Otočení výsečí prstencového a výsečového grafu

Pořadí, ve kterém jsou v aplikaci Microsoft Graph datové řady (Datová řada: Související datové body vykreslené v grafu a pocházející z řádků nebo sloupců datového listu. Každá datová řada v grafu má jedinečnou barvu nebo vzor. V grafu lze vykreslit jednu nebo více datových řad. Výsečové grafy obsahují pouze jednu datovou řadu.) zakresleny do výsečového nebo prstencového grafu, je určeno pořadím dat na datovém listu. Pomocí následujícího postupu můžete otočit výseče o úhel v rozsahu 360 stupňů kružnice výsečového nebo prstencového grafu.

  1. Ve výsečovém nebo prstencovém grafu klepněte na datovou řadu, kterou chcete změnit.
  2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Vybraná datová řada a potom na kartu Možnosti.
  3. Zadáním hodnoty mezi 0 (nulou) a 360 v číselníku Úhel první výseče určete úhel, ve kterém chcete otočit první výseč.