Podmínky a ujednání nabídky Microsoft Office 365 spolu se zlatým členstvím Xbox Live

Nabídka Microsoft Office 365 spolu se zlatým členstvím Xbox Live („nabídka“) je příležitostí pro zákazníky, kteří si v opravňujícím období nabídky zakoupili a aktivovali opravňující produkt Microsoft Office 365, získat dvanáct (12) měsíců zlatého členství ve službě Xbox Live bez dalších poplatků. Tato nabídka podléhá/se řídí následujícími podmínkami. Využitím nabídky berete tyto podmínky na vědomí a souhlasíte, že se jimi budete řídit.
Kupte si Office 365. Kupte a aktivujte si během opravňujícího období nabídky opravňující produkt Office 365.
Získejte 12měsíční zlaté členství Xbox Live bez dalších poplatků: přejděte na web Office.com/Xbox a podle pokynů online nabídku využijte. Další informace najdete v části Oprávněnost k využití nabídky.
Tato nabídka má dvě nezávislá období:
 • Opravňující období – od 18. července 2013 do 28. září 2013: Zákazníci si musejí zakoupit a aktivovat opravňující produkt Office 365.
 • Období pro uplatnění nabídky – od 18. července 2013 do 31. října 2013: Zákazníci musejí uplatnit nabídku na webu office.com/xbox.
 • Nabídka platí pro opravňující produkty Office 365 zakoupené a aktivované během opravňujícího období nabídky. Nabídku je nutné uplatnit na webu office.com/xbox během období pro uplatnění nabídky.
 • Nabídka je k dispozici jen v oprávněných zemích a oblastech. Viz seznam oprávněných zemí a oblastí.
 • V rámci procesu uplatnění nabídky na webu office.com/xbox budete muset:
  • Přihlásit se s použitím účtu Microsoft přidruženého k vašemu předplatnému služeb Office 365
  • Váš kód Zlatého členství Xbox Live bude odeslán na e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu Microsoft.
 • Je nutné, abyste si uchovali datovaný prodejní doklad služeb Office jako potvrzení o zakoupení, dokud nabídku neuplatníte, protože společnost Microsoft může požadovat jeho kopii pro ověření vašeho nároku na uplatnění nabídky.
 • Je požadován přístup k Internetu. Nabídku lze uplatnit pouze prostřednictvím online procesu. Mohou být účtovány poplatky za připojení k Internetu a za stahování. Podrobné informace vám sdělí váš poskytovatel internetových služeb.
 • Nabídka má mimo jiné následující omezení:
  • Nabídku nelze uplatnit po vypršení období uplatnění.
  • Platí limit 1 kódu zlatého členství Xbox Live na účet Microsoft.
  • Používání produktů Office 365 se řídí smlouvou o poskytování služby společnosti Microsoft a licenčními podmínkami pro software společnosti Microsoft pro produkty Office Consumer Subscription a před aktivací předplatného musíte potvrdit, že s nimi souhlasíte.
  • Kód zlatého členství Xbox Live je před aktivací přenositelný, ale neprodejný. Po aktivaci už kód přenositelný není.
  • Kód zlatého členství Xbox Live musí být aktivován nejpozději 31. října 2014, jinak platnost kódu vyprší a kód se stane neplatným.
  • Používání zlatého členství Xbox Live se řídí podmínkami používání služby Xbox Live a před uplatněním kódu s nimi budete muset vyjádřit souhlas.
  • Kód zlatého členství Xbox Live je nevratný, nelze ho nahradit v případě ztráty, zničení nebo krádeže a nelze ho směnit za peníze.
  • Společnost Microsoft si vyhrazuje právo zamítnout a/nebo ignorovat jakoukoli žádost o uplatnění nabídky, kterou společnost Microsoft dle svého výhradního uvážení shledá nepravdivou, podvodnou nebo neoprávněnou. Společnost Microsoft nezodpovídá za pozdě podané žádosti.
Nárok na uplatnění této nabídky poskytují následující originální produkty Office 365. Ne všechny opravňující produkty jsou dostupné ve všech oprávněných zemích a oblastech.
