Nahrazení fotografie

Vloženou fotografii můžete nahradit jinou fotografií, přičemž velikost a uspořádání prvků zůstanou zachovány.

Čím se tato stránka zabýváNahrazení fotografie

Vloženou fotografii můžete nahradit jinou fotografií.

  1. Vyberte fotografii tím, že na ni kliknete.
  2. Na kartě Formát klikněte na tlačítko Změnit obrázek ve skupině Upravit.

Zobrazí se dialogové okno Vložit obrázek.

  1. Zadejte, kde je uložena požadovaná fotografie a jaký je její název (stejným způsobem jako při vkládání první fotografie), a potom klikněte na tlačítko Vložit.

V tomto příkladu vybereme fotografii s názvem seminář1, která je uložena ve složce Obrázky ve složce Knihovny.

Fotografie bude nahrazena.

Začátek stránky Začátek stránky

Následuje stránka Použití klipartů.

 
 
Platí pro:
Office 2010, Word 2010