Vytvoření, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění souborů

Důvěryhodné umístění souborů je obyčejně tvořeno složkou na pevném disku nebo síťovou sdílenou složkou. Všechny soubory, které jsou umístěny do důvěryhodného umístění, lze otevřít bez kontroly Centrem zabezpečení. V tomto článku jsou popsány výhody důvěryhodných umístění a způsob jejich vytvoření. Dále jsou zde také uvedena opatření, která jsou nutná učinit před zahájením používání důvěryhodného umístění.

V tomto článku


Kdy je vhodné použít důvěryhodné umístění?

Důvěryhodné umístění je vhodné používat k ukládání souborů, které nechcete nechat prověřovat Centrem zabezpečení při každém jejich otevření. Centrum zabezpečení vyhodnotí například makro obsažené v dokumentu, který chcete právě otevřít, jako nebezpečné. Vy se ale domníváte, že makro v dokumentu pochází z důvěryhodného zdroje. Pak je tedy vhodné dokument přesunout do důvěryhodného umístění. Tímto se vyhnete nutnosti změnit výchozí nastavení Centra zabezpečení na nižší úroveň zabezpečení maker. Pokud otevřete soubor z důvěryhodného umístění, není tento souboru prověřován Centrem zabezpečení, ani nejsou zobrazovány výstrahy zabezpečení a makro je povoleno. Další informace týkající se bezpečnosti maker naleznete v článku Povolení nebo zákaz maker v dokumentech sady Office.

Předdefinovaná důvěryhodná umístění

Správci podnikového počítačového vybavení obvykle pro své uživatele vytvářejí důvěryhodná umístění. Více informací týkající se použití důvěryhodných umístění se dozvíte od správce.

Výchozí důvěryhodná umístění

Při instalaci sady Microsoft Office 2007 se automaticky vytvoří několik důvěryhodných umístění. Mezi běžné případy patří:

 • jednotka\Program Files\Microsoft Office\Templates,
 • jednotka\Program Files\Microsoft Office\Office12\Startup.

Začátek stránky Začátek stránky

Která důvěryhodná umístění jsou bezpečnější?

Důvěryhodné umístění je obyčejně tvořeno složkou na pevném disku nebo síťovou sdílenou složkou. Pokud k ochraně počítače používáte přihlašovací heslo systému Microsoft Windows, je bezpečnější používat místní složku, například podsložku ve složce Dokumenty systému Windows Vista nebo ve složce Dokumenty v systému Windows XP. Pro přihlášení do systému Windows používejte silné heslo. Tipy k vytváření silných hesel a jejich zapamatování a bezpečnému uložení naleznete v článku Vytváření silných hesel (v angličtině).

Všechna umístění mimo váš počítač, například síťová sdílená složka, jsou méně bezpečná. Sdílené veřejné složky v síti nejsou pro účely důvěryhodného umístění vhodné.

 Důležité   Nedoporučuje se označovat jako důvěryhodné umístění celou složku Dokumenty. Vytváří se tím rozsáhlejší cíle pro zneužití hackery a zvyšuje se riziko související se zabezpečením. Důvěryhodné umístění se obvykle koncipuje pouze jako jedna podsložka ve složce Dokumenty.

Začátek stránky Začátek stránky

Vytvoření důvěryhodného umístění

Kterou aplikaci systému používáte?


Access

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka a pak klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.
 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, klepněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Důvěryhodná umístění.
 3. Pokud chcete vytvořit důvěryhodné umístění mimo váš počítač, zaškrtněte políčko Povolit důvěryhodná umístění v síti (nedoporučuje se).
 4. Klepněte na tlačítko Přidat nové umístění.

 Důležité   Také se nedoporučuje označovat jako důvěryhodné umístění celou složku Dokumenty. Vytvářejí se tak cíle pro zneužití hackery a zvyšuje se riziko související se zabezpečením. Důvěryhodné umístění se obvykle koncipuje pouze jako jedna podsložka ve složce Dokumenty.

 1. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete používat jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte požadovanou složku.
 2. Pokud chcete, aby důvěryhodná umístění obsahovala i podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.
 3. Do pole Popis napište libovolný popis účelu důvěryhodného umístění.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

Excel

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka a potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.
 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, klepněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Nastavení maker.
 3. Chcete-li vytvořit důvěryhodné umístění, které není místní pro váš počítač, zaškrtněte políčko Povolit důvěryhodná umístění v síti (nedoporučuje se).
 4. Klepněte na tlačítko Přidat nové umístění.

