Odeslání rychlé zprávy (použití funkce rychlých zpráv v Lyncu)

Rychlé zprávy Lyncu představují efektivní způsob propojení s vašimi kontakty okamžitě a v reálném čase. Jsou méně formální než e-mail a rychlejší než telefonní hovor a jen těžko je něco porazí, pokud jde o rychlost a jednoduchost používání. Rychlou zprávu můžete v Lyncu odeslat odkudkoli, kde uvidíte kontakt. Jednoduše zkontrolujte, jestli je svislý pruh na levé straně obrázku zelený a zobrazuje se popisek „online“, což značí, že je kontakt připravený přijímat zprávy.

V konverzaci pomocí rychlých zpráv můžete změnou vlastností písma (typu, barvy, zvýraznění, velikosti) odlišit svoje zprávy, můžete označit zprávu jako důležitou a přidat emotikony. Do konverzace můžete zapojit víc lidí, začít konverzovat s několika lidmi nebo odeslat obrázky a soubory. Toto téma vysvětluje, jak se to všechno dělá a jak můžete odpovědět na příchozí rychlou zprávu nebo ji ignorovat.

Zahájení konverzace pomocí rychlých zpráv

 1. Ve výsledcích hledání, v seznamu kontaktů nebo kdekoli jinde, kde se v Lyncu zobrazují kontakty (například v historii konverzací nebo v okně konverzace), najděte osobu, které chcete poslat rychlou zprávu. Pokud chcete zahájit konverzaci pomocí rychlých zpráv s víc lidmi nebo se skupinou, přečtěte si následující dvě části.
 2. Použijte jeden z těchto postupů:
 • Umístěte kurzor myši nad obrázek osoby v seznamu kontaktů a klikněte na tlačítko Rychlé zprávy na panelu Quick Lync.
  Snímek obrazovky s panelem Quick Lync
 • Poklikejte na libovolné místo na výpisu kontaktu.
 • Klikněte pravým tlačítkem na výpis u osoby a vyberte Odeslat rychlou zprávu.
 1. V dolní části okna konverzace napište zprávu.
 2. (Volitelné) Pokud chcete odeslat soubor nebo obrázek, udělejte jeden z následujících kroků.
 • Přetáhněte uložený soubor do oblasti pro zadávání textu.
 • Zkopírujte uložený soubor nebo nějaký obrázek z aplikace Office a vložte ho do oblasti pro zadávání textu.
 • Stisknutím klávesy PrtScn zachyťte obrázek přímo z obrazovky a pak ho vložte do oblasti pro zadávání textu.

 Poznámka    Pokud tyto metody pro sdílení obrázků nefungují, nejspíš konverzujete pomocí rychlých zpráv s víc než jednou osobou nebo nemáte nejnovější aktualizace Lyncu. Použijte jeden z těchto postupů:

 • Pokud jste ve skupinových konverzacích pomocí rychlých zpráv, nasdílejte obrázek takto: a) uložte ho a klikněte na tyto položky: ikona prezentace (monitoru) > karta Přílohy > Vložit soubory (soubor se odešle jako ikona, která umožní příjemci přenést soubor do počítače a zobrazit), nebo b) obrázek zkopírujte, klikněte natyto položky: ikona prezentace (monitoru) > Tabule a pak obrázek vložte.
 • Pokud potřebujete nejnovější aktualizace, přejděte na web Windows Update nebo kontaktujte technickou podporu na pracovišti (Technická podpora na pracovišti: Obvykle člověk, který vám nastavil účet Office 365 a který vám dal přihlašovací údaje) a zjistěte, kdy se bude Lync aktualizovat. Jestliže budete muset počkat, můžete obrázek nasdílet tak, že ho zkopírujete, kliknete na tyto položky: ikona prezentace (monitoru) > Tabule a pak obrázek vložíte.

