Sdílení plochy nebo programu v Lyncu

Během schůzky Lyncu, konverzace pomocí rychlých zpráv nebo telefonického hovoru můžete všem ukázat celou svou plochu nebo jenom jeden program.

Nezapomeňte, že svou obrazovku můžete sdílet jenom tehdy, pokud jste prezentující ve schůzce Lyncu. Pokud je tato možnost neaktivní, požádejte jednoho z prezentujících, aby vám udělil přístup prezentujícího (Klikněte na ikonu Lidé dole v okně schůzky. Pak klikněte pravým tlačítkem na jméno účastníka a klikněte na Nastavit jako prezentujícího.).

 • Plochu sdílejte, když potřebujete přepínat mezi několika programy nebo pracovat na souborech v různých programech.
 • Sdílejte program, jestliže potřebujete prezentovat konkrétní programy nebo soubory a nechcete, aby lidé viděli na vašem počítači cokoli jiného.

Sdílení plochy nebo programu

 1. Dole v okně konverzace najeďte myší na ikonu prezentace (monitoru).

Možnosti na kartě Prezentovat

 1. Na kartě Prezentovat udělejte jednu z těchto věcí:
 • Pokud chcete sdílet obsah na ploše, klikněte na Plocha.

 Důležité    Při sdílení plochy můžou všichni účastníci schůzky vidět vaše programy, soubory a oznámení. Pokud máte nějaké důvěrné informace nebo soubory, které nechcete nikomu ukazovat, před sdílením plochy je zavřete nebo radši použijte sdílení programů.

 • Pokud chcete sdílet jeden nebo víc programů nebo souborů, klikněte na Program a potom vyberte program(y) nebo soubor(y), které potřebujete.
 1. Na panelu nástrojů sdílení v horní části obrazovky vyberte některou z těchto možností:
 • Po ukončení sdílení obrazovky klikněte na tlačítko Ukončit prezentaci .
 • Pokud chcete řízení plochy nebo programu sdílet s ostatními účastníky, klikněte na Předat řízení. Podrobné informace najdete v tématu Předání a převzetí kontroly nad sdílením.

Snímek obrazovky panelu nástrojů sdílení

 • Kliknutím na modrý špendlík získáte víc prostoru skrytím panelu nástrojů. Pokud chcete panel nástrojů znova zobrazit, najeďte myší na obrazovce nahoru. Po zobrazení panelu nástrojů sdílení použijte libovolný z požadovaných ovládacích prvků nebo opětovným kliknutím na špendlík zapněte trvalé zobrazení panelu nástrojů.

 Poznámka    Během sdílení se váš stav v Lyncu změní na Prezentace a nebudete dostávat rychlé zprávy ani hovory.

Jestliže chcete, aby někteří účastníci schůzky sdíleli svou obrazovku, udělte jim přístup prezentujícího (Klikněte na ikonu Lidé dole v okně schůzky. Pak klikněte pravým tlačítkem na jméno účastníka a klikněte na Nastavit jako prezentujícího.), aby mohli používat ovládací prvky. Pokud nechtějí používat Lync, můžou k prezentování i dál používat Lync Web App. Další informace najdete v tématu Sdílení plochy a programů z Lync Web App.

Sdílení primárního, sekundárního nebo všech monitorů

Pokud máte víc než jeden monitor, všechny je najdete na kartě Prezentovat a můžete si vybrat, který z nich budete sdílet. Když sdílíte Všechny monitory, panel sdílení nástrojů se otevře na primárním monitoru.

Snímek obrazovky s kartou Prezentovat zobrazující primární a sekundární monitor a všechny monitory

Předání a převzetí kontroly nad relací sdílení

Pokud o to účastníci požádají, můžete jim umožnit převzít řízení vaší relace sdílení, aby mohli soubor měnit, pomáhat vám s prezentací nebo předvádět nějaký program. Svůj počítač budete mít možnost řídit vy sami i druhý účastník a toto řízení můžete kdykoli převzít zpět.

 1. Na panelu nástrojů sdílení klikněte na Předat řízení.
 2. Vyberte jméno osoby, které chcete řízení předat.

Lync této osobě pošle oznámení, že se s ní chcete podílet na řízení.

 1. Pokud chcete řízení převzít zpět, klikněte znovu na Předat řízení a potom klikněte na Opět převzít řízení.

 Tip:    Lidem můžete dovolit, aby kdykoli mohli automaticky převzít řízení relace sdílení – tím, že na panelu nástrojů sdílení kliknete na Předat řízení automaticky. Tuto možnost doporučujeme vybírat jenom u malých a neformálních schůzek. Automatické oprávnění zrušíte kliknutím na Předat řízení a zrušením zaškrtnutí políčka Předat řízení automaticky.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, Správce Office 365 Midsize Business, Správce služeb Office 365 Enterprise, Správce služeb Office 365 Small Business