 • Office 365 pro domácnosti v maloobchodním balení (FPP)
 • Office 365 pro domácnosti s aktivací POSA (Point-Of-Sale Activation)
 • Elektronicky distribuovaný produkt Office 365 pro domácnosti (ESD)
 • Roční předplatné Office 365 pro domácnosti
 • Office 365 pro domácnosti – edice Military Appreciation
 • Office 365 pro vysokoškoláky v maloobchodním balení (FPP)
 • Office 365 pro vysokoškoláky s aktivací POSA (Point-Of-Sale Activation)
 • Elektronicky distribuovaný produkt Office 365 pro vysokoškoláky (ESD)
Produkty Office, které NEOPRAVŇUJÍ k využití této speciální nabídky:
 • Měsíční předplatné Office 365 pro domácnosti
 • Office 365 Small Business Premium
 • Sady Office 2013 (Pro domácnosti, Pro podnikatele a Pro profesionály)
 • Samostatné aplikace Office 2013
 • Sady Office for Mac 2011 (Pro domácnosti a Pro podnikatele)
 • Všechny předchozí verze Microsoft Office (2003, 2007, 2010)
 • Zkušební verze produktů Office 365
 • Neprodejné nebo propagační produkty
 • Produkty Office 365 licencované v rámci multilicenční smlouvy
Tato nabídka je k dispozici v následujících zemích a oblastech. Nárok na využití nabídky zlatého členství Xbox Live poskytují pouze produkty Office 365 zakoupené a aktivované v jedné z následujících zemí nebo oblastí.
Země/oblast
Argentina Austrálie Rakousko Belgie
Brazílie Kanada Chile Kolumbie
Česká republika Dánsko Finsko Francie
Německo Řecko Hongkong – zvláštní správní oblast Maďarsko
Irsko Izrael Itálie Korea
Mexiko Nizozemsko Nový Zéland Norsko
Polsko Portugalsko Rusko Saúdská Arábie
Singapur Slovensko Jižní Afrika Španělsko
Švédsko Švýcarsko Tchaj-wan Turecko
Spojené arabské emiráty Spojené království
Zlaté členství Xbox Live je dostupné jen v jazycích uvedených na adrese http://www.xbox.com/live/countries a nemusí se jednat o stejnou jazykovou možnost, která byla k dispozici pro zakoupený opravňující produkt Office 365.
Požadavky služeb Office 365 na systém:
Požadavky zlatého členství Xbox Live na systém
Pro zlaté členství Xbox Live platí podmínky používání služby Xbox Live, které jsou k dispozici na adrese www.xbox.com/live/termsofuse. Vyžaduje Xbox 360, širokopásmové připojení k Internetu a 256 MB nebo více úložného prostoru. Mohou být účtovány poplatky podle ceníku poskytovatele internetových služeb. Online režim více hráčů není k dispozici ve všech hrách. Některé funkce a položky ke stažení mohou vyžadovat další hardware, úložný prostor, pevný disk a/nebo poplatky. Některé širokopásmové služby nemusejí se službou Xbox Live fungovat a výkon se může lišit. Není k dispozici ve všech zemích a oblastech, viz www.xbox.com/live/countries. Funkce se v jednotlivých zemích a oblastech liší. Funkce a požadavky na systém se mohou bez upozornění změnit. Pro uživatele mladší 13 let je vyžadován souhlas rodičů.
 • Máte-li další otázky nebo chcete získat podporu konkrétně pro využití této nabídky, kliknutím sem můžete vyhledat telefonní číslo zákaznické podpory pro vaši zemi nebo oblast.
 • Potřebujete-li podporu k produktu Office nebo správě předplatného služeb Office 365, využijte podporu služeb Office 365. Další články s nápovědou najdete na adrese office.com/support.
 • Pokud potřebujete pomoc se zlatým členstvím Xbox Live: Omezená zákaznická podpora zlatého členství Xbox Live je k dispozici na webu podpory zlatého členství Xbox Live.
a) Ochrana osobních údajů
Součástí těchto podmínek a ujednání jsou naše zásady ochrany osobních údajů, jejichž podmínky se tímto stávají součástí těchto podmínek a ujednání. Prostudujte si je po kliknutí na odkaz Zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady popisují, jak mohou být používány určité informace o vás. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může používat a ukládat informace o vás v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
b) Vyloučení daňové odpovědnosti v souvislosti s vámi získanými položkami
Berete na vědomí, že využitím nabídky pro vás mohou vzniknout daňové povinnosti a že zodpovídáte za jakékoli související daně.
c) Vaše prohlášení a záruky
Prohlašujete a zaručujete společnosti Microsoft následující:
 • Dosáhli jste věku způsobilosti k právním úkonům v místě vašeho trvalého bydliště.
 • Máte zákonná práva a způsobilost zavázat se těmito podmínkami a ujednáními nabídky.
 • Splňujete požadavky na oprávněnost k využití této nabídky, tak jak jsou stanoveny těmito podmínkami a ujednáními.