 1. (Volitelné) Pokud chcete přidat emotikonu, změnit písmo nebo označit zprávu jako důležitou, udělejte některý z těchto kroků:
 • Emotikonu přidejte tak, že kliknete na ikonu Emotikona Snímek obrazovky s ikonou pro výběr emotikony v textovém poli rychlé zprávy a pak na emotikonu, kterou chcete přidat.
 • Změňte písmo libovolné části zprávy. To se dělá tak, že daný text zvýrazníte, kliknete na ikonu Písmo Snímek obrazovky s ikonou pro změnu písma v textovém poli rychlé zprávy a vyberete barvu, velikost a písmo, které chcete použít.
 • Označte svoji zprávu vysokou prioritou kliknutím na ikonu Důležitost Snímek obrazovky s ikonou pro označení vysoké důležitosti v textovém poli rychlé zprávy.
 1. Odešlete zprávu stisknutím klávesy Enter. Každý, kdo používá nejnovější verzi Lyncu, uvidí vedle každé rychlé zprávy obrázek toho, kdo ji poslal. Funguje to jak u rozhovorů mezi dvěma účastníky, tak u konferencí.
 2. (Volitelné) Přidejte do konverzace další uživatele, a to přetažením položky kontaktu ze seznamu kontaktů do okna konverzace.

 Poznámka    Pokud máte dlouhou zprávu, Lync ji rozdělí na části a umožní vám číst delší nebo kratší část textu. Nazývá se to dlouhý text a dokonce mu můžete přidělit název. Další informace najdete v tématu Použití dlouhých textů v Lyncu .

Odeslání rychlé zprávy několika lidem najednou

Pokud chcete zahájit konverzaci přes rychlé zprávy s víc svými kontakty, uděláte to takto:

 Poznámka    Jestliže chcete zprávu odeslat celé skupině kontaktů, přejděte k následující části.

 • Pokud jsou lidé, kterým chcete poslat rychlou zprávu, v seznamu kontaktů vedle sebe, stiskněte a podržte klávesu Shift a klikněte na jednotlivé osoby. Pak klikněte na ikonu Rychlé zprávy, která se zobrazí vedle posledního vybraného kontaktu, napište zprávu v dolní části okna konverzace a stiskněte klávesu Enter.
 • Pokud lidé, kterým chcete poslat rychlou zprávu, nejsou v seznamu kontaktů vedle sebe, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a postupně na jednotlivé kontakty klikněte. Pak klikněte na ikonu Rychlé zprávy, napište zprávu v dolní části okna konverzace a stiskněte klávesu Enter. Zpráva se rozešle všem lidem, které jste vybrali.
  Snímek obrazovky s kontakty a jejich zobrazeným stavem a se zvýrazněnou ikonou pro odeslání rychlé zprávy

 Poznámka    Podrobnosti o odesílání souborů a obrázků, změně písma, přidání emotikon nebo označení zprávy jako důležité najdete v předchozí části.

Odeslání rychlé zprávy skupině

 • Klikněte pravým tlačítkem na název skupiny v seznamu kontaktů, klikněte na Odeslat rychlou zprávu, napište zprávu v dolní části okna konverzace a stiskněte klávesu Enter. Zpráva se rozešle všem členům skupiny.

 Poznámka    Podrobnosti o odesílání souborů a obrázků, změně písma, přidání emotikon nebo označení zprávy jako důležité najdete v předchozí části.

Podrobnosti o vytváření nových skupin kontaktů najdete v tématu Vytvoření nové skupiny v Lyncu .

Jak reagovat na upozornění na příchozí zprávu

Když s vámi někdo zahájí novou konverzaci pomocí rychlých zpráv, vyskočí vám na obrazovce upozornění. Udělejte něco z tohohle:

 • Pokud chcete zprávu zobrazit, klikněte kamkoli do oblasti fotky. Odpovědět můžete tak, že napíšete zprávu do oblasti pro zadávání textu a pak stisknete na klávesnici Enter.
 • Pokud chcete zprávu odmítnout, klikněte na Ignorovat. Zpráva půjde do vaší doručené pošty Outlooku (pokud používáte Outlook).
 • Pokud chcete vybrat další možnosti, třeba nastavit svůj stav na Nerušit, aby se vám nezobrazovala upozornění na nové rychlé zprávy, dokud svůj stav zase nezměníte, klikněte na Možnosti.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, Správce Office 365 Midsize Business, Správce služeb Office 365 Enterprise, Správce služeb Office 365 Small Business