Přidání kontaktu v Lyncu

Vaše kontakty v Lyncu jsou online identity osob, se kterými hodně komunikujete. Osoby můžete do svého seznamu kontaktů přidat kliknutím na Přidat kontaktPřidat kontakt v hlavním okně Lyncu:

V hlavním okně Lyncu klikněte na tlačítko Přidat kontakt.

Pokud to vaše organizace umožňuje, můžete přidávat i externí kontakty: uživatele Lyncu z jiných organizací a uživatele Skypu přihlášené pod účtem Microsoft.

Přidání kontaktu ve vaší organizaci

 1. V hlavním okně Lyncu přejděte na Přidat kontaktPřidat kontakt > Přidat kontakt, který je v mé organizaci.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte jméno osoby nebo e-mailovou adresu.
 3. Pravým tlačítkem klikněte na záznam, klikněte na Přidat do seznamu kontaktů a vyberte skupinu, do které chcete kontakt přidat.
 4. (Volitelné) Pokud chcete zobrazit nebo změnit vztah ochrany osobních údajů, klikněte na položku kontaktu pravým tlačítkem a pak klikněte na Změnit vztah ochrany osobních údajů.

Přidání kontaktu mimo vaši organizaci

Pokud to vaše organizace umožňuje, můžete pomocí Lyncu komunikovat s externími kontakty:

 • Externí uživatelé Lyncu    Externí komunikaci musí povolit správci ve vaší organizaci i v organizaci druhé osoby.
 • Uživatelé Skypu    Musí být přihlášení ke Skypu pod svým účtem Microsoft (dřív to bylo Windows Live ID).

Další informace najdete v části Funkce dostupné pro externí kontakty. Kontakty používající poskytovatele služeb rychlých zpráv, jako je AOL, Yahoo! nebo Google Talk, podporovaní nejsou.

 1. V hlavním okně Lyncu přejděte na Přidat kontaktPřidat kontakt > Přidat kontakt, který není v mé organizaci.

Přidání externího kontaktu v Lyncu

 1. Klikněte na poskytovatele služeb rychlých zpráv kontaktu, Lync nebo Skype.
 2. Do pole Adresa pro rychlé zprávy zadejte nový kontakt.

 Důležité    Pokud váš skypový kontakt používá pro přihlášení jako účet Microsoft vlastní e-mailovou adresu, adresa pro rychlé zprávy vyžaduje zvláštní formátování. Informace najdete v části Co zkusit, když nejde komunikovat pomocí rychlých zpráv s externími kontakty Lyncu nebo Skypu.

 1. (Volitelné) Pro kontakt vyberte skupinu a vztah ochrany osobních údajů.
 2. Klikněte na OK.

Upozornění:

Funkce dostupné pro externí kontakty Lyncu

Podporované jsou jenom funkce, které jsou dostupné vám i druhému uživateli Lyncu.

Funkce dostupné pro externí kontakty Skypu

Dostupné pro uživatele Skypu Nedostupné pro uživatele Skypu
 • Stav
 • Rychlé zprávy mezi dvěma osobami
 • Hlasové hovory mezi dvěma osobami
 • Hledání a přidávání kontaktů Lyncu ve Skypu
 • Videokonverzace
 • Konverzace pomocí rychlých zpráv nebo hlasové konverzace mezi třemi a víc lidmi
 • Sdílení plochy a programů

Další informace najdete i v tomto tématu: Co zkusit, když nejde komunikovat pomocí rychlých zpráv s externími kontakty Lyncu nebo Skypu.

Externí kontakty Outlooku

Pokud chcete v Lyncu přidat externí kontakt, druhá osoba musí mít platného klienta pro rychlé zprávy a konference – buď Lync, nebo Skype. Pokud chcete do adresáře v Office 365 přidat externího uživatele, stačí zadat platnou e-mailovou adresu. Další informace:

 
 
Platí pro:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, Správce Office 365 Midsize Business, Správce služeb Office 365 Enterprise, Správce služeb Office 365 Small Business