Možnosti použití sad systému Office 2010 ve více jazycích

Výběr správné možnosti pro vaši organizaci

Následující tabulka obsahuje ukázkové scénáře a podrobné popisy, které vám pomůžou vybrat správnou možnost pro vaši organizaci.

Požadujete-li: Měli byste nainstalovat:
Nasadit jednu verzi sad systému Office 2010, ke které uživatelé nebo správci mohou přidat jednu nebo více jazykových sad poskytujících lokalizované nabídky a uživatelské rozhraní, nápovědu a nástroje kontroly pravopisu. Jakákoli jazyková verze sad systému Office 2010 s jednou nebo více jazykovými sadami systému Microsoft Office 2010 nebo sadou Multi-Language Pack systému Office 2010.
Standardizovat anglické uživatelské rozhraní pro vaši organizaci a umožnit uživatelům zobrazovat soubory v dalších jazycích. Anglická verze sad systému Office 2010.
Standardizovat anglické uživatelské rozhraní a umožnit zobrazení a kontrolu dokumentů v dalších jazycích. Anglická jazyková verze sad systému Office 2010 s jednou nebo více jazykovými sadami systému Office 2010 nebo sadou Multi-Language Pack systému Office 2010.
Poskytnout uživatelům plně lokalizované funkce v aplikacích systému Office 2010 v jednom jazyce a umožnit jim zobrazovat soubory v dalších jazycích. Lokalizované verze sad systému Office 2010 pro jeden jazyk.
Poskytovat uživatelům plně lokalizované funkce v aplikacích systému Office 2010 a umožnit jim zobrazovat a upravovat soubory v dalších jazycích. Lokalizované verze sad systému Office 2010 pro jeden jazyk s jednou nebo více jazykovými sadami systému Office 2010 nebo sadou Multi-Language Pack systému Office 2010.

Lokalizované verze sad Office 2010

Licencování lokalizovaných verzí sad systému Office 2010 (např. sady systému Office 2010 v angličtině a sady systému Office 2010 ve španělštině) může být nejlepší volbou, pokud vaše organizace potřebuje kompletně lokalizované funkce a další obsah, který je součástí některých plně lokalizovaných verzí. Každá lokalizovaná verze obsahuje minimálně dvě sady příslušných nástrojů kontroly pravopisu pro jazyky, které budete pravděpodobně používat (například norská verze obsahuje nástroje kontroly pravopisu pro norštinu, němčinu a angličtinu). Chcete-li rozšířit možnosti pokročilých úprav a podporu uživatelského rozhraní až na 37 dalších jazyků, můžete přidat jednu nebo více jazykových sad systému Office 2010.