Enterprise, Správce služeb Office 365 Small Business