Nastavení Lyncu Online

Lync Online vám umožní zůstat v kontaktu s kolegy, partnery a zákazníky. K tomu můžete používat takové funkce, jako jsou zasílání rychlých zpráv, audiokonference, videokonference a schůzky Lyncu.

Než začnete Lync Online nastavovat pro všechny lidi ve vaší organizaci, nainstalujte Lync na svůj počítač, udělejte všechny úkoly týkající se plánování a konfigurace a projděte si dostupné školicí materiály.

Nastavení služeb Office 365

Úkol Popis Další informace
Nastavení Office 365 Nastavte si svůj počítač – nainstalujte Lync a program Office 365 desktop setup.

Instalace Lyncu

Nastavení názvu domény Než budete dělat jakékoliv jiné změny konfigurace, nastavte si trvalý název domény, který budete chtít používat pro instalaci služeb Office 365. Přidání domény do služeb Office 365
Přidání uživatelů Přidejte uživatelské účty pro všechny ve vaší organizaci. Vytváření nebo úpravy uživatelů

Vytvoření plánu pro Lync Online

Úkol Popis Další informace
Kontrola požadavků na systém pro Lync Online Zkontrolujte, jestli počítače, na kterých se používá Lync Online, podporují audiokonference i videokonference.

Kontrola požadavků na systém pro službu Lync Online

Zvolení zařízení pro zvuk a video

Zvolte zvuková zařízení optimalizovaná pro Lync podle preferencí uživatelů a pracovního místa (například jiná budou vhodná pro otevřený pracovní prostor a jiná pro soukromou kancelář).

 Důležité    Pro IP (Internet Protocol) telefony potřebujete Lync (Plán 3) nebo Office 365 Enterprise (Plán E4).

Zvolení zařízení pro zvuk a video

Kontaktování poskytovatele audiokonferencí a získání účtů pro uživatele Pro schůzky pořádané přes Lync Online, u kterých musí mít uživatelé oprávnění pro přístup k telefonické lince, nastavte pro organizátory schůzek účty pro vytáčené konference.

Kontaktování poskytovatele audiokonferencí

Nastavení aplikace Lync Online

Úkol Popis Další informace
Zkontrolování nastavení Rozhodněte, jestli chcete změnit některou z výchozích hodnot nastavení pro Lync Online.

Souhrn nastavení služby Lync Online

Nastavení sítě pro Lync Online Nastavte si DNS server a externí bránu firewall, aby mohl Lync Online komunikovat v síti.

Nastavení sítě pro službu Lync Online

Nastavení mobilních klientů Lyncu Nastavte prostředí a uživatele pro Lync pro mobilní zařízení

Nastavení služby Lync Online pro mobilní zařízení

Nastavení vytáčených konferencí pro uživatele Přidejte informace, které jste dostali od svého poskytovatele audiokonferenčních služeb, do uživatelských účtů pro organizátory schůzek.

Konfigurace vytáčených konferencí

Otestování instalace aplikace Lync Online

Otestujte instalaci aplikace Lync Online ještě před tím, než ji zavedete ostatním lidem ve firmě. Ušetříte čas i telefonáty technické podpoře.

Otestování instalace služby Lync Online

Kontrola prostředků pro koncové uživatele

 
 
Platí pro:
Centrum pro správu Lyncu