Poradce při potížích s praktickými cvičeními

ZobrazitProč praktické cvičení nelze spustit?

  • Některá praktická cvičení nemusejí fungovat očekávaným způsobem, pokud používáte prohlížeč Netscape. Chcete-li tento problém vyřešit, doporučujeme ke stažení souborů cvičení použít aplikaci Microsoft Internet Explorer 5.01 nebo novější.
  • Zřejmě nemáte produkt, který je ke cvičení zapotřebí.
  • Pravděpodobně nemáte nejnovější verzi produktu, který je ke cvičení zapotřebí.
  • Počítač zřejmě není správně nakonfigurován pro ovládací prvky Microsoft ActiveX. Další informace naleznete na této stránce.
  • Buďte trpěliví – v závislosti na způsobu připojení a stavu sítě může stažení souborů a pokynů ke cvičení trvat déle, než čekáte.

ZobrazitJe před spuštěním praktického cvičení nutné něco udělat?

Před klepnutím na tlačítko Praktické cvičení v název aplikace na stránce Praktické cvičení ukončete aplikaci, ve které bude praktické cvičení probíhat (pokud je již spuštěna).

ZobrazitProč je spuštěno tolik instancí určité aplikace sady Microsoft Office?

Před zahájením nového praktického cvičení ukončete aplikaci, ve které bude cvičení probíhat (pokud je již spuštěna).

ZobrazitPokyny ke cvičení nejsou zobrazeny.

Chcete-li současně zobrazit aplikaci i pokyny, musí být okno s pokyny připojeno nad oknem aplikace. Stiskněte opakovaně klávesy ALT+ESC, až se zobrazí okno s pokyny. Pak klepněte na tlačítko PřipínáčekObrázek tlačítka v horní části pokynů.

 Poznámka   Opětovným klepnutím na tlačítko PřipínáčekObrázek tlačítka pokyny odpojíte. Klepněte na tlačítko PřipínáčekObrázek tlačítka, abyste mohli pracovat v aplikaci a současně viděli pokyny. Poté můžete pokyny požadovaným způsobem přesunout nebo změnit jejich velikost. Chcete-li změnit velikost, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti Obrázek tlačítka v pravém dolním rohu pokynů. Při přesunování klepněte následujícím způsobem na záhlaví okna a přetáhněte okno na nové místo:

Klepnutí ukazatele myši na záhlaví okna

ZobrazitPokyny překrývají aplikaci, ve které má probíhat cvičení.

K tomu může dojít poměrně často. Během cvičení můžete okno požadovaným způsobem přesunout nebo změnit jeho velikost. Chcete-li změnit velikost, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti Obrázek tlačítka v pravém dolním rohu pokynů. Při přesunování klepněte následujícím způsobem na záhlaví okna a přetáhněte okno na nové místo:

Klepnutí ukazatele myši na záhlaví okna

ZobrazitPři klepnutí do aplikace nejsou vidět pokyny ke cvičení.

Chcete-li současně zobrazit aplikaci i pokyny, musí být okno s pokyny připojeno nad oknem aplikace. Stiskněte opakovaně klávesy ALT+ESC, až se zobrazí okno s pokyny. Pak klepněte na tlačítko PřipínáčekObrázek tlačítka v horní části pokynů.

 Poznámka   Opětovným klepnutím na tlačítko PřipínáčekObrázek tlačítka pokyny odpojíte. Klepněte na tlačítko PřipínáčekObrázek tlačítka, abyste mohli pracovat v aplikaci a současně viděli pokyny. Poté můžete pokyny požadovaným způsobem přesunout nebo změnit jejich velikost. Chcete-li změnit velikost, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti Obrázek tlačítka v pravém dolním rohu pokynů. Při přesunování klepněte následujícím způsobem na záhlaví okna a přetáhněte okno na nové místo:

Klepnutí kurzoru na záhlaví okna

ZobrazitCo je nutné před zahájením praktického cvičení?

Aby bylo možné praktické cvičení spustit, musí být v počítači nainstalována verze 2007 procvičované aplikace. Chcete-li například začít praktické cvičení v aplikaci Microsoft Office Excel, musí být v počítači nainstalována verze Excel 2007.

ZobrazitJak se lze z praktického cvičení vrátit k lekci?

Pokud chcete z praktického cvičení pokračovat v kurzu, klepněte na odkaz Návrat ke kurzu na konci nebo začátku postupu cvičení. Tím přejdete na stránku kurzu ve webovém prohlížeči.

Na stránku kurzu můžete rovněž přepnout klepnutím na tlačítko kurzu na hlavním panelu nebo stisknutím kláves ALT+TAB a výběrem kurzu.

ZobrazitLze se vrátit ke kurzu a znovu zahájit praktické cvičení?

Ano. Praktická cvičení můžete zahájit kolikrát chcete. Stačí se vrátit do kurzu a klepnout na odkaz na požadované praktické cvičení v obsahu na levé straně stránky kurzu.

ZobrazitCo dělat při ztrátě souboru cvičení?

Pokud se vrátíte na stránku cvičení a klepnete na odkaz na praktické cvičení v aplikaci, můžete získat novou kopii souboru.

ZobrazitProč některá praktická cvičení kurzu probíhají ve více aplikacích?

Některé kurzy obsahují obecné informace o využití stejných dovedností ve více aplikacích sady Microsoft Office, například o práci bez myši. Jedno praktické cvičení může používat například aplikaci Microsoft Office Word, zatímco jiné aplikaci Microsoft Office PowerPoint, abyste získali potřebné dovednosti ve více aplikacích.

Začátek stránky Začátek stránky