 Důležité   Doporučujeme nenastavovat jako důvěryhodné umístění celou složku Dokumenty. V opačném případě vznikne velký cíl, který může být zneužit hackery, a může se tak zvýšit ohrožení zabezpečení. Vytvořte ve složce Dokumenty podsložku a důvěryhodné umístění vytvořte jenom z této podsložky.

 1. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.
 2. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.
 3. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka a potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint.
 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.
 3. Chcete-li vytvořit důvěryhodné umístění, které není místní pro váš počítač, zaškrtněte políčko Povolit důvěryhodná umístění v síti (nedoporučuje se).
 4. Klepněte na tlačítko Přidat nové umístění.

 Důležité   Doporučujeme nenastavovat jako důvěryhodné umístění celou složku Dokumenty. V opačném případě vznikne velký cíl, který může být zneužit hackery, a může se tak zvýšit ohrožení zabezpečení. Vytvořte ve složce Dokumenty podsložku a důvěryhodné umístění vytvořte jenom z této podsložky.

 1. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.
 2. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.
 3. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.
 2. Klepněte na položku Důvěryhodná umístění.
 3. Chcete-li vytvořit důvěryhodné umístění, které není místní pro váš počítač, zaškrtněte políčko Povolit důvěryhodná umístění v síti (nedoporučuje se).
 4. Klepněte na tlačítko Přidat nové umístění.

 Důležité   Doporučujeme nenastavovat jako důvěryhodné umístění celou složku Dokumenty. V opačném případě vznikne velký cíl, který může být zneužit hackery, a může se tak zvýšit ohrožení zabezpečení. Vytvořte ve složce Dokumenty podsložku a důvěryhodné umístění vytvořte jenom z této podsložky.

 1. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.
 2. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.
 3. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

Word

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.
 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.
 3. Chcete-li vytvořit důvěryhodné umístění, které není místní pro váš počítač, zaškrtněte políčko Povolit důvěryhodná umístění v síti (nedoporučuje se).
 4. Klepněte na tlačítko Přidat nové umístění.

 Důležité   Doporučujeme nenastavovat jako důvěryhodné umístění celou složku Dokumenty. V opačném případě vznikne velký cíl, který může být zneužit hackery, a může se tak zvýšit ohrožení zabezpečení. Vytvořte ve složce Dokumenty podsložku a důvěryhodné umístění vytvořte jenom z této podsložky.

 1. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.
 2. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.
 3. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

Odebrání důvěryhodného umístění

Kterou aplikaci systému používáte?


Access

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka a pak klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.
 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.
 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete odebrat.
 4. Klepněte na tlačítko Odebrat a potom na tlačítko Ano.

Začátek stránky Začátek stránky

Excel

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka a potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.
 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, klepněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Nastavení maker.
 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete odebrat.
 4. Klepněte na tlačítko Odebrat a poté na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka a potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint.
 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.
 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete odebrat.
 4. Klepněte na tlačítko Odebrat a poté na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.
 2. Klepněte na položku Důvěryhodná umístění.
 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete odebrat.
 4. Klepněte na tlačítko Odebrat a poté na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

Word

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.
 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.
 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete odebrat.
 4. Klepněte na tlačítko Odebrat a poté na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

Změna důvěryhodného umístění

Kterou aplikaci systému používáte?


Access

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka a pak klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.
 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.
 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete změnit.
 4. Klepněte na tlačítko Změnit a potom na tlačítko OK.
 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete používat jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a požadovanou složku vyhledejte.
 6. Pokud chcete, aby důvěryhodná umístění obsahovala i podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.
 7. Do pole Popis napište libovolný popis účelu důvěryhodného umístění.
 8. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

Excel

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka a potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.
 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.
 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete změnit.
 4. Klepněte na tlačítko Změnit a potom na tlačítko OK.
 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.
 6. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.
 7. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.
 8. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka a potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint.
 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.
 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete změnit.
 4. Klepněte na tlačítko Změnit a potom na tlačítko OK.
 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.
 6. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.
 7. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.
 8. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.
 2. Klepněte na položku Důvěryhodná umístění.
 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete změnit.
 4. Klepněte na tlačítko Změnit a potom na tlačítko OK.
 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.
 6. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.
 7. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.
 8. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

Word

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.
 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.
 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete změnit.
 4. Klepněte na tlačítko Změnit a potom na tlačítko OK.
 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.
 6. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.
 7. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.
 8. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007