 • Všechny informace, které nám poskytnete, jsou pravdivé, přesné a aktuální.
d) Různé
V případě, že jakákoli část těchto podmínek a ujednání bude shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, budou neplatná nebo nevymahatelná ustanovení nahrazena platnými, vymahatelnými ustanoveními, která se co nejvíce blíží účelu původních ustanovení, a zbytek podmínek a ujednání zůstane v platnosti.
e) Poskytovatel nabídky
Severní nebo Jižní Amerika mimo Spojené státy americké. Pokud žijete (nebo v případě firem je vaše sídlo) v Severní nebo Jižní Americe mimo území Spojených států amerických, je poskytovatelem nabídky společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Výklad této nabídky se řídí zákony státu Washington bez ohledu na volbu právních principů. Všechny ostatní nároky v souvislosti s touto nabídkou, včetně nároků souvisejících se zákony na ochranu spotřebitele, zákony na ochranu proti nekalé soutěži a občanskoprávními delikty, budou podléhat zákonům té země nebo oblasti, ve které jste tuto nabídku uplatnili.
Evropa. Jestliže žijete (nebo v případě firem je vaše sídlo) v Evropě, je poskytovatelem nabídky společnost Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Lucembursko, a výklad této nabídky se řídí zákony Lucemburska bez ohledu na možný konflikt právních systémů, pokud nežijete nebo nemáte sídlo ve Španělsku – v takovém případě se výklad této nabídky řídí zákony Španělska. Všechny ostatní nároky, včetně nároků souvisejících se zákony na ochranu spotřebitele, zákony na ochranu proti nekalé soutěži a občanskoprávními delikty, budou podléhat zákonům té země nebo oblasti, ve které jste tuto nabídku uplatnili. Co se týče soudní příslušnosti, vy a společnost Microsoft si pro všechny spory vyplývající z této nabídky nebo s ní související můžete zvolit zemi nebo oblast, ve které jste tuto nabídku uplatnili, nebo si případně můžete zvolit příslušný soud v Lucembursku.
Střední východ a Afrika. Pokud žijete (nebo v případě firem je vaše sídlo) na Středním východě nebo v Africe, je poskytovatelem nabídky společnost Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Lucembursko, a výklad této nabídky se řídí zákony Lucemburska bez ohledu na možný konflikt právních systémů. Všechny ostatní nároky, včetně nároků souvisejících se zákony na ochranu spotřebitele, zákony na ochranu proti nekalé soutěži a občanskoprávními delikty, budou podléhat zákonům té země nebo oblasti, ve které jste tuto nabídku uplatnili. Neodvolatelně souhlasíte (a my společně s vámi) s výhradním právním řádem a místní příslušností k soudům Lucemburska pro všechny spory vyplývající z této nabídky nebo s ní spojené.
Asie a jižní Tichomoří, pokud vaše země nebo oblast není výslovně uvedena. Pokud žijete (nebo v případě firem je vaše sídlo) v Asii nebo jižním Tichomoří, je poskytovatelem nabídky společnost Microsoft Regional Sales Corp., společnost zřízená podle zákonů státu Nevada, USA, s pobočkou v Singapuru, jejíž sídlo je na adrese 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapur, 119968, a tato nabídka se řídí zákony státu Washington bez ohledu na možný konflikt právních systémů. Jakékoli spory vyplývající z této nabídky nebo s ní spojené, včetně jakýchkoli otázek o její existenci, platnosti či ukončení platnosti, budou předány a s konečnou platností rozhodnuty rozhodčím řízením vedeným v Singapuru v souladu s arbitrážními pravidly Singapurského mezinárodního arbitrážního centra (SIAC), přičemž tato pravidla jsou do těchto podmínek a ujednání zahrnuta odkazem. Rozhodčí soud se bude skládat z jednoho rozhodce jmenovaného předsedou SIAC. Jazykem rozhodčího řízení bude angličtina. Výrok rozhodce je konečný, závazný, nelze se proti němu odvolat a může se o něj opřít rozsudek v jakékoli zemi nebo oblasti.
Korejská republika. Pokud žijete (nebo v případě firem je vaše sídlo) v Korejské republice, je poskytovatelem nabídky společnost Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Soul, 135-777, Korea, a výklad této nabídky se řídí zákony Korejské republiky. Souhlasíte (a my společně s vámi) s výhradním právním řádem a místní příslušností k soudnímu obvodu Soul pro všechny spory vyplývající z této nabídky nebo s ní spojené.
Tchaj-wan. Pokud žijete (nebo v případě firem je vaše sídlo) na Tchaj-wanu, je poskytovatelem nabídky společnost Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Tchaj-pej, Tchaj-wan 110, a tato nabídka se řídí zákony Tchaj-wanu. Souhlasíte (a my společně s vámi), že soudem první instance bude soudní obvod Tchaj-pej, do jehož jurisdikce budou spadat všechny spory v souvislosti s touto nabídkou.